Zapraszamy do wysłuchania najbliższego nabożeństwa Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, w niedzielę

 21 lutego  o godz. 8.00 w Drugim Programie Polskiego Radia.

Radio 2

Będzie to retransmisja nabożeństwa pasyjnego z  Ostródy.

Nabożeństwo w PR 2