Tegoroczny  Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia)  przebiega  pod hasłem:   „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”.

Materiały przygotowane zostały przez chrześcijan ze wspólnoty Grandchamp w Szwajcarii. Szczegółowe informacje można znaleźć  tutaj.

Tydzień Modlitw