W dniach 28-31 października 2021 r. obradować będzie w Warszawie 99/100 Konferencja Doroczna (Synod) Kościoła

Ewangelicko-Metodystycznego w RP.

        Przebiegać ona będzie pod hasłem: “Wdzięczni w nowe stulecie”.

W Konferencji uczestniczą wszyscy duchowni oraz delegaci świeccy – po jednym z każdej parafii, a także osoby przewodniczące stałym Komitetom kościelnym, kaznodzieje miejscowi prowadzący zbory i osoby zaproszone imiennie przez Przewodniczącego Konferencji.

Konferencja Doroczna