Nabór do Seminarium

        Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego w Warszawie ogłasza nabór słuchaczy na nowy rok akademicki 2018/2019. Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym na dwóch kierunkach: teologicznym oraz katechetycznym i trwają cztery lata. Seminarium posiada ustawowe uprawnienia…

Prośba o pomoc

W związku z przewlekłą białaczką, z którą ks. Janusz Daszuta, pastor parafii ewangelicko-metodystycznej w Kielcach, zmaga się od wielu lat, na początku 2018 roku będzie poddany przeszczepowi komórek macierzystych w szpitalu w Gliwicach. Dawcą będzie jego młodszy brat Bogusław. Proszę …