W dniach 27-30 czerwca 2024 r. obradować będzie w Ostródzie  103.  Konferencja Doroczna (Synod) Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.

.Przebiegać ona będzie pod  hasłem : „Wierzyć mnie Panie ucz…”.   W Konferencji   uczestniczą  wszyscy duchowni oraz delegaci świeccy – po jednym z każdej parafii, a także osoby przewodniczące stałym Komitetom kościelnym, kaznodzieje miejscowi prowadzący zbory i osoby zaproszone imiennie przez Przewodniczącego Konferencji.    

 Inauguracyjne nabożeństwo odbędzie się w czwartek (27.06.) o godz. 19.30 w ewangelicko-metodystycznym kościele przy ul. Sienkiewicza 22.

 

 

 

Konferencja Doroczna