Ks. Malicki prezesem

     Dnia 27 kwietnia 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce (2017-2022). W jego skład, jako naczelnego organu Towarzystwa Biblijnego, weszli następujący oficjalni delegaci Kościołów: ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski (Kościół Rzymskokatolicki),…

Zmarł abp Jeremiasz

Czy nie wiecie, że hetman bardzo wielki, poległ dziś w Izraelu ? (2  Sm 3,38 Biblia Gdańska)   Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jeremiasza ordynariusza diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, byłego przewodniczącego…

Reportaż w TVP 2

   We wtorek, 20 lutego. o godz.  6:35, w TVP 2 zostanie wyemitowany reportaż pt.”Wspomnienie Mistrza. Rzecz o ks. prof. Witoldzie Benedyktowiczu” zrealizowany przez Redakcję Ekumeniczną TVP 2 we współpracy z Kościelną Redakcją Programów Telewizyjnych. Program został przygotowany  w związku z…