Komunikat Superintendenta

Komunikat Superintendenta Naczelnego Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w RP Niniejszym podaję komunikat dotyczący nominacji, które wchodzą w życie z dniem: 01.07.2020 r. Wojciech Ostrowski – probator III roku, odwołany z funkcji pastora parafii w Kielcach. Obejmuje obowiązki pastora parafii w…

Kondolencje

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. dr. Włodzimierza Nasta, emerytowanego proboszcza luterańskiej parafii pw. Świętej Trójcy w Warszawie i wykładowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Zapamiętamy Go nie tylko, jako duchownego i wykładowcę, ale przede wszystkim jako Człowieka…

30. rocznica przyjęcia Deklaracji

           Trzydzieści lat temu, 21 kwietnia 1990 roku w Ostródzie LXIX Konferencja Doroczna Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce, a 28 kwietnia tego samego roku w Warszawie Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego przyjęły kolejną już Deklarację potwierdzającą chęć zacieśnienia współpracy:…