Ukazał się nowy zeszyt ‚Pielgrzyma Polskiego”. Do nabycia w parafiach  lub w Wydawnictwie.

1

234

Nowy Pielgrzym