Konferencja Doroczna – fotorelacja

W dniach 21-23 czerwca br. obradowała  w  Ostródzie  98. Konferencja Doroczna (Synod) Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP . Przebiegała ona pod hasłem: “Otwarci wiarą, nadzieją i miłością”. Konferencja przyjęła oświadczenieO OCHRONIE ŚRODOWISKA DLA NASZYCH WNUKÓW.

Przyjęto na próbę 3 nowe osoby. W czasie uroczystego, niedzielnego nabożeństwa ordynowano  Jarosława Batora, Sebastiana Bestrzyńskiego i Monikę Zuber na prezbitera:. Poniżej fotorelacja z Konferencji :

 

 

98. Konferencja Doroczna

      W dniach 21-23 czerwca 2019 r. obradować będzie w Ostródzie  98.  Konferencja Doroczna (Synod) Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.

.Przebiegać ona będzie pod  hasłem : “Otwarci wiarą,nadzieją i miłością”.   W Konferencji   uczestniczą  wszyscy duchowni oraz delegaci świeccy – po jednym z każdej parafii, a także osoby przewodniczące stałym Komitetom kościelnym, kaznodzieje miejscowi prowadzący zbory i osoby zaproszone imiennie przez Przewodniczącego Konferencji.    

 Inauguracyjne nabożeństwo odbędzie się w piątek (21.06.) o godz. 15.00 w ewangelicko-metodystycznym kościele przy ul. Sienkiewicza 22.

 

 

 

Dla dzieci

      Komitet Wychowania Chrześcijańskiego zaprasza dzieci w wieku 7-13 lat na obóz pod hasłem “Ty wszystko mądrze uczyniłeś, ziemia jest pełna Twych stworzeń!” (Ps 104,24 b). Będzie to czas aktywnego odpoczynku, ale również budowania relacji z Bogiem i ze sobą  nawzajem.
Termin:  3-10 VIII 2019 r.
Koszt: 500 zł (przy zapisie zaliczka 200 zł)
Miejsce: “Stajnia Ostoja”, Antonielów, gm. Łopuszno (http://www.stajniaostoja.pl/)
Zgłoszenia do 15.06.2019 r. lub do wyczerpania miejsc.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

Kontakt:
Anna Szczepańczyk

Tel. 534 256 137
E-mail: motylekanna@gmail.com

Wielkanoc

Grób jest pusty! Nie ma Go tu! Zmartwychwstał!

Życie wieczne nie jest fikcją, ono naprawdę istnieje. Oto wielka prawda, której świadectwo daje Chrystus w poranek Wielkanocny.

   …bo jeśli nie ma zmartwychwstania … tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara   (1 Kor 15, 13-14).

           Życie wieczne jest fundamentem budowli, którą nazywamy życiem doczesnym. Jezus po to się narodził i po to przyszedł na świat, aby dać świadectwo tej właśnie prawdzie. Człowiek może żyć wiecznie. Jego życia nie da się zamknąć w ciasnych granicach od narodzin do śmierci. Człowiek może wejść w grób i z tego grobu wyjść.

           Kolejny raz przypominamy i uświadamiamy sobie tę Prawdę, która stanowi podstawę i fundament naszej wiary.  Zmartwychwstały staje przed nami i mówi:

   Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało…

         Nie bójcie się wszelkiego rodzaju chorób: nowotworów, zawałów, wylewów, które niszczą doczesne życie. Nie bójcie się niepełnosprawności, które nas ogranicza. Nie bójcie się starości, która czyni człowieka słabym i niedołężnym. Nie bójcie się drugiego człowieka, bo cóż może mi on uczynić?

        Nie bójcie się tego wszystkiego, bo to jest niczym w porównaniu z chwałą, która jest dla nas przygotowana.

        Tam dokąd zmierzamy nie będzie śmierci, chorób, kalectwa, cierpienia czy nienawiści. Nie bójcie się tych, którzy niszczą prawdę, sprawiedliwość, ograniczają wolność. Nie bójcie się też grzechu i nie bójcie się szatana. Nie ma takiego grzechu, takiego zniewolenia czy nałogu, od którego nie może uwolnić Zmartwychwstały. Nie bójcie się, bo Jezus jest mocniejszy niż szatan i wszelkie ludzkie słabości.

        Życzę Wam Siostry i Bracia, waszym zborom, rodzinom, abyśmy byli świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa. On potrzebuje dziś właśnie takich odważnych świadków. Potrzebuje każdego z nas, abyśmy skutecznie składali świadectwo, że człowiek został zbawiony i żyje wiecznie, że miłość jest mocniejsza od nienawiści, a życie od śmierci!

      Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie (J 18, 37 b).

      To są słowa Chrystusa, jednak pragnę, aby każdy z nas mógł tak powiedzieć o sobie. Kiedy zginamy kolana przed Bogiem w modlitwie, pamiętajmy, po co przyszliśmy na ten świat i jaki jest cel naszego życia.

        Błogosławieństwa i Bożej obecności zarówno na okres pasyjny, jak i na czas przeżywania kolejnej pamiątki Wielkiej Nocy.

 

 Ks. Andrzej Malicki

Superintendent Naczelny

Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP