Ukazał się nowy "Pielgrzym Polski"  do nabycia  w parafiach metodystycznych.

1-pp 2-pp 3-pp 4-pp

Nowy Pielgrzym