W dniach 2-4 czerwca obradować będzie w Katowicach 102. Konferencja Doroczna (Synod) Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP . Przebiegać ona będzie pod hasłem: „W Bogu życie i nasza nadzieja” (wg Ps 36,10).

    W Konferencji Dorocznej uczestniczą wszyscy duchowni  oraz delegaci świeccy – po jednym z każdej parafii, a także osoby przewodniczące stałym Komitetom kościelnym, kaznodzieje miejscowi prowadzący zbory i osoby zaproszone imiennie przez Przewodniczącego Konferencji.

Konferencja Doroczna