Sobota ( 3 kwietnia ),. g. 19.15  Program 1 Polskiego Radia. 

O Wielkiej Sobocie w Kościele Ewangelicko – Metodystycznym  

rozmawiać będzie  ks. Jan J. Ostryk z ks. Sebastianem M. Niedźwiedzińskim.

 

1 PR

Audycja w PR 1