W dniach 14-17 czerwca obradowała  w Kraplewie k. Ostródy  97. Konferencja Doroczna (Synod) Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP . Przebiegała ona pod hasłem: „Zaproszeni do przemiany!”. Konferencja przyjęła Słowo Metodystów na 100-lecie  Niepodległości Państwa Polskiego„.

Dokonano także wyboru Superintendenta Naczelnego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP na czteroletnią  kadencję (2019-2023). Został nim dotychczasowy Zwierzchnik ks. sup. Andrzej Malicki. Fotorelacja z Konferencji tutaj.

 

OBSADA AGEND KOŚCIELNYCH I LISTA NOMINACJI KOŚCIOŁA EWANGELICKO-METODYSTYCZNEGO W RP NA ROK KONFERENCYJNY 2018/2019

ZWIERZCHNIK KOŚCIOŁA

Ks. sup. Andrzej Malicki

SUPERINTENDENCI OKRĘGOWI

Okręg Centralny – ks. sup. Andrzej Malicki

Okręg Zachodni – ks. sup. Sławomir Rodaszyński

Okręg Południowy – ks. sup. Józef Bartos

Okręg Mazurski – ks. sup.Waldemar Eggert

RADA SUPERINTENDENTÓW (GABINET)

ks.bp Patrick Streiff, ks. sup. Andrzej Malicki, ks. sup. Sławomir Rodaszyński, ks. sup. Józef Bartos, ks. sup. Waldemar Eggert

RADA KOŚCIOŁA

Przewodniczący – Sup. Nacz. ks. Andrzej Malicki

Zastępca – ks. sup. Sławomir Rodaszyński

Członkowie – ks. sup. Józef Bartos, ks. sup. Waldemar Eggert, ks. Janusz Daszuta, Bogumiła Dominiak – Kochanowska

OBSADA PARAFII

Prezbiterzy

1. ks. Józef Bartos – Kraków, filiał Chrzanów,

2. ks. Janusz Daszuta – Kielce

3. ks. Waldemar Dąbrowski – Katowice

4. ks. Waldemar Eggert – Ostróda, Łukta, Słonecznik, Lipowo

5. ks. Zbigniew Kamiński – Warszawa do przejścia w stan spoczynku z dniem 1 października 2018 r.

6. ks. Krzysztof Kłusek – Gliwice, Bytom

7. ks. Krzysztof Kopacz – Iława, Siemiany, Glaznoty

8. ks. Paweł Lewicki – Bielsko-Biała, punkt misyjny Wisła

9. ks. Andrzej Malicki – Warszawa z dniem 1 października 2018 r.

10. ks. Roman Markowski – Przemyśl

11. ks. Wawrzyniec Markowski – Łódź

12. ks. Adrian Myśliński – Tarnów

13. ks. Sebastian Niedźwiedziński – Gdańsk, Elbląg, stacja kaznodziejska Gdynia

14. ks. Janusz Olszański – Bydgoszcz, Inowrocław

15. ks. Jan Ostryk – Poznań do 31 stycznia 2019 r. Od 1 lutego 2019 r. do współpracy z superintendentem Okręgu Mazurskiego Waldemarem Eggertem.

16. ks. Artur Poganiacz – Olsztynek, Gierzwałd, Dąbrówno, Kraplewo, Smykowo

17. ks. Jerzy Polak – Ścinawka Średnia, filiał Ząbkowice Śląskie

18. ks. Sławomir Rodaszyński – Chodzież, filiał Czarnków, Międzyrzecz, od 1 lutego 2019 r. Poznań

19. ks. Krzysztof Wolnica – Wrocław, filiał Jawor

20. ks. Ryszard Zimoń – Pabianice

21. ks. Dariusz Zuber – Ełk, Piętki

Diakoni II roku

22. ks. Jarosław Bator – placówka misyjna Puławy, pod opieką ks. Adriana Myślińskiego

23. ks. Monika Zuber – Stare Juchy, pod opieką ks. sup. Waldemara Eggerta

Probatorzy

24. Sebastian Bestrzyński (III rok) – Koszalin, Słupsk, pod opieką ks. sup. Sławomira Rodaszyńskiego

25. Wojciech Ostrowski (II rok) – Kielce, placówka misyjna Lublin pod opieką ks. sup. Józefa Bartosa

26. Damian Szczepańczyk (II rok) – Grudziądz, pod opieką ks. Janusza Olszańskiego

Kaznodzieje miejscowi

27. Tadeusz Sypytkowski – Szczecin pod opieką ks. J.J. Ostryka do 31 stycznia 2019 r. Od 1 lutego 2019 r. pod opieką ks. sup. Sławomira Rodaszyńskiego

NOMINACJE SPECJALNE

Komitet Kobiet – Bożena Daszuta

Komitet Młodzieży – Damian Szczepańczyk

Komitet Wychowania i Edukacji Dzieci – Anna Szczepańczyk

Komitet Ewangelizacji i Misji – ks. Adrian Myśliński

Komitet Diakonii – ks. Ryszard Zimoń

Komitet ds. Społecznych – ks. Paweł Lewicki

Komisja Prawna – ks. A. Malicki – przewodniczący, członkowie: ks. S. Rodaszyński, ks. Z. Kamiński, ks. J. Olszański, ks. B. Dominiak-Kochanowska

Komisja ds. Mediów: Redakcja Audycji Radiowych – ks. Jan Ostryk

Redakcja Audycji Telewizyjnych – ks. Zbigniew Kamiński

Redakcja Witryny Internetowej – ks. Józef Bartos

Komisja Liturgiczna – ks. Jan Ostryk

Komisja Teologiczna – ks. Józef Bartos

Komisja Historyczna- ks. Krzysztof Wolnica

Komisja Badaw Komisja-Sądowa – Przewodniczący ks. K. Kopacz,członkowie: ks. K. Wolnica, ks. D. Zuber

Komisja ds. Danych Osobowych – Przewodniczący: ks. S. Rodaszyński

INNE NOMINACJE

Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego – ks. Józef Bartos

English Language College – ks. Andrzej Malicki

Pielgrzym Polski”- Jolanta Bartos

Sekretarz ds. Wydawnictw – ks. Zbigniew Kamiński

 

97. Konferencja Doroczna