Wielkanoc

Grób jest pusty! Nie ma Go tu! Zmartwychwstał! Życie wieczne nie jest fikcją, ono naprawdę istnieje. Oto wielka prawda, której świadectwo daje Chrystus w poranek Wielkanocny.    …bo jeśli nie ma zmartwychwstania … tedy i kazanie nasze daremne, daremna też…

Spotkanie z Burmistrzem

      W środę, 13 marca br., Rada Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP spotkała się z Bumistrzem Ostródy, Zbigniewem Michalakiem. Spotkanie poświęcone było najbliższej Konferencji Dorocznej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, która odbędzie w dniach 21-23 czerwca 2019 r. w Ostródzie.…