Nabór do Seminarium

Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego w Warszawie ogłasza nabór słuchaczy na nowy rok akademicki 2022/2023. Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym na dwóch kierunkach: teologicznym oraz katechetycznym i trwają cztery lata. Seminarium posiada ustawowe uprawnienia do nadawania tytułu licencjata…

Nowy Komitet Krajowy

Towarzystwo Biblijne w Polsce ma nowy Komitet Krajowy. Jego członkowie wybrali prezydium i prezesa. Został nim prezbiter Leszek Wakuła z Kościoła Chrześcijan Baptystów. Komitet Krajowy jest najwyższym organem Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Do jego kompetencji należy m.in. ustalanie kierunków działań…

Nabożeństwo w PR 2

Zapraszamy do wysłuchania najbliższego nabożeństwa Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, w niedzielę 20 marca  o godz. 8.00 w Drugim Programie Polskiego Radia. Będzie to retransmisja nabożeństwa  z parafii ewangelicko-metodystycznej w Ostródzie. Prowadzenie ks.sup. Waldemar Eggert, kazanie Jan . Ostryk.