Reportaż w TVP 2

We wtorek, 21 sierpnia 2018 w TVP 2 o godz. 7.05 nadany zostanie reportaż pt. “Zaproszeni do przemiany”.

Będzie to relacja z XV Dni Odnowy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.

Program zostanie powtórzony w TV Polonia następnego dnia również o godz. 7.05.

Program Dni Odnowy

PROGRAM XV DNI ODNOWY
KOŚCIOŁA EWANGELICKO-METODYSTYCZNEGO

Zaproszeni do przemiany

Warszawa, Wawer, Centrum Konferencyjne BOSS”

tel. 22-516-63-21

15-17.08.2018

Środa 15.08.2018

od 11.00 – Rejestracja uczestników

13:00 – Obiad

15:00 – Nabożeństwo inaugurujące

15:40 – Przywitanie uczestników

16:00 – Prezentacja Biblii Ekumenicznej – Towarzystwo Biblijne

16:30 – Warsztaty

18.00 – Kolacja

19.30 – 20:45I sesja: Bill Mullally/Krótki program dla dzieci

21.00 Kawa, herbata, prezentacja zdjęć z ubiegłego roku A. Nowicki

Czwartek 16.08.2018

7:00 – 8:30 Śniadanie

8.30 – 9:00 – Modlitwa poranna

9:00 – 10:00 II sesja: Bill Mullally/Program dla dzieci

10:00 11:00Przerwa (kawa, herbata)

11:00 – 12.15 – Grupy wesleyańskie /Program dla dzieci i młodzieży

12:30 – 14:00 – Obiad

Czas wolny

15:00 – 16:00 – Spotkanie kobiet – Val Mullally

16.30 18.00 – Warsztaty/Program dla dzieci/Program dla młodzieży

18.00 – Kolacja

19.30 – 20:45III sesja: Wieczór Ewangelii – Bill Mullally

21.00 – Wieczorna kawiarenka

Piątek 17.08.2017

7:00 – 8:30 Śniadanie

8.30 – 9:00 – Modlitwa poranna

9:00 – 10:00 IV Sesja: Bill Mullally/Program dla dzieci

10:15 – 11:45 Warsztaty/Program dla dzieci i młodzieży

12:00 – 13:00 – Zakończenie XV Dni Odnowy

13.00 – Obiad

Wyjazd

Zmarł ks. Daszuta

Ze smutkiem  zawiadamiamy, że  w sobotę ( 21 lipca 2018 r.))  odszedł do Wieczności po długiej chorobie  ks. Janusz Daszuta, wieloletni duszpasterz zboru ewangelicko-metodystycznego w Kielcach, od 2013 roku członek Rady Kościoła, były wieloletni przewodniczący Komitetu ds. Ewangelizacji i Misji.

Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się w sobotę, 28 lipca , o godz 12 w Ekumenicznej Świątyni Pokoju ul. Sienkiewicza 1 w Kielcach.    Urna z prochami będzie wystawiona od godz. 11.00 z możliwością wpisu do księgi kondolencyjnej.

Drogie nam prochy będą złożone  do grobu na Cmentarzu Parafialnym w Lisowie ok. godz. 14.30.

Zamiast kwiatów prosimy o składanie dobrowolnych ofiar na  Fundusz założonej przez Pastora Wioski Indiańskiej w Zaborzu .

Nr konta 37105014161000009080007538  z dopiskiem “kwiaty pamięci o pastorze Januszu Daszucie”.

Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. J 6,51.54

Prośba o modlitwę

Drodzy w Panu !

W Słowie Bożym czytamy: … modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie … ”  List św. Jakuba  5, 15.

Nasz Brat w Chrystusie, pastor Janusz Daszuta z Kielc teraz szczególnie potrzebuje Waszego wsparcia w modlitwie.

Wiem, że modlicie się o niego od kilku miesięcy, ale teraz potrzebuje Bożej pomocy chyba najbardziej.

Jego stan zdrowia niestety się pogarsza. Lekarze “walczą” i cały czas jest nadzieja.

Zachęcam Was i Wasze zbory, abyśmy połączyli się w modlitwie o zdrowie dla Janusza.

Czas i formę modlitwy pozostawiam Wam.

Zależy mi jedynie, abyście nie ustawali w modlitwie“.

 

Ks. Andrzej Malicki

Superintendent  Naczelny KEM w RP

Nowa ksiązka

Nakładem Wydawnictwa „Pielgrzym Polski” ukazała się książka ks. Jana Wesleya pt. ” Dziennik”.

„Tym razem Wydawnictwo „Pielgrzym Polski” oddaje Czytelnikom kolejną porcję wesleyańskiej literatury, związanej z dziennikami tego najskuteczniejszego budziciela ludzkich sumień Anglii osiemnastego wieku – ks. Jana Wesleya. Był on niezwykle skrupulatnym obserwatorem życia kościelnego, religijnego, społecznego i politycznego swoich czasów. Jego „Dzienniki” stały się skarbnicą wiedzy o ówczesnym społeczeństwie i Kościele Anglii. Zapisywał bardzo dokładnie całe dnie ze swego życia; rozmowy z różnymi ludźmi , recenzje przeczytanych książek, relacje z podróży do Ameryki by nawracać Indian, do Niemiec, aby uczyć się od husyckiej Jednoty Braterskiej ( Unitas Fratrorum) struktur świątobliwego życia (metodystyczne klasy to owoc pielgrzymki do Niemiec), a także  wiele własnych przemyśleń ”.

Ze wstępu do polskiego wydania ks. dr. Edwarda Puśleckiego, Honorowego Zwierzchnika Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w RP

Cena jednego egzemplarza – 30.00 zł.

Książkę można zamówić w  Wydawnictwie „Pielgrzym Polski”, ul. Mokotowska 12,  00 – 561 Warszawa,
E-mail: wydawnictwopp@metodysci.pl
Konto bankowe: 95 1020 1156 0000 7202 0006 8924  ( PKO BP S.A. XV Oddział W-wa)

97. Konferencja Doroczna

W dniach 14-17 czerwca obradowała  w Kraplewie k. Ostródy  97. Konferencja Doroczna (Synod) Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP . Przebiegała ona pod hasłem: “Zaproszeni do przemiany!”. Konferencja przyjęła Słowo Metodystów na 100-lecie  Niepodległości Państwa Polskiego“.

Dokonano także wyboru Superintendenta Naczelnego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP na czteroletnią  kadencję (2019-2023). Został nim dotychczasowy Zwierzchnik ks. sup. Andrzej Malicki. Fotorelacja z Konferencji tutaj.

 

OBSADA AGEND KOŚCIELNYCH I LISTA NOMINACJI KOŚCIOŁA EWANGELICKO-METODYSTYCZNEGO W RP NA ROK KONFERENCYJNY 2018/2019

ZWIERZCHNIK KOŚCIOŁA

Ks. sup. Andrzej Malicki

SUPERINTENDENCI OKRĘGOWI

Okręg Centralny – ks. sup. Andrzej Malicki

Okręg Zachodni – ks. sup. Sławomir Rodaszyński

Okręg Południowy – ks. sup. Józef Bartos

Okręg Mazurski – ks. sup.Waldemar Eggert

RADA SUPERINTENDENTÓW (GABINET)

ks.bp Patrick Streiff, ks. sup. Andrzej Malicki, ks. sup. Sławomir Rodaszyński, ks. sup. Józef Bartos, ks. sup. Waldemar Eggert

RADA KOŚCIOŁA

Przewodniczący – Sup. Nacz. ks. Andrzej Malicki

Zastępca – ks. sup. Sławomir Rodaszyński

Członkowie – ks. sup. Józef Bartos, ks. sup. Waldemar Eggert, ks. Janusz Daszuta, Bogumiła Dominiak – Kochanowska

OBSADA PARAFII

Prezbiterzy

1. ks. Józef Bartos – Kraków, filiał Chrzanów,

2. ks. Janusz Daszuta – Kielce

3. ks. Waldemar Dąbrowski – Katowice

4. ks. Waldemar Eggert – Ostróda, Łukta, Słonecznik, Lipowo

5. ks. Zbigniew Kamiński – Warszawa do przejścia w stan spoczynku z dniem 1 października 2018 r.

6. ks. Krzysztof Kłusek – Gliwice, Bytom

7. ks. Krzysztof Kopacz – Iława, Siemiany, Glaznoty

8. ks. Paweł Lewicki – Bielsko-Biała, punkt misyjny Wisła

9. ks. Andrzej Malicki – Warszawa z dniem 1 października 2018 r.

10. ks. Roman Markowski – Przemyśl

11. ks. Wawrzyniec Markowski – Łódź

12. ks. Adrian Myśliński – Tarnów

13. ks. Sebastian Niedźwiedziński – Gdańsk, Elbląg, stacja kaznodziejska Gdynia

14. ks. Janusz Olszański – Bydgoszcz, Inowrocław

15. ks. Jan Ostryk – Poznań do 31 stycznia 2019 r. Od 1 lutego 2019 r. do współpracy z superintendentem Okręgu Mazurskiego Waldemarem Eggertem.

16. ks. Artur Poganiacz – Olsztynek, Gierzwałd, Dąbrówno, Kraplewo, Smykowo

17. ks. Jerzy Polak – Ścinawka Średnia, filiał Ząbkowice Śląskie

18. ks. Sławomir Rodaszyński – Chodzież, filiał Czarnków, Międzyrzecz, od 1 lutego 2019 r. Poznań

19. ks. Krzysztof Wolnica – Wrocław, filiał Jawor

20. ks. Ryszard Zimoń – Pabianice

21. ks. Dariusz Zuber – Ełk, Piętki

Diakoni II roku

22. ks. Jarosław Bator – placówka misyjna Puławy, pod opieką ks. Adriana Myślińskiego

23. ks. Monika Zuber – Stare Juchy, pod opieką ks. sup. Waldemara Eggerta

Probatorzy

24. Sebastian Bestrzyński (III rok) – Koszalin, Słupsk, pod opieką ks. sup. Sławomira Rodaszyńskiego

25. Wojciech Ostrowski (II rok) – Kielce, placówka misyjna Lublin pod opieką ks. sup. Józefa Bartosa

26. Damian Szczepańczyk (II rok) – Grudziądz, pod opieką ks. Janusza Olszańskiego

Kaznodzieje miejscowi

27. Tadeusz Sypytkowski – Szczecin pod opieką ks. J.J. Ostryka do 31 stycznia 2019 r. Od 1 lutego 2019 r. pod opieką ks. sup. Sławomira Rodaszyńskiego

NOMINACJE SPECJALNE

Komitet Kobiet – Bożena Daszuta

Komitet Młodzieży – Damian Szczepańczyk

Komitet Wychowania i Edukacji Dzieci – Anna Szczepańczyk

Komitet Ewangelizacji i Misji – ks. Adrian Myśliński

Komitet Diakonii – ks. Ryszard Zimoń

Komitet ds. Społecznych – ks. Paweł Lewicki

Komisja Prawna – ks. A. Malicki – przewodniczący, członkowie: ks. S. Rodaszyński, ks. Z. Kamiński, ks. J. Olszański, ks. B. Dominiak-Kochanowska

Komisja ds. Mediów: Redakcja Audycji Radiowych – ks. Jan Ostryk

Redakcja Audycji Telewizyjnych – ks. Zbigniew Kamiński

Redakcja Witryny Internetowej – ks. Józef Bartos

Komisja Liturgiczna – ks. Jan Ostryk

Komisja Teologiczna – ks. Józef Bartos

Komisja Historyczna- ks. Krzysztof Wolnica

Komisja Badaw Komisja-Sądowa – Przewodniczący ks. K. Kopacz,członkowie: ks. K. Wolnica, ks. D. Zuber

Komisja ds. Danych Osobowych – Przewodniczący: ks. S. Rodaszyński

INNE NOMINACJE

Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego – ks. Józef Bartos

English Language College – ks. Andrzej Malicki

Pielgrzym Polski”- Jolanta Bartos

Sekretarz ds. Wydawnictw – ks. Zbigniew Kamiński