Wykład w Ełku

        Muzeum Historyczne w Ełku oraz Parafia ewangelicko-metodystyczna w Ełku zapraszają 16 listopada o godz. 17.00 na wykład prof. dr. hab. Zbigniewa Chojnowskiego (kierownik Zakładu Literatury Współczesnej i Teorii Literatury w Instytucie Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) na temat „Protestantyzm w kulturze polskiej”. Więcej..

 

 

Pogłębienie relacji

Luteranie, katolicy, metodyści, reformowani i anglikanie pogłębili swe relacje.

W dniu 31 października 2017 r. odprawione zostało uroczyste nabożeństwo ekumeniczne w Opactwie Westminsterskim (Anglia) z okazji 500 – lecia Reformacji. Miało one szczególne znaczenie, gdyż odnosiło się do  największej kontrowersji Reformacji, jakim była nauka o usprawiedliwieniu.

500 lat temu, duchowny katolicki ks. dr Marcin Luther rozpoczął Reformację, publikując w Wittenbergii (Niemcy) swoje 95 tez. Głównym punktem jego argumentacji była teologiczna zasada, że człowiek może być pojednany z Bogiem – usprawiedliwiony – jedynie na skutek wiary, a nie poprzez dobre uczynki, pokutę lub kupowanie odpustów.

„Kiedy Światowa Federacja Luterańska i Kościół katolicki podpisali wspólną Deklarację w sprawie doktryny o usprawiedliwieniu w 1999 r., to rozwiązaliście zaleglą kwestię teologiczną z 1517 r., i to w decydującym momencie dla wszystkich Kościołów, poszukujących jedności i pojednania”, powiedział podczas nabożeństwa arcybiskup Canterbury, Justin Welby.

Wspólna Deklaracja z 1999 r. (Joint Declaration on the Doctrine of Justification > JDDJ). Siedem lat później została ona przyjęta przez Światową Radę Metodystyczną ( w lipcu 2006 r. w Seulu) oraz przez Światową Wspólnotę Kościołów Reformowanych w lipcu bieżącego roku. W minionym roku na spotkaniu w Lusace w Zambii Anglikańska Rada Konsultacyjna (Anglican Consultative Council > ACC) „z zadowoleniem przyjęła i potwierdziła” istotę JDDJ. Anglikańska Rada oznajmiła w swej deklaracji, że „anglikanie i luteranie mają wspólne zrozumienie usprawiedliwiającej łaski Bożej. . ., iż jesteśmy zaliczeni do usprawiedliwionych i stajemy się sprawiedliwymi przed Bogiem wyłącznie z łaski przez wiarę, z powodu zasług naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, a nie ze względu na nasze uczynki czy zasługi „.

Arcybiskup Justin Welby przedstawił tekst rezolucji ACC sekretarzowi generalnemu Światowej Federacji Luterańskiej, ks. Dr Martinowi Junge oraz sekretarzowi Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, biskupowi Brian Farrellowi. Świadkami tego wydarzenia był Revd Ivan Abrahams, sekretarz generalny Światowej Rady Metodystów oraz Revd Dr Chris Ferguson, sekretarz generalny Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych.

W ten sposób cztery duże rodziny wyznaniowe mają to samo zrozumienie nauki o usprawiedliwieniu. To wielki historyczny moment!

W oparciu o biuletyn informacyjny Światowej Rady Metodystycznej opracował ks. dr Edward Puślecki .

Zjazd Kobiet

Komitet Kobiet Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP  zaprasza na :

Regionalne Spotkanie Kobiet Okręgu Mazurskiego, które odbędzie się  w dniach 27-28 października  w Domu Parafialnym w Ostródzie przy Sienkiewicza 22.

Zgłoszenie noclegu: ks. Monika Zuber (moniazuber@gmail.com ), Tel.: 695 611 206

Regionalny Zjazd Kobiet Okręgu Południowego i Centralnego

Hasło: Zaufanie czy zamartwianie

Goście specjalni: Bogusława Król i Lidia Czyż

Miejsce: Bielsko Biała, Wapienica/ Hostel ‚Koss” w Górkach Wielkich

Termin: 11-12 listopada 2017

Opłata konferencyjna: 25 zł

Zgłoszenia: Bożena Daszuta : tel. 604 155 608;

Email:  bozenadaszuta@gmail.com 

Uniwersytet Trzeciego Wieku

    We wtorek, 10 października 2017 roku w kaplicy Dobrego Pasterza Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Warszawie odbyła się inauguracja nowego roku na Ekumenicznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku, który działa pod naukowym patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej Warszawie.

   Uroczystości inauguracyjnej przewodniczył pastor warszawskiej Parafii Dobrego Pasterza, ks. Zbigniew Kamiński. Wykład inauguracyjny pt. „Teologia metodyzmu w dobie ekumenizmu” wygłosił honorowy zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce, ks. dr Edward Puślecki. Więcej

Inauguracja

W dniu 5 października 2017 r. w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przy ul. Miodowej 21c odbyły się uroczystości związane z inauguracją nowego roku akademickiego 2017/2018.

O godzinie 13:00 rozpoczęło się nabożeństwo ekumeniczne, celebrowane przez duchownych reprezentujących trzy tradycje wyznaniowe: prawosławną, protestancką i starokatolicką. Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił Jego Magnificencja Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT.

Na zakończenie nabożeństwa odbyła się ceremonia podpisania aktu erekcyjnego, przeznaczonego do wmurowania w fundamenty nowej siedziby ChAT, wznoszonej u zbiegu ulic Duracza i Broniewskiego. Podpisy pod dokumentem złożyli: Jego Eminencja Metropolita Sawa, zwierzchnicy pozostałych Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz władze Akademii.

O godzinie 14:00 rozpoczęła się uroczystość inauguracji, której przewodniczył Jego Magnificencja Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Po wprowadzeniu sztandaru Akademii i odśpiewaniu hymnu państwowego, Jego Magnificencja Rektor ChAT serdecznie powitał przybyłych na uroczystość: zwierzchników Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego, rektorów i przedstawicieli uczelni warszawskich, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, pracowników Akademii a przede wszystkim jej studentów.

Po wystąpieniu Jego Magnificencji Rektora ChAT, w którym m.in. zwrócił uwagę na obecną sytuację panującą w szkolnictwie wyższym oraz główne założenia przygotowywanej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i szeroko dyskutowanej nowej ustawy, nastąpiła immatrykulacja studentów I roku, której dokonał Prorektor ds. nauki, Jego Ekscelencja abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski, oraz uroczyste ślubowanie.

Następnie głos zabrał przedstawiciel studentów, który w swoim wystąpieniu m.in. serdecznie powitał nowych kolegów i koleżanki – studentki i studentów I roku, a także podzielił się kilkoma słowami refleksji na temat specyfiki studiów w ChAT.

Wykład inauguracyjny na temat, który nawiązuje do jubileuszu 500-lecia Reformacji, tzn.: „Kultura religijna protestantyzmu a rozwój cywilizacyjny Zachodu”, wygłosił prof. zw. dr hab. Zbigniew Pasek z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Uroczystość inauguracji zakończyła się odśpiewaniem hymnu akademickiego „Gaudeamus igitur”.

Po zakończeniu uroczystości w siedzibie ChAT, zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w PRE, przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego, władze Akademii oraz pozostali Goście, udali się na teren budowy nowej siedziby ChAT, gdzie dokonano poświęcenia oraz wmurowania kamienia węgielnego.

Tekst: mgr Jerzy Betlejko
Fot.: Łukasz Troc

www.chat.edu.pl

 

Reportaż w TVP 2

     We wtorek (17 października) o godz.  6:40 w TVP 2 zostanie wyemitowany reportaż pt.”Żyć z wiarą na co dzień” zrealizowany przez Redakcję Ekumeniczną TVP 2 we współpracy z Kościelną Redakcją Programów Telewizyjnych.

     Program poświęcony będzie XIV Dniom Odnowy KEM, które odbyły się Warszawie, w dniach 13-15 sierpnia 2017 r.
(więcej…)