Zapraszamy do wysłuchania najbliższego nabożeństwa Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP,

w niedzielę  23 maja  o godz. 8.00 w Drugim Programie Polskiego Radia.

Radio 2

Będzie to retransmisja nabożeństwa z Bydgoszczy.

Prowadzenie ks. Janusz Olszański, kazanie ks. Krzysztof Kłusek z Chodzieży.

Nabożeństwo w PR 2