Apel Kościoła

Apel Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w RP w sprawie kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. Działając z upoważnienia Konferencji Dorocznej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, obradującej w Warszawie w dniach 28-31 października 2021 roku, w sprawie zajęcia stanowiska wobec sytuacji na granicy polsko-białoruskiej…

Nowe publikacje

        Ukazały się 2 nowe publikacje  Wydawnictwa ‘Pielgrzym Polski” . Pierwsza, pt. „To powinniśmy czynić”, autorstwa Mariusza Orłowskiego, która jest oparta na dysertacji doktorskiej pt. „To powinniśmy czynić. Ewangelicka etyka w ujęciu ks. Witolda Benedyktowicza  (1921-1997)” obronionej…