Kondolencje

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. dr. Włodzimierza Nasta, emerytowanego proboszcza luterańskiej parafii pw. Świętej Trójcy w Warszawie i wykładowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Zapamiętamy Go nie tylko, jako duchownego i wykładowcę, ale przede wszystkim jako Człowieka szlachetnego, przyjaznego, głęboko wierzącego chrześcijanina, otwartego na dialog i pojednanie, rozumiejącego idee współczesnego ekumenizmu.

Jezus Chrystus , Pan Kościoła , daje nam obietnicę:

Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

J 6,51.54

Ja żyję i wy żyć będziecie.

J 14,19

Łączymy się w modlitwie i żałobie

z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim

oraz Bliskimi Zmarłego

i składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

 

W imieniu bratniego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP

Ks. bp Andrzej Malicki

 

30. rocznica przyjęcia Deklaracji

           Trzydzieści lat temu, 21 kwietnia 1990 roku w Ostródzie LXIX Konferencja Doroczna Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce, a 28 kwietnia tego samego roku w Warszawie Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego przyjęły kolejną już Deklarację potwierdzającą chęć zacieśnienia współpracy: „…aby wzajemnie dodawać sobie odwagi, wzmacniać siłę świadectwa, wzmagać opór wobec zła, bezbożności i nie prawości, krzewić wiarę w Chrystusa, Syna Boga żywego, aby stała się niewzruszona jak skała”. Więcej…

Słowo na Wielkanoc

Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!

Dzisiejsze Święto nie jest jedynie kolejną kartką w kalendarzu. Ono ma stać się naszym doświadczaniem realności życia i Bożej obecności w nim, ma nieść nadzieję oraz pewność, że nasze życie nie kończy się tu i teraz. Jest nadzieja dla wszystkich, którzy udadzą się jak kobiety opisane w Ewangelii, aby zobaczyć, że grób jest pusty i usłyszeć słowa anioła, że Chrystus żyje. Kobiety idąc do grobu, nie szły by kontemplować kamień, czy martwe ciało. One chciały działać, bo kochały Jezusa.

W tym trudnym czasie dotykającym całą ludzkość, musimy wyjść z naszych przestrzeni smutku, strachu, przygnębienia i zdobyć nową perspektywę na życie i działanie w mocy i miłości Zmartwychwstałego.

Bo jak powiada Apostoł Paweł: Jeśli zaś nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wskrzeszony. A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, daremne jest nasze głoszenie, daremna też jest wasza wiara”. 1 Kor. 15, 13-14. (BE)

Kiedy Jezus umierał na Krzyżu, wielu myślało, że to już koniec, że ta historia nie będzie miała happy end-u. Mylili się, po Golgocie przyszedł poranek Niedzieli Wielkanocnej. Dzień tryumfu życia nad śmiercią. Dzień, w którym ludzkość usłyszała: „Nie bój się! Ja jestem Pierwszy i Ostatni i Żyjący. Byłem martwy, a oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i Hadesu”. Ap. 1, 17b. 18. BE

Po Pasji, która jest otchłanią niezrozumienia, po Niedzieli Palmowej, którą słusznie nazwano intruzem, w pełnym powagi Wielkim Tygodniu. Po hańbie Krzyża; z radością witamy poranek Wielkiej Nocy, który niesie pewność i nadzieję, dla nas, którzy Jemu ufamy, na nowe życie w wieczności.

On Zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy! Oto cud, którego doświadczamy. Wszyscy, którzy zaufaliśmy Cieśli z Nazaretu. Choć pogardzany, nierozumiany, niesie światu życie, nadzieję, stając się dla nas cudem. Tej nadziei i zapewnienia życia oczekujemy dzisiaj, jak kania dżdżu.

Stajemy przed pustym grobem zadając pytanie, co musi w nas obumrzeć, a co zmartwychwstać? Jakie obszary ciemności powinny ujrzeć światło? Jakie relacje wymagają naprawy, uzdrowienia? Gdzie mogę bardziej kochać i dostrzegać? Jak mogę stawać się lepszym świadkiem Chrystusa?

Siostry i Bracia,

w te dni Wielkiej Nocy odkrywajmy samych siebie i cieszmy się cudem Zmartwychwstania.

Składam życzenia wam wszystkim;

–          abyście na co dzień doświadczali cudu Wielkanocy,

–          abyście w tym czasie zarazy i strachu w Zmartwychwstałym pokładali  pewność i wiarę

–          byście doświadczali mocy Chrystusa w waszym życiu, bo On ostatecznie zwyciężył siły ciemności i śmierci,

–          życzę wam, aby Jezus zapalił w waszych sercach nadzieję i radość.

Zaśpiewajmy w ten radosny dzień, tak jak kiedyś:

„Jezus jest Panem, to wykonało się. Szatan pokonany Jezus zgładził śmierci moc. Jezus jest Panem. Alleluja. Po wieczne czasy Królem Królów jest.

Niech Bóg Wam błogosławi!

 

Ks. Andrzej Malicki                                                Wielkanoc 2020

Superintendent Naczelny

 

Modlitwa o świat

Modlitwa o świat w obliczu koronawirusa

Kochający Boże,

Wydaje się, że wokół nas panuje spora niepewność.

  Tak wielu potrzebuje modlitwy.

Dlatego modlę się …

– za tych, których zdrowie jest zagrożone przez koronawirusa lub inne zdrowotne komplikacje.

– za tych, którzy cierpią finansowo z powodu wpływu wirusa na ich przychody w usługach transportowych, w produkcji, hotelarstwie, energetyce i w wielu innych branżach,

– za pracowników służby zdrowia i osoby udzielające pierwszej pomocy oraz za wszystkich, którzy narażają siebie, aby nieść pomóc innym,

– za przywódców świata i naszego kraju, różnych obszarów administracyjnych, miast i wsi, którzy starają się sprostać zaistniałym wyzwaniom

Boże, to, co się dzieje, przytłacza nas. Ale Ty ciągle na nowo przypominasz nam, żebyśmy się nie bali.

Pokaż mi, jak ci ufać.

Kiedy w czasie Wielkiego Postu zgłębiam swoją duchowość, pomóż mi odwrócić się od troski o siebie samego i zwróć moje serce, ręce i modlitwy ku potrzebom innych.

Proszę o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen

                                                                                                                                                                                                           ( tł. ks.dr E.Puślecki)