Nabór do Seminarium

Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego w Warszawie ogłasza nabór słuchaczy na nowy rok akademicki 2022/2023.

Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym na dwóch kierunkach: teologicznym oraz katechetycznym i trwają cztery lata.

Seminarium posiada ustawowe uprawnienia do nadawania tytułu licencjata teologii metodystycznej.

Bliższych informacji udziela Rektor Seminarium:

ks. sup. Józef Bartos

ul. Długa 3

31-147 Kraków

tel. 692 159 175

Email: bartos1@poczta.onet.pl

 

Słowo na Wielkanoc

Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się nim i weselmy! (Ps 118, 24).

Co roku w Wielkanoc rozbrzmiewa radosny, z serc płynący, okrzyk:Chrystus zmartwychwstał!

To, co dziś wydaje się w sferze naszej wiary zupełnie oczywiste, nosi przecież w sobie pierwiastek Bożej tajemnicy. Stąd mimo przyjmowania z wiarą tekstów Ewangelii Zmartwychwstania, Piotrowych kazań o Zmartwychwstałym czy teologicznych wynurzeń apostoła Pawła, ciągle dla wielu – nawet uczniów Chrystusa – pytanie CZY? w szczególności JAK? ma istotny charakter. Od jakości odpowiedzi na owe pytania zależy jakość naszej wiary, więcej, od tego zależy, czy pozostaniemy w kręgu jedynie nominalnych chrześcijan czy ludzi prawdziwie wierzących.

Nie bójcie się! Wiem, że szukacie ukrzyżowanego Jezusa. Nie ma Go tu, zmartwychwstał, tak jak zapowiedział (Mt 28, 5b-6a).

Zmartwychwstanie to potwierdzenie ostatnich słów Jezusa wypowiedzianych na Krzyżu – Wykonało się!

Tego dnia nie było tłumów. Tak naprawdę nikt nie wierzył, że stanie się to, co Jezus zapowiedział, że ma dnia trzeciego powstać z martwych.

A jednak, każdego roku słyszymy to samo przesłanie: Jezus Chrystus zmartwychwstał!

Ktoś mógłby pomyśleć czy powiedzieć: i co to zmienia, jakie to ma znaczenie?

Należy pamiętać, że zmartwychwstanie Jezusa dotyczy każdego z nas. Ono ma tylko wtedy sens, jeśli dotyczy ciebie. Jego zmartwychwstanie nie miało nas zadziwić ani zafascynować. Ono ma mieć realny wpływ na nasze życie tu i teraz. Zmartwychwstanie niesie pokój i spokój, którego teraz tak bardzo brakuje.

Apostoł Paweł napisał: Chrystus został wskrzeszony z martwych jako pierwszy z tych, którzy umarli (…) tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Każdy we właściwej sobie kolejności… (1 Kor 15, 20. 22-23).

On zmartwychwstał jako pierwszy i my z Nim zmartwychwstajemy, a jeśli my nie zmartwychwstajemy, to Jego ofiara i zmartwychwstanie nie nabiorą właściwego znaczenia. Zmartwychwstanie zmieniło dzieje świata – było największym wydarzeniem ludzkości. Wielkanoc ma nieść zmiany w naszym życiu, w mojej relacji z żyjącym Chrystusem. Tylko wtedy naprawdę zrozumiemy sens Jego męki, śmierci i zmartwychwstania.

Siostry i Bracia!  Życzę wam spokojnych, pełnych refleksji Świąt Wielkanocnych, a także wiosny w sercu i dobrych ludzi dookoła. Ciągłego doświadczania zmartwychwstawania i życia w:

– Miłości Wielkiego Czwartku,

– Męstwa Wielkiego Piątku,

– Nadziei Wielkiej Soboty,

– Radości Wielkiej Niedzieli.

Ks. Andrzej Malicki

Superintendent Naczelny

Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP

Szkoła Metodystycznej Służby

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje dary w służbie Bogu i bliźniemu na kolejne spotkania Szkoły Metodystycznej Służby (SMS), które odbędą się:

Chodzież – 23 kwietnia 2022 r. (dla okręgu zachodniego)

Katowice– 30 kwietnia 2022 r. ( dla okręgu południowego)

Ostróda – 7 maja 2022  r.  (dla okręgu mazurskiego)

Osoby zainteresowane powinny zgłaszać chęć uczestnictwa swoim pastorom.

Szkoła Metodystycznej Służby działa pod patronatem Wyższego Seminarium Teologicznego im. Jana Łaskiego w Warszawie.

Nowy Komitet Krajowy

Towarzystwo Biblijne w Polsce ma nowy Komitet Krajowy. Jego członkowie wybrali prezydium i prezesa. Został nim prezbiter Leszek Wakuła z Kościoła Chrześcijan Baptystów.

Komitet Krajowy jest najwyższym organem Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Do jego kompetencji należy m.in. ustalanie kierunków działań i strategii rozwoju Towarzystwa oraz nadzór nad jego funkcjonowaniem. W skład Komitetu Krajowego wchodzą delegaci Kościołów członkowskich Towarzystwa oraz dyrektor generalny tej ekumenicznej organizacji.

Delegatami w kadencji 2022–2027 zostali: ks. prof. Krzysztof Bardski (Kościół Rzymskokatolicki), ks. sup. Józef Bartos (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), pastor Grzegorz Boboryk (Kościół Chrystusowy), bp Jan Cieślar (Kościół Ewangelicko-Augsburski), pastor Ryszard Jankowski (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego), ks. Semko Koroza (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. dr Piotr Kosiński (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), ks. Mariusz Łukaszewski (Kościół Polskokatolicki), ks. dr Piotr Nowak (Kościół Zielonoświątkowy), prezb. Leszek Wakuła (Kościół Chrześcijan Baptystów) i ks. Paweł M. Michał Wąsowski (Kościół Starokatolicki Mariawitów). W skład Komitetu Krajowego z urzędu wchodzi również dyrektor generalna Towarzystwa Jadwiga Zalisz.

Na posiedzeniu 5 kwietnia nowy Komitet Krajowy wybrał swoje prezydium. Prezesem Towarzystwa Biblijnego w Polsce został prezbiter Leszek Wakuła z Kościoła Chrześcijan Baptystów, zaś wiceprezesami ks. prof. Krzysztof Bardski (Kościół Rzymskokatolicki), ks. Semko Koroza (Kościół Ewangelicko-Reformowany) i ks. dr Piotr Kosiński (Kościół Prawosławny). Zgodnie ze statutem w skład prezydium wchodzi również dyrektor generalny Towarzystwa. Nowa pięcioletnia kadencja Komitetu Krajowego rozpocznie się 1 maja.

Towarzystwo Biblijne w Polsce jest chrześcijańską organizacją międzywyznaniową, zajmującą się tłumaczeniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem Pisma Świętego. Służy chrześcijanom oraz Kościołom i organizacjom chrześcijańskim, jak również wszystkim ludziom zainteresowanym Biblią. Współpracuje z Kościołami, ale nie jest związane z żadnym wyznaniem. Zrzeszając jedenaście Kościołów członkowskich, reprezentujących wszystkie tradycje chrześcijańskie w Polsce, stanowi najbardziej ekumeniczne gremium w naszym kraju.

Komitet Krajowy Towarzystwa Biblijnego w Polsce kadencji 2022-2027

Dla dzieci i młodzieży

Komitetu Chrześcijańskiego Wychowania i Edukacji Dzieci

oraz

Komitet Młodzieży

zapraszają na:

Obóz dla dzieci:

Antonielów (woj. Świętokrzyskie).

Termin obozu: 30.07-06.08.2022 r.

Cena obozu: 800 zł*

Wiek uczestników: 7-14 lat

Zgłoszenia i informacje: Anna Szczepańczyk, tel. 534 256 137

Noclegi w gospodarstwie agroturystycznym Stajnia Ostoja w komfortowych warunkach.

W trakcie obozu m. in. zajęcia z jazdy konnej, wiele aktywności (wycieczki, basen, aktywności sportowe i rękodzieło, dużo kontaktu z przyrodą).

Obóz dla młodzieży:

Kielce – Zaborze

Termin obozu: 15.07-24.07.2022 r.

Cena: 400 zł*

Wiek uczestników: 15 i więcej lat

Zgłoszenia i informacje: ks. Damian Szczepańczyk, tel. 785 460 185

Noclegi w schronisku młodzieżowym lub obiekcie kościelnym (w komfortowych „warunkach polowych”) na terenie Kielc.

Zapewniamy pełne wyżywienie i bogaty program.

Każdy z uczestników będzie także aktywnym wolontariuszem Wioski Indiańskiej w Zaborzu – odbywającej się w terminie 18-23.07.2022 r. Przewidziana zwiedzenie Kielc i wielu kieleckich atrakcji, wyprawy w Góry Świętokrzyskie, aktywności sportowe, gry miejskie oraz wiele innych aktywności.

Istnieje możliwość pełnej refundacji obozów dla uchodźców z Ukrainy.

* Do udziału w obozach wymagana jest rekomendacja pastora. Osoby spoza parafii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP będą zobowiązane do uiszczenia pełnych kosztów udziału w obozie (czyli odpowiednio ok. 1500 zł obóz dla dzieci oraz 700 zł w przypadku obozu dla młodzieży).

Prosimy o zachęcenie, informowanie i wspieranie dzieci oraz młodzieży, aby mogły uczestniczyć w obozach Kościła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.

Nabożeństwo w PR 2

Zapraszamy do wysłuchania najbliższego nabożeństwa Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, w niedzielę 20 marca  o godz. 8.00 w Drugim Programie Polskiego Radia.

Radio 2

Będzie to retransmisja nabożeństwa  z parafii ewangelicko-metodystycznej w Ostródzie. Prowadzenie ks.sup. Waldemar Eggert, kazanie Jan . Ostryk.