Adwent i Boże Narodzenie 2017

Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami (Mt 1, 23)

Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!

Niech ta radosna wieść towarzyszy nam zawsze.

Adwent i Boże Narodzenie to szczególny okres w życiu Kościoła i każdego z nas. To czas, kiedy próbujemy się wyciszyć, spojrzeć inaczej na rzeczywistość, zbliżyć się do rodziny, do tych, którzy są drodzy naszemu sercu, a przede wszystkim zbliżyć się do Boga. Przed nami tak wiele pracy, tak wiele wydarzeń, tak wiele przygotowań. Pamiętajmy jednak w tym pośpiechu i bieganinie o Tym, który jest Najważniejszy. Niech obecna wszędzie  komercjalizacja, która każe nam świętować po swojemu, nie przesłoni istoty Przyjścia i Pamiątki Narodzenia Pana Jezusa Chrystusa. Wolałbym raczej, by było ubogo na zewnątrz, ale bogato w sercach ludzkich.

Życzę wam obfitości Boga, doświadczania Jego obecności zarówno w sferze duchowej i materialnej, indywidualnie i zbiorowo.

Przygotowując się, a następnie zasiadając do stołu wigilijnego zaprośmy Nowonarodzonego, nie tylko do wieczerzy, ale też do naszego życia. Niech znajdzie On miejsce w naszych sercach, w naszych kaplicach i kościołach. Niech nie będzie tylko gościem, ale gospodarzem, bo przecież Immanuel, to Bóg z nami. Nawet jeśli w tym roku zabraknie w waszych domach kogoś bliskiego, to wspierajmy się nawzajem i sprawmy, by nie zabrakło Boga, Jego pociechy i ludzkiej życzliwości.

Życzę Wam właściwie i cierpliwie przeżywanego i doświadczanego Adwentu.

Życzę dobrych, radosnych i obfitych Bożą obecnością Świąt Bożego Narodzenia.

Niech Jezus Chrystus błogosławi Was, Waszych bliskich i cały nasz Kościół.

 

ks. Andrzej Malicki

Superintendent Naczelny

Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP

Informacja

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ramach udzielonej pożyczki dla Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, dofinansuje zadanie wykonania dokumentacji i montażu c.o. i c.w.u. wraz z węzłem cieplnym w budynku przy ulicy Narutowicza 40 w Łodzi.

Spotkania adwentowe

W grudniu   odbędą się 5. Regionalne Spotkania Adwentowe:

9 grudnia (sobota) w Warszawie  dla Okręgu Centralnego oraz w Katowicach  dla Okręgu Południowego

16 grudnia ( sobota) w Chodzieży dla Okręgu Zachodniego oraz w Ostródzie dla Okręgu Mazurskiego. Serdecznie zapraszamy !

Bliższe informacje u miejscowych duszpasterzy.

Reportaż w TVP 2

We wtorek (21 listopada) o godz.  6:35 w TVP 2 zostanie wyemitowany reportaż pt.”Żyć z wiarą na co dzień” zrealizowany przez Redakcję Ekumeniczną TVP 2 we współpracy z Kościelną Redakcją Programów Telewizyjnych.

     Program poświęcony będzie XIV Dniom Odnowy KEM, które odbyły się Warszawie, w dniach 13-15 sierpnia 2017 r.
(więcej…)

Wykład w Ełku

        Muzeum Historyczne w Ełku oraz Parafia ewangelicko-metodystyczna w Ełku zapraszają 16 listopada o godz. 17.00 na wykład prof. dr. hab. Zbigniewa Chojnowskiego (kierownik Zakładu Literatury Współczesnej i Teorii Literatury w Instytucie Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) na temat “Protestantyzm w kulturze polskiej”. Więcej..

 

 

Pogłębienie relacji

Luteranie, katolicy, metodyści, reformowani i anglikanie pogłębili swe relacje.

W dniu 31 października 2017 r. odprawione zostało uroczyste nabożeństwo ekumeniczne w Opactwie Westminsterskim (Anglia) z okazji 500 – lecia Reformacji. Miało one szczególne znaczenie, gdyż odnosiło się do  największej kontrowersji Reformacji, jakim była nauka o usprawiedliwieniu.

500 lat temu, duchowny katolicki ks. dr Marcin Luther rozpoczął Reformację, publikując w Wittenbergii (Niemcy) swoje 95 tez. Głównym punktem jego argumentacji była teologiczna zasada, że człowiek może być pojednany z Bogiem – usprawiedliwiony – jedynie na skutek wiary, a nie poprzez dobre uczynki, pokutę lub kupowanie odpustów.

“Kiedy Światowa Federacja Luterańska i Kościół katolicki podpisali wspólną Deklarację w sprawie doktryny o usprawiedliwieniu w 1999 r., to rozwiązaliście zaleglą kwestię teologiczną z 1517 r., i to w decydującym momencie dla wszystkich Kościołów, poszukujących jedności i pojednania”, powiedział podczas nabożeństwa arcybiskup Canterbury, Justin Welby.

Wspólna Deklaracja z 1999 r. (Joint Declaration on the Doctrine of Justification > JDDJ). Siedem lat później została ona przyjęta przez Światową Radę Metodystyczną ( w lipcu 2006 r. w Seulu) oraz przez Światową Wspólnotę Kościołów Reformowanych w lipcu bieżącego roku. W minionym roku na spotkaniu w Lusace w Zambii Anglikańska Rada Konsultacyjna (Anglican Consultative Council > ACC) “z zadowoleniem przyjęła i potwierdziła” istotę JDDJ. Anglikańska Rada oznajmiła w swej deklaracji, że “anglikanie i luteranie mają wspólne zrozumienie usprawiedliwiającej łaski Bożej. . ., iż jesteśmy zaliczeni do usprawiedliwionych i stajemy się sprawiedliwymi przed Bogiem wyłącznie z łaski przez wiarę, z powodu zasług naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, a nie ze względu na nasze uczynki czy zasługi “.

Arcybiskup Justin Welby przedstawił tekst rezolucji ACC sekretarzowi generalnemu Światowej Federacji Luterańskiej, ks. Dr Martinowi Junge oraz sekretarzowi Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, biskupowi Brian Farrellowi. Świadkami tego wydarzenia był Revd Ivan Abrahams, sekretarz generalny Światowej Rady Metodystów oraz Revd Dr Chris Ferguson, sekretarz generalny Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych.

W ten sposób cztery duże rodziny wyznaniowe mają to samo zrozumienie nauki o usprawiedliwieniu. To wielki historyczny moment!

W oparciu o biuletyn informacyjny Światowej Rady Metodystycznej opracował ks. dr Edward Puślecki .