Podziękowanie

       Informujemy, że fundusze na pokrycie wydatków związanych z leczeniem pastora Janusza Daszuty zostały już zgromadzone. Będą one do dyspozycji Rady Parafialnej KEM w Kielcach i wydatkowane zgodnie z potrzebami.

          Ks. Janusz Daszuta z rodziną gorąco dziękują za duchowe i finansowe wsparcie w tych trudnych chwilach

     . Będziemy na bieżąco informować o postępach w leczeniu, które rozpocznie się 15 stycznia w Gliwicach.

Prosimy o modlitwę w tej intencji!

Serdecznie Wam dziękujemy !

 

Prośba o pomoc

W związku z przewlekłą białaczką, z którą ks. Janusz Daszuta, pastor parafii ewangelicko-metodystycznej w Kielcach, zmaga się od wielu lat, na początku 2018 roku będzie poddany przeszczepowi komórek macierzystych w szpitalu w Gliwicach. Dawcą będzie jego młodszy brat Bogusław.

Proszę  o wsparcie modlitewne dla ks. Janusza i jego najbliższych w przekonaniu, że Bóg Ojciec pozwoli mu cieszyć się życiem i dalej głosić Ewangelię.

 Procedury związane z przeszczepem i dalsze wielomiesięczne leczenie są bardzo kosztowne i przekraczają możliwości finansowe jego rodziny. Zachęcam do składania dobrowolnych ofiar, które pomogą sfinansować koszty leczenia po przeszczepie.

Ofiary można składać na konto:  37 1050 1416 1000 0090 8000 7538

Parafia Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego w Kielcach

Małopolska 6

25-001 Kielce

z dopiskiem “darowizna na leczenie pastora”

 

Wdzięczny za okazaną pomoc.

Ks. Andrzej Malicki

Superintendent Naczelny KEM

List otwarty

List otwarty w sprawie sposobu procedowania przez Sejm
projektu uchwały upamiętniającej Jubileusz 500 lat Reformacji,
 przyjęty w dniu 15 grudnia 2017 r. w drodze uchwały podjętej jednomyślnie podczas wspólnego posiedzenia: Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i Rady Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.

List do pobrania

Adwent i Boże Narodzenie 2017

Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami (Mt 1, 23)

Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!

Niech ta radosna wieść towarzyszy nam zawsze.

Adwent i Boże Narodzenie to szczególny okres w życiu Kościoła i każdego z nas. To czas, kiedy próbujemy się wyciszyć, spojrzeć inaczej na rzeczywistość, zbliżyć się do rodziny, do tych, którzy są drodzy naszemu sercu, a przede wszystkim zbliżyć się do Boga. Przed nami tak wiele pracy, tak wiele wydarzeń, tak wiele przygotowań. Pamiętajmy jednak w tym pośpiechu i bieganinie o Tym, który jest Najważniejszy. Niech obecna wszędzie  komercjalizacja, która każe nam świętować po swojemu, nie przesłoni istoty Przyjścia i Pamiątki Narodzenia Pana Jezusa Chrystusa. Wolałbym raczej, by było ubogo na zewnątrz, ale bogato w sercach ludzkich.

Życzę wam obfitości Boga, doświadczania Jego obecności zarówno w sferze duchowej i materialnej, indywidualnie i zbiorowo.

Przygotowując się, a następnie zasiadając do stołu wigilijnego zaprośmy Nowonarodzonego, nie tylko do wieczerzy, ale też do naszego życia. Niech znajdzie On miejsce w naszych sercach, w naszych kaplicach i kościołach. Niech nie będzie tylko gościem, ale gospodarzem, bo przecież Immanuel, to Bóg z nami. Nawet jeśli w tym roku zabraknie w waszych domach kogoś bliskiego, to wspierajmy się nawzajem i sprawmy, by nie zabrakło Boga, Jego pociechy i ludzkiej życzliwości.

Życzę Wam właściwie i cierpliwie przeżywanego i doświadczanego Adwentu.

Życzę dobrych, radosnych i obfitych Bożą obecnością Świąt Bożego Narodzenia.

Niech Jezus Chrystus błogosławi Was, Waszych bliskich i cały nasz Kościół.

 

ks. Andrzej Malicki

Superintendent Naczelny

Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP

Informacja

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ramach udzielonej pożyczki dla Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, dofinansuje zadanie wykonania dokumentacji i montażu c.o. i c.w.u. wraz z węzłem cieplnym w budynku przy ulicy Narutowicza 40 w Łodzi.

Spotkania adwentowe

W grudniu   odbędą się 5. Regionalne Spotkania Adwentowe:

9 grudnia (sobota) w Warszawie  dla Okręgu Centralnego oraz w Katowicach  dla Okręgu Południowego

16 grudnia ( sobota) w Chodzieży dla Okręgu Zachodniego oraz w Ostródzie dla Okręgu Mazurskiego. Serdecznie zapraszamy !

Bliższe informacje u miejscowych duszpasterzy.