Tegoroczny  Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia)  przebiega  pod hasłem:   „Życzliwymi bądźmy” (por. Dz 28,2)  .

Materiały przygotowane zostały przez chrześcijan z  Malty. Szczegółowe informacje można znaleźć  tutaj.

Tydzien Modlitw o Jednosc Chrzescijan 2020
Tydzień Ekumeniczny