Informuję, że z dniem 31 sierpnia 2020 roku, probator I roku Davide Carbonaro przestał pełnić obowiązki pastora parafii ewangelicko-metodystycznej Opatrzności Bożej w Łodzi.

         Tego dnia przestał też być członkiem Kościoła i nie może więcej używać tytułu pastor Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.

         Jednocześnie informuję, że z dniem 1 września 2020 r. nominowałem  ks. Jarosława Batora na pastora parafii ewangelicko-metodystycznej w Łodzi.

Superintendent Naczelny KEM w RP

ks. Andrzej Malicki

Komunikat Zwierzchnika