Rodzina metodystyczna:

Zjednoczony Kościół Metodystyczny (USA)
Zjednoczony Kościół Metodystyczny (Europa)
Kościół Metodystyczny w Wielkiej Brytanii
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Niemczech
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Austrii
General Board of Global Ministries (USA)

okreg-mazurski-strona-metodysci

Rodzina ekumeniczna:

Polska Rada Ekumeniczna
Kościół Ewangelicko-Reformowany
Kościół Ewangelicko-Augsburski
Polskie Towarzystwo Ewangelickie
World Council of Churches
Katolicka Agencja Informacyjna
Protestant Press Service
Mateusz – Chrześcijański Serwis WWW
Jezus
Opoka