Reportaż w TVP 2

      We wtorek (20 lutego) o godz.  6:35 w TVP 2 zostanie wyemitowany reportaż pt.” Z sowieckiego łagru do służby pastorskiej”  zrealizowany przez Redakcję Ekumeniczną TVP 2 we współpracy z Kościelną Redakcją Programów Telewizyjnych.

        Program poświęcony zmarłemu pod koniec września 2017 r. ks. sup. Adamowi Kuczmie, byłemu zwierzchnikowi Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce, a także prezesowi Polskiej Rady Ekumenicznej i członkowi Komitetu Wykonawczego Konferencji Kościołów Europejskich.

(więcej…)

Zmarł ks. J. Markowski

 W czwartek ( 1 lutego 2018 r.)  odszedł do Wieczności w 87 roku ziemskiego pielgrzymowania

ks. Jerzy Markowski

emerytowany pastor parafii KEM w Przemyślu 

 

 Uroczystości pogrzebowe odbędą się  we wtorek (6 lutego) o godz. 13.00 w kaplicy na Cmentarzu Głównym przy ul. Słowackiego w Przemyślu. 

      Jam jest zmartwychwstanie i żywot, mówi nasz Pan, Jezus Chrystus, kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki … wg Jana 11, 25-26.

Podziękowanie

       Informujemy, że fundusze na pokrycie wydatków związanych z leczeniem pastora Janusza Daszuty zostały już zgromadzone. Będą one do dyspozycji Rady Parafialnej KEM w Kielcach i wydatkowane zgodnie z potrzebami.

          Ks. Janusz Daszuta z rodziną gorąco dziękują za duchowe i finansowe wsparcie w tych trudnych chwilach

     . Będziemy na bieżąco informować o postępach w leczeniu, które rozpocznie się 15 stycznia w Gliwicach.

Prosimy o modlitwę w tej intencji!

Serdecznie Wam dziękujemy !

 

Prośba o pomoc

W związku z przewlekłą białaczką, z którą ks. Janusz Daszuta, pastor parafii ewangelicko-metodystycznej w Kielcach, zmaga się od wielu lat, na początku 2018 roku będzie poddany przeszczepowi komórek macierzystych w szpitalu w Gliwicach. Dawcą będzie jego młodszy brat Bogusław.

Proszę  o wsparcie modlitewne dla ks. Janusza i jego najbliższych w przekonaniu, że Bóg Ojciec pozwoli mu cieszyć się życiem i dalej głosić Ewangelię.

 Procedury związane z przeszczepem i dalsze wielomiesięczne leczenie są bardzo kosztowne i przekraczają możliwości finansowe jego rodziny. Zachęcam do składania dobrowolnych ofiar, które pomogą sfinansować koszty leczenia po przeszczepie.

Ofiary można składać na konto:  37 1050 1416 1000 0090 8000 7538

Parafia Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego w Kielcach

Małopolska 6

25-001 Kielce

z dopiskiem “darowizna na leczenie pastora”

 

Wdzięczny za okazaną pomoc.

Ks. Andrzej Malicki

Superintendent Naczelny KEM

List otwarty

List otwarty w sprawie sposobu procedowania przez Sejm
projektu uchwały upamiętniającej Jubileusz 500 lat Reformacji,
 przyjęty w dniu 15 grudnia 2017 r. w drodze uchwały podjętej jednomyślnie podczas wspólnego posiedzenia: Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i Rady Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.

List do pobrania