Tegoroczny  Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan  przebiega pod hasłem: Jezus rzekł do Samarytanki: "Daj mi pić"! (J 4,7). Materiały przygotowane zostały przez chrześcijan z Brazylii. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj

Tydzień Modlitwy