Nowy kancjonał

      Nakładem Wydawnictwa „Pielgrzym Polski” ukazał się  “Kancjonał Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego” (w oprawie granatowej i bordowej). 

Cena detaliczna – 50.00 zł; hurtowa 40 zł (od 20 egz.)

     Zamówienia można składać w  Wydawnictwie „Pielgrzym Polski”, ul. Mokotowska 12,  00 – 561 Warszawa

 tel. 22 628 53 28; E-mail: kancelaria@metodysci.pl

Konto bankowe: 95 1020 1156 0000 7202 0006 8924  ( PKO BP S.A. XV Oddział W-wa)

Bp Szarek nie żyje

      W wieku 84 lat zmarł bp Jan Szarek, były prezes Polskiej Rady Ekumenicznej i emerytowany biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Duchowny chorował na COVID-19.
      Bp Jan Szarek urodził się w 1936 r. w Bielsku. Studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ukończył w 1960 r. w tym samym roku został ordynowany na księdza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Pracował w parafiach luterańskich w Nawiadach, Giżycku i Bielsku. W 1980 r. został seniorem diecezji cieszyńskiej. W 1991 r. Synod wybrał go na biskupa Kościoła. Funkcję tę pełnił przez pełną kadencję do 2001 r. W latach 2000–2005 był prezesem Diakonii Polskiej. Uczestniczył też w Zgromadzeniach Ogólnych Światowej Federacji Luterańskiej.

Zaangażowanie ekumeniczne
        Bp Szarek od lat 70. pracował w komisjach Polskiej Rady Ekumenicznej. W latach 80. był wiceprzewodniczącym jej Śląskiego Oddziału. Jako biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z urzędu wszedł w skład prezydium PRE. W 1993 został wybrany na prezesa PRE. Funkcję tę pełnił do 2001 r. Za jego prezesury w 1997 r. powstała Komisja ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Współprzewodniczył tej Komisji w latach 1998–2001. Podczas jego kadencji powołano również wspólną komisję redakcyjną PRE i Kościoła Rzymskokatolickiego, która co roku przygotowuje polskie materiały na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan; zaczęto organizować Ekumeniczne Spotkania Noworoczne, na których spotykają się przedstawiciele różnych środowisk wyznaniowych i politycznych; podpisano umowę z TVP i powołano redakcję ekumeniczną w telewizji publicznej; nawiązano współpracę z Caritas Polska, z którym od 1999 r. luterańska Diakonia oraz prawosławny Eleos razem organizują Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
        W 2000 r. bp Szarek był jednym z sygnatariuszy deklaracji siedmiu Kościołów w Polsce o wzajemnym uznawaniu chrztu. W dialogu bilateralnym przyczynił się do wprowadzenia w 1994 r. wspólnoty ambony i Stołu Pańskiego pomiędzy Kościołem Ewangelicko-Augsburskim a Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym, natomiast w 2000 r. do powstania katolicko-luterańskiej Komisji Mieszanej. Brał udział w wielu międzynarodowych konferencjach i spotkaniach ekumenicznych, m.in. w Zgromadzeniach Ogólnych Światowej Rady Kościołów w Canberrze w 1991 r. oraz w Harare w 1998 r. W latach 1991–1998 był członkiem Komitetu Naczelnego ŚRK. Podczas jego prezesury PRE zainicjowała projekt „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”. Za swą działalność ekumeniczną w 2000 r. otrzymał doktorat honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
        Bp Jan Szarek zmarł 8 października w szpitalu w Cieszynie. Chorował na COVID-19. Pozostawił córkę Ewę i syna Piotra z rodzinami.

        Bp Jan Szarek podczas nabożeństwa ekumenicznego z okazji 20. rocznicy podpisania dokumentu „Sakrament chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu Trzeciego Tysiąclecia”, fot. Michał Karski.

Komunikat Zwierzchnika

         Informuję, że z dniem 31 sierpnia 2020 roku, probator I roku Davide Carbonaro przestał pełnić obowiązki pastora parafii ewangelicko-metodystycznej Opatrzności Bożej w Łodzi.

         Tego dnia przestał też być członkiem Kościoła i nie może więcej używać tytułu pastor Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.

         Jednocześnie informuję, że z dniem 1 września 2020 r. nominowałem  ks. Jarosława Batora na pastora parafii ewangelicko-metodystycznej w Łodzi.

Superintendent Naczelny KEM w RP

ks. Andrzej Malicki

Reportaż w TVP 2

We wtorek,  25 sierpnia 2020 r.  w TVP 2 o godz. 6.15  nadany zostanie reportaż pt. “Wyjście ze świata iluzji”“.

Reportaż został zrealizowany w Starych Juchach podczas turnusu terapeutycznego, jaki odbył się na przełomie czerwca i lipca br.
Był to turnus dla osób borykających się z problemem uzależnienia, współorganizowany
przez Komitet Społeczny KEM i  parafię ewangelicko-metodystyczną w Ełku.
W reportażu zobaczymy wypowiedzi uczestników, terapeutów i organizatorów.

Dzień Odnowy online

20 sierpnia 2020 r. o godz. 20:00 zapraszamy na “Dzień Odnowy online”!

Zwykle o tej porze spotykaliśmy się w Warszawie na wspólnej konferencji ewangelizacyjnej pod nazwą “Dni Odnowy”.

Niestety z powodu obostrzeń nie jest to możliwe. Ale cieszymy się, że żyjemy w czasach kiedy możemy spotkać się chociaż internetowo.

Wysłuchamy Zwierzchnika naszego Kościoła ks. sup. Andrzeja Malickiego, pozdrowienia od pastora Stephena Skuce, który w tym roku miał być głównym kaznodzieją. Zobaczymy również migawki z poprzednich lat. Posłuchamy występu dzieci i ich wypowiedzi. A to wszystko będzie przeplatane uwielbieniem i modlitwą!

Niech ten symboliczny „Dzień Odnowy” będzie dla nas zachętą!

Transmisja odbędzie się na  kościelnym Facebooku – 20 sierpnia 2020 r. godz. 20:00

ks. Adrian Myśliński

Przewodniczący Komitetu Ewangelizacji i Misji