Nabożeństwo w PR 2

Zapraszamy do wysłuchania najbliższego nabożeństwa Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, w niedzielę 17 lipca  o godz. 8.00 w Drugim Programie Polskiego Radia.

Radio 2

Będzie to retransmisja nabożeństwa inaugurującego 101. Konferencję Doroczną Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, która odbyła się  w Ełku.

Konferencja Doroczna

   W dniach 23-26 czerwca br. obradowała  w Ełku 101. Konferencja Doroczna (Synod) Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP . Przebiegała ona  pod hasłem: “W DRODZE DO … JEDNOŚCI I DOSKONAŁOŚCI !”.  Konferencja dokonała  wyboru Superintendenta Naczelnego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP na sześcioletnią  kadencję (2023-2029). Został nim dotychczasowy Zwierzchnik ks. sup. Andrzej Malicki. Do dotychczasowej  Rady Kościoła wybrano dodatkowo -ks. Dariusza Zubera z Ełku.

Fotorelacja

OBSADA AGEND KOŚCIELNYCH

I LISTA NOMINACJI KOŚCIOŁA EWANGELICKO-METODYSTYCZNEGO W RP

NA ROK KONFERENCYJNY 2022/2023

ZWIERZCHNIK KOŚCIOŁA

 1. sup. Andrzej Malicki

SUPERINTENDENCI OKRĘGOWI

Okręg Centralny                                 ks. sup. Andrzej Malicki (placówka misyjna Lublin)

Okręg Zachodni                                  ks. sup.  Sławomir Rodaszyński

Okręg Południowy                              ks. sup. Józef Bartos

Okręg Mazurski                                  ks. sup. Waldemar Eggert

RADA SUPERINTENDENTÓW (GABINET)

Bp Patrick Streiff, ks. Andrzej Malicki, ks. Sławomir Rodaszyński, ks. Józef Bartos, ks. Waldemar Eggert

RADA KOŚCIOŁA

Przewodniczący  – Sup. Nacz. ks. Andrzej Malicki

     – ks. sup. Sławomir Rodaszyński

     – ks. sup. Józef Bartos

    – ks. sup. Waldemar Eggert

    – ks. Dariusz Zuber

    – Bogumiła Dominiak-Kochanowska

OBSADA PARAFII

Prezbiterzy

 1. Bartos Józef – Kraków, filiał Chrzanów
 2. Bator Jarosław – Puławy, (Łódź, Pabianice do 31 października 2022)

     3.Bestrzyński Sebastian – Koszalin, Słupsk

 1. Dąbrowski Waldemar – Katowice
 2. Eggert Waldemar – Ostróda, Łukta, Słonecznik, Lipowo
 3.   Kłusek Krzysztof – (Chodzież do 31 października 2022), Łódź, Pabianice (od 1 listopada 2022)
 4. Kopacz Krzysztof – Iława, Siemiany, Glaznoty
 5. Lewicki Paweł – Bielsko- Biała, Wisła
 6. Myśliński Adrian – Tarnów, filiał Lisia Góra

.    10. Niedźwiedziński Sebastian – Gdańsk, Elbląg,

     11.Olszański Janusz – Bydgoszcz, Inowrocław

 1. Ostrowski Wojciech – Warszawa,
 2. Ostryk Jan – do współpracy z superintendentem Okręgu Mazurskiego ks. Waldemarem Eggertem

14.Poganiacz Artur – Kraplewo, Olsztynek, Gierzwałd, Dąbrówno, Smykowo

 1. Polak Jerzy – (Ścinawka Średnia, filiał Ząbkowice Śl. do 31 października 2022), Chodzież, Czarnków (od 1 listopada 2022)
 2. Rodaszyński Sławomir – Poznań, Międzyrzecz, (Czarnków do 31 października 2022).
 3. Szatkowski Henryk – Gliwice, Bytom
 4. Szczepańczyk Damian – Kielce
 5. Wolnica Krzysztof – Wrocław, filiał Jawor, (Ścinawka Średnia, filiał Ząbkowice Śląskie od 1

       listopada 2022 r.)

 1. Zuber Dariusz – Ełk, Piętki
 2. Zuber Monika – Stare Juchy

Probatorzy

 1. Daniel Kułakowski II rok – Grudziądz, pod opieką ks. Janusza Olszańskiego

Kaznodzieje miejscowi

 1. Olszański Henryk – Przemyśl pod opieką ks. Adriana Myślińskiego
 2. Sypytkowski Tadeusz – Szczecin pod opieką ks. sup. Sławomira Rodaszyńskiego

NOMINACJE  SPECJALNE

Komitet Kobiet                                                            – Agata Myślińska

Komitet Młodzieży                                                                   – Damian Szczepańczyk

Komitet Wychowania Chrześcijańskiego i Edukacji Dzieci           – Anna Szczepańczyk

Komitet Ewangelizacji i Misji                                                     – ks. Adrian Myśliński

Komitet Diakonii                                                                      – ks. Dariusz Zuber

Komitet ds. Społecznych                                                          – ks. Jarosław Bator

Komitet ds. Uchodźców Wojennych                                          – Szarlota Kamińska

Komisja Prawna                                                                       – ks. A. Malicki – przewodniczący, członkowie: ks. S. Rodaszyński, ks. J. Olszański, B. Dominiak-Kochanowska, Daniel Bator, ks. Z. Kamiński – doradca

Komisja ds. Mediów: Redakcja Audycji Radiowych                     – ks. Jan Ostryk

                                   Redakcja Audycji Telewizyjnych           – ks. Monika Zuber

Redakcja Witryny Internetowej                                                  – ks. Józef Bartos

Komisja Liturgiczna                                                                 – ks. Jan Ostryk

Komisja Teologiczna                                                                 – ks. Józef Bartos

Komisja Historyczna                                                                – ks. Krzysztof Wolnica

Komisja Badawczo-Sądowa                                                      – Przewodniczący: ks. K. Kopacz,

                                                                                      członkowie: ks. K. Wolnica, ks. J. Polak

Inspektor Danych Osobowych                                          – ks. Sławomir Rodaszyński

STAŁE  AGENDY KEM

Wyższe Seminarium Teologiczne  im. Jana Łaskiego        – ks. sup. Józef Bartos

English Language College                                              – ks. sup. Andrzej Malicki

INNE

„Pielgrzym Polski”                                                                    – Jolanta Bartos

Sekretarz ds. Wydawnictw                                                        ks. Zbigniew Kamiński      

 

 

Nabożeństwo w PR 2

Zapraszamy do wysłuchania najbliższego nabożeństwa Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, w niedzielę 5 czerwca  o godz. 8.00 w Drugim Programie Polskiego Radia.

Radio 2

Będzie to retransmisja nabożeństwa  z parafii ewangelicko-metodystycznej w Poznaniu. Prowadzenie ks.sup. Sławomir Rodaszyńśki, kazanie  ks. Jan  Ostryk.

Nabór do Seminarium

Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego w Warszawie ogłasza nabór słuchaczy na nowy rok akademicki 2022/2023.

Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym na dwóch kierunkach: teologicznym oraz katechetycznym i trwają cztery lata.

Seminarium posiada ustawowe uprawnienia do nadawania tytułu licencjata teologii metodystycznej.

Bliższych informacji udziela Rektor Seminarium:

ks. sup. Józef Bartos

ul. Długa 3

31-147 Kraków

tel. 692 159 175

Email: bartos1@poczta.onet.pl

 

Słowo na Wielkanoc

Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się nim i weselmy! (Ps 118, 24).

Co roku w Wielkanoc rozbrzmiewa radosny, z serc płynący, okrzyk:Chrystus zmartwychwstał!

To, co dziś wydaje się w sferze naszej wiary zupełnie oczywiste, nosi przecież w sobie pierwiastek Bożej tajemnicy. Stąd mimo przyjmowania z wiarą tekstów Ewangelii Zmartwychwstania, Piotrowych kazań o Zmartwychwstałym czy teologicznych wynurzeń apostoła Pawła, ciągle dla wielu – nawet uczniów Chrystusa – pytanie CZY? w szczególności JAK? ma istotny charakter. Od jakości odpowiedzi na owe pytania zależy jakość naszej wiary, więcej, od tego zależy, czy pozostaniemy w kręgu jedynie nominalnych chrześcijan czy ludzi prawdziwie wierzących.

Nie bójcie się! Wiem, że szukacie ukrzyżowanego Jezusa. Nie ma Go tu, zmartwychwstał, tak jak zapowiedział (Mt 28, 5b-6a).

Zmartwychwstanie to potwierdzenie ostatnich słów Jezusa wypowiedzianych na Krzyżu – Wykonało się!

Tego dnia nie było tłumów. Tak naprawdę nikt nie wierzył, że stanie się to, co Jezus zapowiedział, że ma dnia trzeciego powstać z martwych.

A jednak, każdego roku słyszymy to samo przesłanie: Jezus Chrystus zmartwychwstał!

Ktoś mógłby pomyśleć czy powiedzieć: i co to zmienia, jakie to ma znaczenie?

Należy pamiętać, że zmartwychwstanie Jezusa dotyczy każdego z nas. Ono ma tylko wtedy sens, jeśli dotyczy ciebie. Jego zmartwychwstanie nie miało nas zadziwić ani zafascynować. Ono ma mieć realny wpływ na nasze życie tu i teraz. Zmartwychwstanie niesie pokój i spokój, którego teraz tak bardzo brakuje.

Apostoł Paweł napisał: Chrystus został wskrzeszony z martwych jako pierwszy z tych, którzy umarli (…) tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Każdy we właściwej sobie kolejności… (1 Kor 15, 20. 22-23).

On zmartwychwstał jako pierwszy i my z Nim zmartwychwstajemy, a jeśli my nie zmartwychwstajemy, to Jego ofiara i zmartwychwstanie nie nabiorą właściwego znaczenia. Zmartwychwstanie zmieniło dzieje świata – było największym wydarzeniem ludzkości. Wielkanoc ma nieść zmiany w naszym życiu, w mojej relacji z żyjącym Chrystusem. Tylko wtedy naprawdę zrozumiemy sens Jego męki, śmierci i zmartwychwstania.

Siostry i Bracia!  Życzę wam spokojnych, pełnych refleksji Świąt Wielkanocnych, a także wiosny w sercu i dobrych ludzi dookoła. Ciągłego doświadczania zmartwychwstawania i życia w:

– Miłości Wielkiego Czwartku,

– Męstwa Wielkiego Piątku,

– Nadziei Wielkiej Soboty,

– Radości Wielkiej Niedzieli.

Ks. Andrzej Malicki

Superintendent Naczelny

Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP

Szkoła Metodystycznej Służby

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje dary w służbie Bogu i bliźniemu na kolejne spotkania Szkoły Metodystycznej Służby (SMS), które odbędą się:

Chodzież – 23 kwietnia 2022 r. (dla okręgu zachodniego)

Katowice– 30 kwietnia 2022 r. ( dla okręgu południowego)

Kraplewo – 7 maja 2022  r.  (dla okręgu mazurskiego)

Osoby zainteresowane powinny zgłaszać chęć uczestnictwa swoim pastorom.

Szkoła Metodystycznej Służby działa pod patronatem Wyższego Seminarium Teologicznego im. Jana Łaskiego w Warszawie.

Nowy Komitet Krajowy

Towarzystwo Biblijne w Polsce ma nowy Komitet Krajowy. Jego członkowie wybrali prezydium i prezesa. Został nim prezbiter Leszek Wakuła z Kościoła Chrześcijan Baptystów.

Komitet Krajowy jest najwyższym organem Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Do jego kompetencji należy m.in. ustalanie kierunków działań i strategii rozwoju Towarzystwa oraz nadzór nad jego funkcjonowaniem. W skład Komitetu Krajowego wchodzą delegaci Kościołów członkowskich Towarzystwa oraz dyrektor generalny tej ekumenicznej organizacji.

Delegatami w kadencji 2022–2027 zostali: ks. prof. Krzysztof Bardski (Kościół Rzymskokatolicki), ks. sup. Józef Bartos (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), pastor Grzegorz Boboryk (Kościół Chrystusowy), bp Jan Cieślar (Kościół Ewangelicko-Augsburski), pastor Ryszard Jankowski (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego), ks. Semko Koroza (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. dr Piotr Kosiński (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), ks. Mariusz Łukaszewski (Kościół Polskokatolicki), ks. dr Piotr Nowak (Kościół Zielonoświątkowy), prezb. Leszek Wakuła (Kościół Chrześcijan Baptystów) i ks. Paweł M. Michał Wąsowski (Kościół Starokatolicki Mariawitów). W skład Komitetu Krajowego z urzędu wchodzi również dyrektor generalna Towarzystwa Jadwiga Zalisz.

Na posiedzeniu 5 kwietnia nowy Komitet Krajowy wybrał swoje prezydium. Prezesem Towarzystwa Biblijnego w Polsce został prezbiter Leszek Wakuła z Kościoła Chrześcijan Baptystów, zaś wiceprezesami ks. prof. Krzysztof Bardski (Kościół Rzymskokatolicki), ks. Semko Koroza (Kościół Ewangelicko-Reformowany) i ks. dr Piotr Kosiński (Kościół Prawosławny). Zgodnie ze statutem w skład prezydium wchodzi również dyrektor generalny Towarzystwa. Nowa pięcioletnia kadencja Komitetu Krajowego rozpocznie się 1 maja.

Towarzystwo Biblijne w Polsce jest chrześcijańską organizacją międzywyznaniową, zajmującą się tłumaczeniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem Pisma Świętego. Służy chrześcijanom oraz Kościołom i organizacjom chrześcijańskim, jak również wszystkim ludziom zainteresowanym Biblią. Współpracuje z Kościołami, ale nie jest związane z żadnym wyznaniem. Zrzeszając jedenaście Kościołów członkowskich, reprezentujących wszystkie tradycje chrześcijańskie w Polsce, stanowi najbardziej ekumeniczne gremium w naszym kraju.

Komitet Krajowy Towarzystwa Biblijnego w Polsce kadencji 2022-2027