Nowa ksiązka

Nakładem Wydawnictwa „Pielgrzym Polski” ukazała się książka ks. Jana Wesleya pt. ” Dziennik”.

„Tym razem Wydawnictwo „Pielgrzym Polski” oddaje Czytelnikom kolejną porcję wesleyańskiej literatury, związanej z dziennikami tego najskuteczniejszego budziciela ludzkich sumień Anglii osiemnastego wieku – ks. Jana Wesleya. Był on niezwykle skrupulatnym obserwatorem życia kościelnego, religijnego, społecznego i politycznego swoich czasów. Jego „Dzienniki” stały się skarbnicą wiedzy o ówczesnym społeczeństwie i Kościele Anglii. Zapisywał bardzo dokładnie całe dnie ze swego życia; rozmowy z różnymi ludźmi , recenzje przeczytanych książek, relacje z podróży do Ameryki by nawracać Indian, do Niemiec, aby uczyć się od husyckiej Jednoty Braterskiej ( Unitas Fratrorum) struktur świątobliwego życia (metodystyczne klasy to owoc pielgrzymki do Niemiec), a także  wiele własnych przemyśleń ”.

Ze wstępu do polskiego wydania ks. dr. Edwarda Puśleckiego, Honorowego Zwierzchnika Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w RP

Cena jednego egzemplarza – 30.00 zł.

Książkę można zamówić w  Wydawnictwie „Pielgrzym Polski”, ul. Mokotowska 12,  00 – 561 Warszawa,
E-mail: wydawnictwopp@metodysci.pl
Konto bankowe: 95 1020 1156 0000 7202 0006 8924  ( PKO BP S.A. XV Oddział W-wa)

97. Konferencja Doroczna

W dniach 14-17 czerwca obradowała  w Kraplewie k. Ostródy  97. Konferencja Doroczna (Synod) Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP . Przebiegała ona pod hasłem: “Zaproszeni do przemiany!”. Konferencja przyjęła Słowo Metodystów na 100-lecie  Niepodległości Państwa Polskiego“.

Dokonano także wyboru Superintendenta Naczelnego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP na czteroletnią  kadencję (2019-2023). Został nim dotychczasowy Zwierzchnik ks. sup. Andrzej Malicki. Fotorelacja z Konferencji tutaj.

 

OBSADA AGEND KOŚCIELNYCH I LISTA NOMINACJI KOŚCIOŁA EWANGELICKO-METODYSTYCZNEGO W RP NA ROK KONFERENCYJNY 2018/2019

ZWIERZCHNIK KOŚCIOŁA

Ks. sup. Andrzej Malicki

SUPERINTENDENCI OKRĘGOWI

Okręg Centralny – ks. sup. Andrzej Malicki

Okręg Zachodni – ks. sup. Sławomir Rodaszyński

Okręg Południowy – ks. sup. Józef Bartos

Okręg Mazurski – ks. sup.Waldemar Eggert

RADA SUPERINTENDENTÓW (GABINET)

ks.bp Patrick Streiff, ks. sup. Andrzej Malicki, ks. sup. Sławomir Rodaszyński, ks. sup. Józef Bartos, ks. sup. Waldemar Eggert

RADA KOŚCIOŁA

Przewodniczący – Sup. Nacz. ks. Andrzej Malicki

Zastępca – ks. sup. Sławomir Rodaszyński

Członkowie – ks. sup. Józef Bartos, ks. sup. Waldemar Eggert, ks. Janusz Daszuta, Bogumiła Dominiak – Kochanowska

OBSADA PARAFII

Prezbiterzy

1. ks. Józef Bartos – Kraków, filiał Chrzanów,

2. ks. Janusz Daszuta – Kielce

3. ks. Waldemar Dąbrowski – Katowice

4. ks. Waldemar Eggert – Ostróda, Łukta, Słonecznik, Lipowo

5. ks. Zbigniew Kamiński – Warszawa do przejścia w stan spoczynku z dniem 1 października 2018 r.

6. ks. Krzysztof Kłusek – Gliwice, Bytom

7. ks. Krzysztof Kopacz – Iława, Siemiany, Glaznoty

8. ks. Paweł Lewicki – Bielsko-Biała, punkt misyjny Wisła

9. ks. Andrzej Malicki – Warszawa z dniem 1 października 2018 r.

10. ks. Roman Markowski – Przemyśl

11. ks. Wawrzyniec Markowski – Łódź

12. ks. Adrian Myśliński – Tarnów

13. ks. Sebastian Niedźwiedziński – Gdańsk, Elbląg, stacja kaznodziejska Gdynia

14. ks. Janusz Olszański – Bydgoszcz, Inowrocław

15. ks. Jan Ostryk – Poznań do 31 stycznia 2019 r. Od 1 lutego 2019 r. do współpracy z superintendentem Okręgu Mazurskiego Waldemarem Eggertem.

16. ks. Artur Poganiacz – Olsztynek, Gierzwałd, Dąbrówno, Kraplewo, Smykowo

17. ks. Jerzy Polak – Ścinawka Średnia, filiał Ząbkowice Śląskie

18. ks. Sławomir Rodaszyński – Chodzież, filiał Czarnków, Międzyrzecz, od 1 lutego 2019 r. Poznań

19. ks. Krzysztof Wolnica – Wrocław, filiał Jawor

20. ks. Ryszard Zimoń – Pabianice

21. ks. Dariusz Zuber – Ełk, Piętki

Diakoni II roku

22. ks. Jarosław Bator – placówka misyjna Puławy, pod opieką ks. Adriana Myślińskiego

23. ks. Monika Zuber – Stare Juchy, pod opieką ks. sup. Waldemara Eggerta

Probatorzy

24. Sebastian Bestrzyński (III rok) – Koszalin, Słupsk, pod opieką ks. sup. Sławomira Rodaszyńskiego

25. Wojciech Ostrowski (II rok) – Kielce, placówka misyjna Lublin pod opieką ks. sup. Józefa Bartosa

26. Damian Szczepańczyk (II rok) – Grudziądz, pod opieką ks. Janusza Olszańskiego

Kaznodzieje miejscowi

27. Tadeusz Sypytkowski – Szczecin pod opieką ks. J.J. Ostryka do 31 stycznia 2019 r. Od 1 lutego 2019 r. pod opieką ks. sup. Sławomira Rodaszyńskiego

NOMINACJE SPECJALNE

Komitet Kobiet – Bożena Daszuta

Komitet Młodzieży – Damian Szczepańczyk

Komitet Wychowania i Edukacji Dzieci – Anna Szczepańczyk

Komitet Ewangelizacji i Misji – ks. Adrian Myśliński

Komitet Diakonii – ks. Ryszard Zimoń

Komitet ds. Społecznych – ks. Paweł Lewicki

Komisja Prawna – ks. A. Malicki – przewodniczący, członkowie: ks. S. Rodaszyński, ks. Z. Kamiński, ks. J. Olszański, ks. B. Dominiak-Kochanowska

Komisja ds. Mediów: Redakcja Audycji Radiowych – ks. Jan Ostryk

Redakcja Audycji Telewizyjnych – ks. Zbigniew Kamiński

Redakcja Witryny Internetowej – ks. Józef Bartos

Komisja Liturgiczna – ks. Jan Ostryk

Komisja Teologiczna – ks. Józef Bartos

Komisja Historyczna- ks. Krzysztof Wolnica

Komisja Badaw Komisja-Sądowa – Przewodniczący ks. K. Kopacz,członkowie: ks. K. Wolnica, ks. D. Zuber

Komisja ds. Danych Osobowych – Przewodniczący: ks. S. Rodaszyński

INNE NOMINACJE

Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego – ks. Józef Bartos

English Language College – ks. Andrzej Malicki

Pielgrzym Polski”- Jolanta Bartos

Sekretarz ds. Wydawnictw – ks. Zbigniew Kamiński

 

Podziękowanie

           Pragnę wyrazić swoje podziękowania wszystkim, którzy wspierali mnie i moich bliskich po odejściu do Wieczności mojego ziemskiego ojca ś.p. Eugeniusza Malickiego.

           Dziękuję za Waszą obecność zarówno podczas pożegnania przed spopieleniem w Częstochowie, jak i na pogrzebie w Bydgoszczy.

          Za wszystkie słowa wsparcia i za Waszą modlitwę, serdeczne Bóg zapłać.

          ks. sup. Andrzej Malicki z rodziną

Nekrolog

      W piątek  (18 maja ) odszedł do Wieczności w 86.  roku ziemskiego pielgrzymowania śp. Eugeniusz  Malicki, ojciec  zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, ks. sup. A. Malickiego.

         Pogrzeb odbędzie się   w poniedziałek 28 maja o godz. 12.00    na Cmentarzu Komunalnym w Bydgoszczy przy ul. Lotników.

         Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił;

jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki.

Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny,

a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. (J 6, 51.54)

Wielkanoc 2018

Oto dzień stworzony przez Pana, radujmy się nim i cieszmy!  Ps 118, 24. BE

         Jednym z najbardziej znanych chrześcijańskich szlagierów, cały czas  chętnie śpiewanych przy różnych okazjach, jest pieśń: Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Nawiązuje ona bezpośrednio do słów Psalmu 118. Wiemy, że dni naszego życia są różne. Jest w nich radość, ale jest też smutek, szara, zwykła codzienność, zmagania i ciężka praca. Mamy świadomość, że wczoraj już za nami, a jutro jest niepewne. Dlatego z radością witajmy dzisiaj i czerpmy z niego pełnymi garściami. Chrześcijaństwo jest religią radości. Źródłem tej radości jest Chrystus, który nadaje życiu sens i cel. Każdego nowego dnia uczmy się dostrzegać   błogosławieństwa, którymi nas obdarza.

         Kiedy Jezus umierał na Krzyżu, wielu myślało, że to już koniec, że ta historia nie będzie miała happy end-u. Mylili się, bo po Golgocie przyszedł poranek Niedzieli Wielkanocnej – dzień tryumfu życia nad śmiercią. Dzień, w którym ludzkość usłyszała: Nie bój się! Ja jestem Pierwszy i Ostatni i Żyjący. Byłem martwy, a oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i Hadesu. Ap 1, 17b. 18. BE

        Po Pasji, która jest otchłanią niezrozumienia, po Niedzieli Palmowej, którą słusznie nazwano intruzem, po pełnym powagi Wielkim Tygodniu, po hańbie Krzyża – z radością witamy poranek Wielkiej Nocy, który ufającym Mu niesie pewność i nadzieję  na nowe życie w wieczności.

        On zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy! Oto cud, którego doświadczamy. Wszyscy, którzy zaufaliśmy Cieśli z Nazaretu. Choć pogardzany, nierozumiany, niesie światu życie, nadzieję, stając się dla nas cudem.

        Albert Einstein napisał: Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko.

         Od nas zależy, czy przeżyjemy to życie banalnie, z dnia na dzień. Od nas zależy, czy całe dobro przyjmiemy jako przypadek. Czy może dostrzeżemy cuda, które wydarzają się nam na co dzień. Cud narodzin, cud kochającej żony, męża, cud wspaniałej rodziny, dobrej pracy, zdrowia, miłości, cud wiary, która otwiera oczy ślepym, daje uzdrowienie chorym i wiele innych, które potrafi dostrzec serce ufające Bogu.

        Siostry i Bracia, w te dni Pasji, Wielkiego Tygodnia i Wielkiej Niedzieli odkrywajmy samych siebie i cieszmy się cudem Zmartwychwstania.

Składam życzenia wszystkim czytającym te słowa:

–     abyście na co dzień doświadczali cudu Wielkanocy,

–     byście doświadczali mocy Chrystusa w waszym życiu, bo On ostatecznie zwyciężył siły ciemności i śmierci,

–     życzę wam, aby Jezus zapalił w waszych sercach nadzieję i radość.

            Zaśpiewajmy w ten radosny dzień, tak jak kiedyś:

              Jezus jest Panem, to wykonało się. Szatan pokonany, Jezus zgładził śmierci moc. Jezus jest Panem. Alleluja. Po wieczne czasy Królem Królów jest!

Ks. Andrzej Malicki

Superintendent Naczelny KEM w RP