Konferencja Doroczna

    W dniach 22-25 czerwca obradować będzie w Katowicach 96. Konferencja Doroczna (Synod) Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP . Przebiegać ona będzie pod hasłem: „Ja jestem – nie bójcie się!”. (więcej…)

Konkurs

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 12,

ogłasza konkurs ofert na wykonie:

instalacji centralnego ogrzewania (piony i poziomy ) wraz z grzejnikami, instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z podłączeniami w poszczególnych lokalach(łazienki, kuchnie, wc),

w kamienicy położnej w Łodzi przy ul. Narutowicza 40 (więcej…)

Nekrolog

            Dopóki syn żył (…) płakałem gdyż myślałem sobie: Kto wie? Może Pan zlituje się nade mną i syn będzie żył? Czy mogę Go jeszcze przywrócić do życia? To ja pójdę za Nim, a nie On powróci do mnie (wg 2 Samuela 12,22-23).

(więcej…)

Zmarła pastorowa

W piątek (28 kwietnia) odeszła do Wieczności w 87 roku życia s. Urszula Rindejko, wdowa po wieloletnim duszpasterzu parafii KEM w Gdańsku, Stanisławie Rindejko .

Pogrzeb odbędzie się w czwartek (4 maja) o godz. 11.30 na cmentarzu przy ul. Lostowickiej (nowa kaplica)

Teraz puszczasz służebnicę swoją, Panie, w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje

por. Łk 2,29-30

Ks. Malicki prezesem Towarzystwa Biblijnego

     Dnia 27 kwietnia 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce (2017-2022). W jego skład, jako naczelnego organu Towarzystwa Biblijnego, weszli następujący oficjalni delegaci Kościołów: ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski (Kościół Rzymskokatolicki), mgr Jerzy Betlejko (Kościół Prawosławny), ks bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. bp Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczy), ks. bp Marek Kamiński (Kościół Zielonoświątkowy), ks. mgr Marian Madziar (Kościół Polskokatolicki), ks. bp M. Ludwik Jabłoński (Kościół Starokatolicki Mariawitów), prezbiter Leszek Wakuła (Kościół Chrześcijan Baptystów), pastor Bronisław Hury (Kościół Chrystusowy), pastor Jarosław Dzięgielewski (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego). (więcej…)

Zmarł abp Jeremiasz

Czy nie wiecie, że hetman bardzo wielki, poległ dziś w Izraelu ? (2  Sm 3,38 Biblia Gdańska)

 

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jeremiasza ordynariusza diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, byłego przewodniczącego Polskiej Rady Ekumenicznej i długoletniego rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. (więcej…)