Podziękowanie

           Pragnę wyrazić swoje podziękowania wszystkim, którzy wspierali mnie i moich bliskich po odejściu do Wieczności mojego ziemskiego ojca ś.p. Eugeniusza Malickiego.

           Dziękuję za Waszą obecność zarówno podczas pożegnania przed spopieleniem w Częstochowie, jak i na pogrzebie w Bydgoszczy.

          Za wszystkie słowa wsparcia i za Waszą modlitwę, serdeczne Bóg zapłać.

          ks. sup. Andrzej Malicki z rodziną

Nekrolog

      W piątek  (18 maja ) odszedł do Wieczności w 86.  roku ziemskiego pielgrzymowania śp. Eugeniusz  Malicki, ojciec  zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, ks. sup. A. Malickiego.

         Pogrzeb odbędzie się   w poniedziałek 28 maja o godz. 12.00    na Cmentarzu Komunalnym w Bydgoszczy przy ul. Lotników.

         Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił;

jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki.

Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny,

a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. (J 6, 51.54)

Wielkanoc 2018

Oto dzień stworzony przez Pana, radujmy się nim i cieszmy!  Ps 118, 24. BE

         Jednym z najbardziej znanych chrześcijańskich szlagierów, cały czas  chętnie śpiewanych przy różnych okazjach, jest pieśń: Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Nawiązuje ona bezpośrednio do słów Psalmu 118. Wiemy, że dni naszego życia są różne. Jest w nich radość, ale jest też smutek, szara, zwykła codzienność, zmagania i ciężka praca. Mamy świadomość, że wczoraj już za nami, a jutro jest niepewne. Dlatego z radością witajmy dzisiaj i czerpmy z niego pełnymi garściami. Chrześcijaństwo jest religią radości. Źródłem tej radości jest Chrystus, który nadaje życiu sens i cel. Każdego nowego dnia uczmy się dostrzegać   błogosławieństwa, którymi nas obdarza.

         Kiedy Jezus umierał na Krzyżu, wielu myślało, że to już koniec, że ta historia nie będzie miała happy end-u. Mylili się, bo po Golgocie przyszedł poranek Niedzieli Wielkanocnej – dzień tryumfu życia nad śmiercią. Dzień, w którym ludzkość usłyszała: Nie bój się! Ja jestem Pierwszy i Ostatni i Żyjący. Byłem martwy, a oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i Hadesu. Ap 1, 17b. 18. BE

        Po Pasji, która jest otchłanią niezrozumienia, po Niedzieli Palmowej, którą słusznie nazwano intruzem, po pełnym powagi Wielkim Tygodniu, po hańbie Krzyża – z radością witamy poranek Wielkiej Nocy, który ufającym Mu niesie pewność i nadzieję  na nowe życie w wieczności.

        On zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy! Oto cud, którego doświadczamy. Wszyscy, którzy zaufaliśmy Cieśli z Nazaretu. Choć pogardzany, nierozumiany, niesie światu życie, nadzieję, stając się dla nas cudem.

        Albert Einstein napisał: Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko.

         Od nas zależy, czy przeżyjemy to życie banalnie, z dnia na dzień. Od nas zależy, czy całe dobro przyjmiemy jako przypadek. Czy może dostrzeżemy cuda, które wydarzają się nam na co dzień. Cud narodzin, cud kochającej żony, męża, cud wspaniałej rodziny, dobrej pracy, zdrowia, miłości, cud wiary, która otwiera oczy ślepym, daje uzdrowienie chorym i wiele innych, które potrafi dostrzec serce ufające Bogu.

        Siostry i Bracia, w te dni Pasji, Wielkiego Tygodnia i Wielkiej Niedzieli odkrywajmy samych siebie i cieszmy się cudem Zmartwychwstania.

Składam życzenia wszystkim czytającym te słowa:

–     abyście na co dzień doświadczali cudu Wielkanocy,

–     byście doświadczali mocy Chrystusa w waszym życiu, bo On ostatecznie zwyciężył siły ciemności i śmierci,

–     życzę wam, aby Jezus zapalił w waszych sercach nadzieję i radość.

            Zaśpiewajmy w ten radosny dzień, tak jak kiedyś:

              Jezus jest Panem, to wykonało się. Szatan pokonany, Jezus zgładził śmierci moc. Jezus jest Panem. Alleluja. Po wieczne czasy Królem Królów jest!

Ks. Andrzej Malicki

Superintendent Naczelny KEM w RP

Nabór do Seminarium

        Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego w Warszawie ogłasza nabór słuchaczy na nowy rok akademicki 2018/2019.

Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym na dwóch kierunkach: teologicznym oraz katechetycznym i trwają cztery lata.

Seminarium posiada ustawowe uprawnienia do nadawania tytułu licencjata teologii metodystycznej.

Bliższych informacji udziela Rektor Seminarium:

ks. sup. Józef Bartos

ul. Długa 3

31-147 Kraków

tel. 692 159 175

Email: bartos1@poczta.onet.pl

 

Reportaż w TVP 2

      We wtorek (20 lutego) o godz.  6:35 w TVP 2 zostanie wyemitowany reportaż pt.” Z sowieckiego łagru do służby pastorskiej”  zrealizowany przez Redakcję Ekumeniczną TVP 2 we współpracy z Kościelną Redakcją Programów Telewizyjnych.

        Program poświęcony zmarłemu pod koniec września 2017 r. ks. sup. Adamowi Kuczmie, byłemu zwierzchnikowi Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce, a także prezesowi Polskiej Rady Ekumenicznej i członkowi Komitetu Wykonawczego Konferencji Kościołów Europejskich.

(więcej…)