W dniach 14-17 czerwca 2018 r.  obradować będzie w Kraplewie k. Ostródy  97. Konferencja Doroczna (Synod) Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP . Przebiegać ona będzie pod hasłem: „Zaproszeni do przemiany”.

    Konferencję rozpocznie uroczyste nabożeństwo komunijne w czwartek (14.06) o godz. 16.00 w kościele ewangelicko-metodystycznym w Kraplewie . Zakończy natomiast nabożeństwo w niedzielę o godz. 10.30 w kościele metodystycznym w Ostródzie, ul. Sienkiewicza 22.

    W Konferencji dorocznej uczestniczą wszyscy duchowni ordynowani, wchodzący w skład Zgromadzenia Duchownych oraz delegaci świeccy – po jednym z każdej parafii, a także osoby przewodniczące stałym Komitetom kościelnym, kaznodzieje miejscowi prowadzący zbory i osoby zaproszone imiennie przez Przewodniczącego Konferencji.

Konferencja Doroczna