Zapraszamy do wysłuchania najbliższego nabożeństwa Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, w niedzielę  7 lipca  o godz. 8.00 w Drugim Programie Polskiego Radia. Radio 2

Będzie to retransmisja nabożeństwa inaugurującego 98. Konferencję Doroczną KEM w Ostródzie.

Nabożeństwo w PR 2