We wtorek (20 lutego) o godz.  6:35 w TVP 2 zostanie wyemitowany reportaż pt.” Z sowieckiego łagru do służby pastorskiej”  zrealizowany przez Redakcję Ekumeniczną TVP 2 we współpracy z Kościelną Redakcją Programów Telewizyjnych.

        Program poświęcony zmarłemu pod koniec września 2017 r. ks. sup. Adamowi Kuczmie, byłemu zwierzchnikowi Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce, a także prezesowi Polskiej Rady Ekumenicznej i członkowi Komitetu Wykonawczego Konferencji Kościołów Europejskich.

      W programie zostanie przypominana sytuacja Polaków mieszkających na dawnych kresach wschodnich Rzeczypospolitej, wywózki na Sybir oraz ich powrót do ojczyzny. Temat ten opisany zostanie w oparciu o życie urodzonego w okolicach Tarnopola ks. Adama Kuczmy, który po zajęciu tych terenów przez ówczesny Związek Radziecki wywieziony został na Sybir, trafił do Gułagu, a następnie został wcielony do Armii Czerwonej i walczył na pierwszej linii frontu sowiecko-japońskiego. Po wyrwaniu się z armii przez Władywostok, rodzinne strony przyjechał wraz z grupą repatriantów na Ziemie Odzyskane. Następnie trafił do metodystycznego Seminarium Teologicznego. Po studiach rozpoczął kościelną służbę na Mazurach. Tu, szykanowany przez ówczesny aparat polityczno -wyznaniowy, został zawieszony w czynnościach duszpasterskich i zmuszony do opuszczenia swojej placówki. W programie pokazane zostaną też dalsze losy i rozwój kościelnej służby tego zasłużonego dla ekumeny i Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego duchownego.

        O życiu i służbie ks. Kuczmy mówić będą jego dzieci i współpracownicy ze Szkoły Języka Angielskiego Metodystów, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego i polskiej ekumeny. Program zrealizowany został na kanwie styczniowego nabożeństwa ekumenicznego w metodystycznej kaplicy Dobrego Pasterza w Warszawie


    Program zostanie powtórzony dzień później w Telewizji Polonia o godz. 7:05.

 


Reportaż w TVP 2