Ks. Malicki prezesem

     Dnia 27 kwietnia 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce (2017-2022). W jego skład, jako naczelnego organu Towarzystwa Biblijnego, weszli następujący oficjalni delegaci Kościołów: ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski (Kościół Rzymskokatolicki), mgr Jerzy Betlejko (Kościół Prawosławny), ks bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. bp Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczy), ks. bp Marek Kamiński (Kościół Zielonoświątkowy), ks. mgr Marian Madziar (Kościół Polskokatolicki), ks. bp M. Ludwik Jabłoński (Kościół Starokatolicki Mariawitów), prezbiter Leszek Wakuła (Kościół Chrześcijan Baptystów), pastor Bronisław Hury (Kościół Chrystusowy), pastor Jarosław Dzięgielewski (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego). (więcej…)

Zmarł abp Jeremiasz

Czy nie wiecie, że hetman bardzo wielki, poległ dziś w Izraelu ? (2  Sm 3,38 Biblia Gdańska)

 

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jeremiasza ordynariusza diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, byłego przewodniczącego Polskiej Rady Ekumenicznej i długoletniego rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. (więcej…)

Konferencja Centralna

         W dniach 8-12 marca 2017 r. w Zurychu (Szwajcaria) obradowała Konferencja Centralna Europy Środkowej i Południowej. Wzięło w niej udział 110 osób z 20 krajów. Polskę reprezentowało 6 osób : 3 duchownych i 3 świeckich. Konferencja obradowała pod hasłem : „Jezus jest Panem”. (więcej…)

Reportaż w TVP 2

   We wtorek, 20 lutego. o godz.  6:35, w TVP 2 zostanie wyemitowany reportaż pt.”Wspomnienie Mistrza. Rzecz o ks. prof. Witoldzie Benedyktowiczu” zrealizowany przez Redakcję Ekumeniczną TVP 2 we współpracy z Kościelną Redakcją Programów Telewizyjnych. Program został przygotowany  w związku z XX rocznica śmierci Księdza Profesora.
(więcej…)