Prośba o pomoc

W związku z przewlekłą białaczką, z którą ks. Janusz Daszuta, pastor parafii ewangelicko-metodystycznej w Kielcach, zmaga się od wielu lat, na początku 2018 roku będzie poddany przeszczepowi komórek macierzystych w szpitalu w Gliwicach. Dawcą będzie jego młodszy brat Bogusław. Proszę …

List otwarty

List otwarty w sprawie sposobu procedowania przez Sejm projektu uchwały upamiętniającej Jubileusz 500 lat Reformacji,  przyjęty w dniu 15 grudnia 2017 r. w drodze uchwały podjętej jednomyślnie podczas wspólnego posiedzenia: Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i…

Informacja

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ramach udzielonej pożyczki dla Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, dofinansuje zadanie wykonania dokumentacji i montażu c.o. i c.w.u. wraz z węzłem cieplnym w budynku przy ulicy Narutowicza 40 w Łodzi.

Spotkania adwentowe

W grudniu   odbędą się 5. Regionalne Spotkania Adwentowe: 9 grudnia (sobota) w Warszawie  dla Okręgu Centralnego oraz w Katowicach  dla Okręgu Południowego 16 grudnia ( sobota) w Chodzieży dla Okręgu Zachodniego oraz w Ostródzie dla Okręgu Mazurskiego. Serdecznie zapraszamy ! Bliższe informacje u…