Komitet Wychowania Chrześcijańskiego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP informuje o planowanych obozie dla dzieci:

Dla dzieci