Nabór do Seminarium

        Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego w Warszawie ogłasza nabór słuchaczy na nowy rok akademicki 2018/2019.

Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym na dwóch kierunkach: teologicznym oraz katechetycznym i trwają cztery lata.

Seminarium posiada ustawowe uprawnienia do nadawania tytułu licencjata teologii metodystycznej.

Bliższych informacji udziela Rektor Seminarium:

ks. sup. Józef Bartos

ul. Długa 3

31-147 Kraków

tel. 692 159 175

Email: bartos1@poczta.onet.pl

 

Reportaż w TVP 2

      We wtorek (20 lutego) o godz.  6:35 w TVP 2 zostanie wyemitowany reportaż pt.” Z sowieckiego łagru do służby pastorskiej”  zrealizowany przez Redakcję Ekumeniczną TVP 2 we współpracy z Kościelną Redakcją Programów Telewizyjnych.

        Program poświęcony zmarłemu pod koniec września 2017 r. ks. sup. Adamowi Kuczmie, byłemu zwierzchnikowi Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce, a także prezesowi Polskiej Rady Ekumenicznej i członkowi Komitetu Wykonawczego Konferencji Kościołów Europejskich.

(więcej…)

Zmarł ks. J. Markowski

 W czwartek ( 1 lutego 2018 r.)  odszedł do Wieczności w 87 roku ziemskiego pielgrzymowania

ks. Jerzy Markowski

emerytowany pastor parafii KEM w Przemyślu 

 

 Uroczystości pogrzebowe odbędą się  we wtorek (6 lutego) o godz. 13.00 w kaplicy na Cmentarzu Głównym przy ul. Słowackiego w Przemyślu. 

      Jam jest zmartwychwstanie i żywot, mówi nasz Pan, Jezus Chrystus, kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki … wg Jana 11, 25-26.

Podziękowanie

       Informujemy, że fundusze na pokrycie wydatków związanych z leczeniem pastora Janusza Daszuty zostały już zgromadzone. Będą one do dyspozycji Rady Parafialnej KEM w Kielcach i wydatkowane zgodnie z potrzebami.

          Ks. Janusz Daszuta z rodziną gorąco dziękują za duchowe i finansowe wsparcie w tych trudnych chwilach

     . Będziemy na bieżąco informować o postępach w leczeniu, które rozpocznie się 15 stycznia w Gliwicach.

Prosimy o modlitwę w tej intencji!

Serdecznie Wam dziękujemy !

 

Prośba o pomoc

W związku z przewlekłą białaczką, z którą ks. Janusz Daszuta, pastor parafii ewangelicko-metodystycznej w Kielcach, zmaga się od wielu lat, na początku 2018 roku będzie poddany przeszczepowi komórek macierzystych w szpitalu w Gliwicach. Dawcą będzie jego młodszy brat Bogusław.

Proszę  o wsparcie modlitewne dla ks. Janusza i jego najbliższych w przekonaniu, że Bóg Ojciec pozwoli mu cieszyć się życiem i dalej głosić Ewangelię.

 Procedury związane z przeszczepem i dalsze wielomiesięczne leczenie są bardzo kosztowne i przekraczają możliwości finansowe jego rodziny. Zachęcam do składania dobrowolnych ofiar, które pomogą sfinansować koszty leczenia po przeszczepie.

Ofiary można składać na konto:  37 1050 1416 1000 0090 8000 7538

Parafia Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego w Kielcach

Małopolska 6

25-001 Kielce

z dopiskiem “darowizna na leczenie pastora”

 

Wdzięczny za okazaną pomoc.

Ks. Andrzej Malicki

Superintendent Naczelny KEM