W związku z epidemią koronawirusa i decyzją Premiera Polskiego Rządu, o zakazaniu wszelkich zgromadzeń powyżej 50 osób dotyczącym między innymi, związków wyznaniowych i kościołów oraz po konsultacji z superintendentami zalecam aby:

  1. Odwołać najbliższe niedzielne nabożeństwa (15 marca i 22 marca br.) organizowane w kaplicach i kościołach.
  2. Tam, gdzie jest to możliwe zorganizować przekaz internetowy.
  3. Pastorzy w miarę możliwości powinni w miejscach służby pełnić dyżur duszpasterski.
  4. O ile to możliwe poinformować wiernych o tych decyzjach.
  5. Zachować szczególną ostrożność i higienę w kontaktach z wiernymi.

Komunikat dotyczący kolejnych nabożeństw przekazany zostanie w terminie późniejszym.

Od tego jak się zachowamy w tym trudnym momencie zależy los nasz wszystkich.

Zachęcajmy naszych wiernych do indywidualnej modlitwy, bo jak naucza św. Jakub; …Bardzo skuteczna jest wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Jk 5, 16.

Wasz w Chrystusie

Ks. Andrzej Malicki

Superintendent Naczelny

Zarządzenie Zwierzchnika Kościoła