List otwarty

List otwarty w sprawie sposobu procedowania przez Sejm projektu uchwały upamiętniającej Jubileusz 500 lat Reformacji,  przyjęty w dniu 15 grudnia 2017 r. w drodze uchwały podjętej jednomyślnie podczas wspólnego posiedzenia: Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i…

Informacja

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ramach udzielonej pożyczki dla Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, dofinansuje zadanie wykonania dokumentacji i montażu c.o. i c.w.u. wraz z węzłem cieplnym w budynku przy ulicy Narutowicza 40 w Łodzi.

Spotkania adwentowe

W grudniu   odbędą się 5. Regionalne Spotkania Adwentowe: 9 grudnia (sobota) w Warszawie  dla Okręgu Centralnego oraz w Katowicach  dla Okręgu Południowego 16 grudnia ( sobota) w Chodzieży dla Okręgu Zachodniego oraz w Ostródzie dla Okręgu Mazurskiego. Serdecznie zapraszamy ! Bliższe informacje u…

Reportaż w TVP 2

We wtorek (21 listopada) o godz.  6:35 w TVP 2 zostanie wyemitowany reportaż pt.”Żyć z wiarą na co dzień” zrealizowany przez Redakcję Ekumeniczną TVP 2 we współpracy z Kościelną Redakcją Programów Telewizyjnych.      Program poświęcony będzie XIV Dniom Odnowy KEM, które…

Wykład w Ełku

        Muzeum Historyczne w Ełku oraz Parafia ewangelicko-metodystyczna w Ełku zapraszają 16 listopada o godz. 17.00 na wykład prof. dr. hab. Zbigniewa Chojnowskiego (kierownik Zakładu Literatury Współczesnej i Teorii Literatury w Instytucie Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego…

Pogłębienie relacji

Luteranie, katolicy, metodyści, reformowani i anglikanie pogłębili swe relacje. W dniu 31 października 2017 r. odprawione zostało uroczyste nabożeństwo ekumeniczne w Opactwie Westminsterskim (Anglia) z okazji 500 – lecia Reformacji. Miało one szczególne znaczenie, gdyż odnosiło się do  największej kontrowersji Reformacji,…