Spotkanie z Burmistrzem

      W środę, 13 marca br., Rada Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP spotkała się z Bumistrzem Ostródy, Zbigniewem Michalakiem. Spotkanie poświęcone było najbliższej Konferencji Dorocznej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, która odbędzie w dniach 21-23 czerwca 2019 r. w Ostródzie.

       Zwierzchnik Kościoła, ks. sup. Andrzej Malicki, przekazał w prezencie Panu Burmistrzowi Pismo Święte w przekładzie ekumenicznym oraz zaprosił go na nabożeństwo inaugurujące 98. Konferencję Doroczną (synod) Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.

Szkoła Metodystycznej Służby

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje dary w służbie Bogu i bliźniemu na kolejne spotkania Szkoły Metodystycznej Służby (SMS), które odbędą się:

Puławy – 30 marca 2019 r. ( dla okręgu centralnego)

Ostróda – 6 kwietnia 2019 r. (dla okręgu mazurskiego)

Katowice– 27 kwietnia 2019 r. ( dla okręgu południowego)

Czarnków – 25 maja 2019 r. (dla okręgu zachodniego)

Osoby zainteresowane powinny zgłaszać chęć uczestnictwa swoim pastorom.

Szkoła Metodystycznej Służby działa pod patronatem Wyższego Seminarium Teologicznego im. Jana Łaskiego w Warszawie.

Sesja Specjalna Konferencji Generalnej

      W dniach 23 – 26 lutego 2019 r. obradowała w St. Louis (USA) Konferencja Generalna Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego, do którego należy Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w RP. Polską Konferencję Doroczną reprezentowali: Zwierzchnik Kościoła ks. sup. Andrzej Malicki oraz delegat świecki dr Olgierd Benedyktowicz.
       Była to Sesja Specjalna zwołana na rok przed Sesją Zwyczajną. Hasłem Konferencji były słowa: “Odstąp od zła i czyń dobrze, szukaj pokoju i dąż do niego” (Ps. 34, 15).
      864 delegatów z całego świata dyskutowało o kwestiach związanych z moralnością i obyczajowością. Zdecydowano o przyjęciu tzw. Tradycyjnego Planu (Traditional Plan), który potwierdził, że Zjednoczony Kościół Metodystyczny stoi na gruncie nauki wynikającej z Pisma Świętego. Wszelkie praktyki związane z homoseksualizmem nie są do pogodzenia z chrześcijańskim nauczaniem.

Wezwanie Kościołów

Wezwanie Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej do przeciwdziałania nienawiści

„Jedni dla drugich miejcie żarliwą miłość”

W niedzielę, 13 stycznia, całą Polskę obiegła wiadomość o brutalnym ataku na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzień później poruszeni zostaliśmy informacją o jego śmierci.

Te tragiczne wydarzenia pokazały ponownie konflikty i głębokie podziały obecne w naszej Ojczyźnie, naszych Kościołach, wspólnotach, ale też rodzinach. Jako Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej chcemy jednoznacznie wystąpić przeciwko wszelkim przejawom nienawiści, w tym mowie nienawiści obecnej w debacie publicznej. Nienawiść oddala nas od siebie, sprawia, że pielęgnujemy uprzedzenia i zamiast budować silne i solidarne społeczeństwo, zgadzamy się na utrwalanie podziałów.

Słowo Boże zachęca nas byśmy dążyli do sprawiedliwości („Usilnie dąż do sprawiedliwości” – Pwt 16,20 BE). Lecz równocześnie jasno pokazuje, jak powinniśmy względem siebie postępować: „Przede wszystkim jedni dla drugich miejcie żarliwą miłość, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie wzajemnie gościnność bez narzekania. Służcie jedni drugim takim darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze różnorodnej łaski Boga. Jeśli ktoś przemawia, niech to będą jakby Słowa Boga, jeśli ktoś służy, niech to czyni mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim uwielbiony był Bóg przez Jezusa Chrystusa” (1 P 4,8–11 BE).

Wzywamy wszystkich do powstrzymania spirali nienawiści. Nie jesteśmy bowiem tak podzieleni, żebyśmy nie potrafili ze sobą rozmawiać albo sobie wybaczyć. Każdemu człowiekowi winniśmy szacunek. Każdy człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boga, ma swoją godność. Naszym obowiązkiem jest przeciwstawienie się uprzedzeniom i mowie nienawiści oraz solidarność z tymi, którzy cierpią z ich powodu. Uczmy się ze sobą rozmawiać, nie walczmy ze sobą. Starajmy się też podejmować działania, które będą służyć pojednaniu i wspólnemu dobru.

W związku ze zbliżającym się Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan zachęcamy, by do nabożeństw włączyć modlitwy o poprawę naszych wzajemnych relacji, zatrzymanie spirali nienawiści i modlitwę za tych, którzy doznają bólu i go zadają. Za nas wszystkich. Wierzymy, że z Bożą pomocą opamiętamy się, nauczymy rozmawiać ze sobą, dokonywać dobrych wyborów i szanować nawzajem.

Link

Słowo na Nowy Rok

Na wszystko jest odpowiednia pora i każda rzecz pod niebem ma swój właściwy czas (…) On sprawił, że wszystko jest piękne i ma swój właściwy czas

 Koheleta 3, 1. 11 BE

– która godzina ?

– za pięć dwunasta …

– biegnę, bo się spóźnię !

Tak często wygląda dialog, powtarzany przez tysiące ludzi każdego dnia. Wszyscy gdzieś biegniemy, spieszymy się, może nawet nie spostrzegliśmy, że za nami 2018 rok. Mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie każdy kolejny rok mija szybciej, a my mamy coraz mniej czasu.

Tymczasem Bóg w swoim Słowie mówi, że wszystko ma swój czas i swoją porę, i że On wszystko pięknie uczynił.

Koniec roku i początek nowego nastraja do refleksji – jak ten czas, który dał mi Bóg wykorzystałem? Czy te 365 dni, które właśnie dobiegły końca dobrze przeżyłem i chcę wszystkim wykrzyczeć, jakie były piękne. A może był to czas bólu, płaczu i chciałem, aby ten rok, jak najszybciej odszedł w niepamięć ?

Przeszłości zmienić nie możesz. Wszystkie dobre i złe rzeczy, które wydarzyły się do tej pory, wszystkie decyzje i zdarzenia, które uczyniły nas tym, kim jesteśmy, są nieodwracalne, wpisane w historię twojego życia.

Ale z pomocą Boga możesz zmienić przyszłość.

Ktoś obliczył, że przeciętna długość życia wynosi dzisiaj 25550 dni. Jeśli mieścisz się w gronie statystycznych jednostek, prawdopodobnie tyle będzie trwało twoje życie. Ile z tych dni ci jeszcze zostało ? W co zainwestujesz swój czas ? W dużej mierze to od ciebie zależy.

Decyzje jakie podejmiesz, z czego zrezygnujesz, w co się zaangażujesz, to wszystko sprawi, że twoje życie będzie miało sens lub tego sensu będzie pozbawione.

Zostałeś stworzony przez Boga i dla Boga, i dopóki tego nie zrozumiesz, twoje życie nigdy nie nabierze sensu, choć czas mija.

Pewien człowiek zapytał starca: Jak udało ci się żyć tak długo i szczęśliwie? Staruszek wskazał na jabłoń rosnącą przed domem i powiedział: Zasadziłem to drzewo, gdy byłem młody, a teraz cieszę się jego owocami. Zbieramy to, co zasialiśmy.

Życzę, wszystkim czytającym te słowa, aby witanie Nowego Roku napełniło Was nową mocą do przynoszenia dobrych owoców.

Miejcie odwagę przeciwstawiać się złu, wprowadzajcie wszędzie pokój i miłość w atmosferze zrozumienia i zgody, aby świat wokół Was stawał się choć odrobinę lepszy. Niech nic nie zniszczy Waszej wrażliwości na dobro, prawdę, piękno i miłość.

 

Ks. Andrzej Malicki

Superintendent Naczelny

Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP