Komunikat Zwierzchnika

         Informuję, że z dniem 31 sierpnia 2020 roku, probator I roku Davide Carbonaro przestał pełnić obowiązki pastora parafii ewangelicko-metodystycznej Opatrzności Bożej w Łodzi.

         Tego dnia przestał też być członkiem Kościoła i nie może więcej używać tytułu pastor Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.

         Jednocześnie informuję, że z dniem 1 września 2020 r. nominowałem  ks. Jarosława Batora na pastora parafii ewangelicko-metodystycznej w Łodzi.

Superintendent Naczelny KEM w RP

ks. Andrzej Malicki

Reportaż w TVP 2

We wtorek,  25 sierpnia 2020 r.  w TVP 2 o godz. 6.15  nadany zostanie reportaż pt. “Wyjście ze świata iluzji”“.

Reportaż został zrealizowany w Starych Juchach podczas turnusu terapeutycznego, jaki odbył się na przełomie czerwca i lipca br.
Był to turnus dla osób borykających się z problemem uzależnienia, współorganizowany
przez Komitet Społeczny KEM i  parafię ewangelicko-metodystyczną w Ełku.
W reportażu zobaczymy wypowiedzi uczestników, terapeutów i organizatorów.

Dzień Odnowy online

20 sierpnia 2020 r. o godz. 20:00 zapraszamy na “Dzień Odnowy online”!

Zwykle o tej porze spotykaliśmy się w Warszawie na wspólnej konferencji ewangelizacyjnej pod nazwą “Dni Odnowy”.

Niestety z powodu obostrzeń nie jest to możliwe. Ale cieszymy się, że żyjemy w czasach kiedy możemy spotkać się chociaż internetowo.

Wysłuchamy Zwierzchnika naszego Kościoła ks. sup. Andrzeja Malickiego, pozdrowienia od pastora Stephena Skuce, który w tym roku miał być głównym kaznodzieją. Zobaczymy również migawki z poprzednich lat. Posłuchamy występu dzieci i ich wypowiedzi. A to wszystko będzie przeplatane uwielbieniem i modlitwą!

Niech ten symboliczny „Dzień Odnowy” będzie dla nas zachętą!

Transmisja odbędzie się na  kościelnym Facebooku – 20 sierpnia 2020 r. godz. 20:00

ks. Adrian Myśliński

Przewodniczący Komitetu Ewangelizacji i Misji

Komunikat Superintendenta

Komunikat Superintendenta Naczelnego Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w RP

Niniejszym podaję komunikat dotyczący nominacji, które wchodzą w życie z dniem: 01.07.2020 r.

  1. Wojciech Ostrowski – probator III roku, odwołany z funkcji pastora parafii w Kielcach. Obejmuje obowiązki pastora parafii w Warszawie.
  2. Damian Szczepańczyk – probator III roku, odwołany z funkcji pastora parafii w Grudziądzu. Obejmuje obowiązki pastora parafii w Kielcach.
  3. Ks. Janusz Olszański – obejmuje obowiązki pastora parafii w Grudziądzu. Jednocześnie wyznaczam do pomocy, jako kaznodzieję Daniela Kułakowskiego – studenta trzeciego roku Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Wyższego Seminarium Teologicznego im. Jana Łaskiego w Warszawie.

W chwili obecnej, do czasu Konferencji Dorocznej, nie są przewidziane inne nominacje. Pod warunkiem, że nie zaistnieje taka potrzeba. Z uwagi na przesunięcie terminu Konferencji Dorocznej, nominacje zostają ogłoszone w trakcie trwania roku konferencyjnego.

Informuje również, że decyzją Rady Kościoła z dnia 21 kwietnia 2020 r. na wniosek Superintendenta Okręgu Centralnego powołana została nowa parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Puławach woj. Lubelskie (Art. 61, 1 PW KEM w RP).

Obecnie w naszym środowisku toczy się dyskusja dotycząca kwestii LGBT+. W związku z powyższym przypominam stanowisko naszego Kościoła w kwestii seksualności człowieka:

Uznajemy, iż seksualność jest Bożym darem dla każdej osoby. Wzywamy każdego do odpowiedzialnego zarządzania tym świętym darem. Choć wszyscy ludzie są osobnikami seksualnymi, niezależnie od tego, czy pozostają w związkach małżeńskich, relacje seksualne są uznawane jedynie w monogamicznym, heteroseksualnym małżeństwie. Odrzucamy wszelkie formy komercjalizacji, bezczeszczenia i wykorzystywania seksu.

( …) Każda osoba potrzebuje posługi Kościoła w swych zmaganiach o osiągnięcie pełni człowieczeństwa, podobnie jak duchowej i emocjonalnej opieki ze strony społeczności, która umożliwia uzdrawiające relacje z Bogiem, innymi ludźmi i samym sobą. Kościół Metodystyczny nie rozgrzesza homoseksualizmu i uważa te praktyki za nie dające się pogodzić z chrześcijańskim nauczaniem. Głosimy, że Boża łaska dostępna jest dla każdego. Będziemy starać się żyć razem w społeczności chrześcijańskiej, przyjmując siebie nawzajem, wybaczając sobie i miłując się wzajemnie, jak Chrystus umiłował i zaakceptował nas samych. Prosimy rodziny i zbory, by nie odrzucały i nie potępiały swych członków i przyjaciół będących gejami i lesbijkami. Oddajemy się służbie wszystkim ludziom. . (zob. Zasady Socjalne).

Każdy, kto naucza i praktykuje inaczej, nie postępuje zgodnie z nauką Pisma Świętego i praktyką Kościoła. Wobec osób nie stosujących się do tych zasad, zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe przewidziane w Prawie Wewnętrznym.

Siostry i Bracia w urzędzie,

Żywię nadzieję, że Konferencja Doroczna przełożona na termin 16 -18 października br. będzie się mogła odbyć w Katowicach bez przeszkód związanych z pandemia COVID-19.

Życzę Bożego błogosławieństwa w służbie dla Pana Kościoła.

Superintendent Naczelny

Ks. Andrzej Malicki