Podziękowanie

           Pragnę wyrazić swoje podziękowania wszystkim, którzy wspierali mnie i moich bliskich po odejściu do Wieczności mojego ziemskiego ojca ś.p. Eugeniusza Malickiego.            Dziękuję za Waszą obecność zarówno podczas pożegnania przed spopieleniem w…

Nekrolog

      W piątek  (18 maja ) odszedł do Wieczności w 86.  roku ziemskiego pielgrzymowania śp. Eugeniusz  Malicki, ojciec  zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, ks. sup. A. Malickiego.          Pogrzeb odbędzie się   w poniedziałek 28 maja o godz. 12.00   …

Nabór do Seminarium

        Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego w Warszawie ogłasza nabór słuchaczy na nowy rok akademicki 2018/2019. Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym na dwóch kierunkach: teologicznym oraz katechetycznym i trwają cztery lata. Seminarium posiada ustawowe uprawnienia…