Do członków i przyjaciół
Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Europie Środkowej i Południowej

                                                                                                                                                                                                        Zurych, 8 marca 2021 r

Gdy pomyślałem: Chwieje się noga moja – Łaska twoja, Panie, wsparła mnie (Psalm 94,18)

Odroczenie Konferencji Generalnej i przedłużenie mojej posługi biskupiej.

Drogie Siostry i Bracia w Europie Środkowej i Południowej.

      Miesiące po sesji nadzwyczajnej Konferencji Generalnej w 2019 r. były trudne i pełne napięcia. Trwająca od marca 2020 r. pandemia koronawirusa doprowadziła do pierwszego przełożenia Konferencji Generalnej zaplanowanej na maj 2020 r. i zmieniła nasze priorytety we wszystkich krajach.
      Dla mnie osobiście oznaczało to przesunięcie odejścia na emeryturę o kolejny rok. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że przełożona Konferencja Generalna odbędzie się na początku września 2021 r. Wraz z moimi kolegami, biskupami Christianem Alstedem i Haraldem Rückertem, wydaliśmy w połowie lutego 2021 r. oświadczenie „Nasze zobowiązanie”, dotyczące tego, w jaki sposób zobowiązujemy się do prowadzenia Kościoła w czasach możliwego podziału.
      Dziesięć dni temu ogłoszono, że Konferencja Generalna odbędzie się w dniach od 29 sierpnia do 6 września 2022 r. Kolejne przesunięcie Konferencji Generalnej o cały rok było dla nas zaskoczeniem. To był poważny cios dla wszystkich, którzy chcieliby iść naprzód – we wszystkich aspektach – i którzy właśnie czekali na decyzje Konferencji Generalnej. Po raz drugi wpływa to również na mnie osobiście.
      Moja żona, Heidi, i ja potrzebowaliśmy kilku dni rozmów i modlitwy. Konsultowałem się także z członkami Biura Konferencji Centralnej i Episkopalną Grupą Roboczą. Postanowiłem wtedy kontynuować moją aktywną posługę biskupią aż do zaplanowanej Konferencji Centralnej po Konferencji Generalnej we wrześniu 2022 roku. W wielu trudnych chwilach mojego życia doświadczyłem, że niezłomna miłość Boża mnie podtrzymuje. Ufam jej również na tej długiej drodze służby.
      W tym tygodniu Komitet Wykonawczy Konferencji Centralnej zbierze się online w dniach 12 i 13 marca. Ustali on nowy termin Konferencji Centralnej, na której wybrany zostanie mój następca. Zaplanuje również proces przygotowania Konferencji Centralnej do podjęcia niezbędnych decyzji po działaniach Konferencji Generalnej we wrześniu 2022 r.
     Jednym z owoców Ducha jest cierpliwość. Wszyscy tego potrzebujemy dla siebie, ale także dla naszych braci i sióstr, z którymi nie zgadzamy się w naszym Kościele.
      Niech niezłomna miłość Boga nadal prowadzi nas w trudnej podróży Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Europie Środkowej i Południowej.

W Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu.

Biskup dr Patrick Streiff

Oświadczenie Biskupa