Wydawnictwo Pielgrzym Polski zaprasza do  prenumeraty dwumiesięcznika Pielgrzym Polski w cenie 7,00 zł za sztukę. Zamówienia można dokonać drogą e-mail, podając dane do wysyłki. Czasopismo “Pielgrzym Polski” do nabycia jest również w Wydawnictwie lub w parafiach.

Zapraszamy osoby chętne do publikowania w Pielgrzymie Polskim i przesyłanie swoich tekstów:

Redakcja „Pielgrzyma Polskiego”
ul. Długa 3
31 – 146 Kraków
Tel.: + 48 796 222 636
E-mail: pielgrzym@vp.pl

Wrzesień-październik 2021 r.

Lipiec-sierpień 2021 r.

Maj-czerwiec 2021 r.

Marzec-kwiecień 2021 r.

Styczeń-luty 2021

Listopad- Grudzień 2020

Wrzesień-październik 2020

Maj-sierpień 2020

 

Marzec-kwiecień 2020

Styczeń-luty 2020

Listopad -grudzień 2019

Wrzesień-październik 2019

 

 

Lipiec- sierpień 2019

Maj-czerwiec 2019

Marzec-kwiecień 2019

Styczeń-luty 2019

 

Listopad-grudzień 2018

Wrzesień -październik 2018

 

Lipiec – sierpień 2018 r.

 

 

Maj-czerwiec 2018 r.

 

Marzec-kwiecień 2018 r.

Styczeń- luty 2018 r.

 

Listopad – grudzień 2017 r.

 

Wrzesień-październik 2017 r.

Lipiec-sierpień 2017 r.

 

Maj – czerwiec 2017 r.

 

Marzec – kwiecień 2017

Styczeń – luty 2017

Listopad-grudzień 2017

Wrzesień-październik 2017

Lipiec-sierpień 2017