W dniach 23-26 czerwca br. obradowała  w Ełku 101. Konferencja Doroczna (Synod) Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP . Przebiegała ona  pod hasłem: „W DRODZE DO … JEDNOŚCI I DOSKONAŁOŚCI !”.  Konferencja dokonała  wyboru Superintendenta Naczelnego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP na sześcioletnią  kadencję (2023-2029). Został nim dotychczasowy Zwierzchnik ks. sup. Andrzej Malicki. Do dotychczasowej  Rady Kościoła wybrano dodatkowo -ks. Dariusza Zubera z Ełku.

Fotorelacja

OBSADA AGEND KOŚCIELNYCH

I LISTA NOMINACJI KOŚCIOŁA EWANGELICKO-METODYSTYCZNEGO W RP

NA ROK KONFERENCYJNY 2022/2023

ZWIERZCHNIK KOŚCIOŁA

 1. sup. Andrzej Malicki

SUPERINTENDENCI OKRĘGOWI

Okręg Centralny                                 ks. sup. Andrzej Malicki (placówka misyjna Lublin)

Okręg Zachodni                                  ks. sup.  Sławomir Rodaszyński

Okręg Południowy                              ks. sup. Józef Bartos

Okręg Mazurski                                  ks. sup. Waldemar Eggert

RADA SUPERINTENDENTÓW (GABINET)

Bp Patrick Streiff, ks. Andrzej Malicki, ks. Sławomir Rodaszyński, ks. Józef Bartos, ks. Waldemar Eggert

RADA KOŚCIOŁA

Przewodniczący  – Sup. Nacz. ks. Andrzej Malicki

     – ks. sup. Sławomir Rodaszyński

     – ks. sup. Józef Bartos

    – ks. sup. Waldemar Eggert

    – ks. Dariusz Zuber

    – Bogumiła Dominiak-Kochanowska

OBSADA PARAFII

Prezbiterzy

 1. Bartos Józef – Kraków, filiał Chrzanów
 2. Bator Jarosław – Puławy, (Łódź, Pabianice do 31 października 2022)

     3.Bestrzyński Sebastian – Koszalin, Słupsk

 1. Dąbrowski Waldemar – Katowice
 2. Eggert Waldemar – Ostróda, Łukta, Słonecznik, Lipowo
 3.   Kłusek Krzysztof – (Chodzież do 31 października 2022), Łódź, Pabianice (od 1 listopada 2022)
 4. Kopacz Krzysztof – Iława, Siemiany, Glaznoty
 5. Lewicki Paweł – Bielsko- Biała, Wisła
 6. Myśliński Adrian – Tarnów, filiał Lisia Góra

.    10. Niedźwiedziński Sebastian – Gdańsk, Elbląg,

     11.Olszański Janusz – Bydgoszcz, Inowrocław

 1. Ostrowski Wojciech – Warszawa,
 2. Ostryk Jan – do współpracy z superintendentem Okręgu Mazurskiego ks. Waldemarem Eggertem

14.Poganiacz Artur – Kraplewo, Olsztynek, Gierzwałd, Dąbrówno, Smykowo

 1. Polak Jerzy – (Ścinawka Średnia, filiał Ząbkowice Śl. do 31 października 2022), Chodzież, Czarnków (od 1 listopada 2022)
 2. Rodaszyński Sławomir – Poznań, Międzyrzecz, (Czarnków do 31 października 2022).
 3. Szatkowski Henryk – Gliwice, Bytom
 4. Szczepańczyk Damian – Kielce
 5. Wolnica Krzysztof – Wrocław, filiał Jawor, (Ścinawka Średnia, filiał Ząbkowice Śląskie od 1

       listopada 2022 r.)

 1. Zuber Dariusz – Ełk, Piętki
 2. Zuber Monika – Stare Juchy

Probatorzy

 1. Daniel Kułakowski II rok – Grudziądz, pod opieką ks. Janusza Olszańskiego

Kaznodzieje miejscowi

 1. Olszański Henryk – Przemyśl pod opieką ks. Adriana Myślińskiego
 2. Sypytkowski Tadeusz – Szczecin pod opieką ks. sup. Sławomira Rodaszyńskiego

NOMINACJE  SPECJALNE

Komitet Kobiet                                                            – Agata Myślińska

Komitet Młodzieży                                                                   – Damian Szczepańczyk

Komitet Wychowania Chrześcijańskiego i Edukacji Dzieci           – Anna Szczepańczyk

Komitet Ewangelizacji i Misji                                                     – ks. Adrian Myśliński

Komitet Diakonii                                                                      – ks. Dariusz Zuber

Komitet ds. Społecznych                                                          – ks. Jarosław Bator

Komitet ds. Uchodźców Wojennych                                          – Szarlota Kamińska

Komisja Prawna                                                                       – ks. A. Malicki – przewodniczący, członkowie: ks. S. Rodaszyński, ks. J. Olszański, B. Dominiak-Kochanowska, Daniel Bator, ks. Z. Kamiński – doradca

Komisja ds. Mediów: Redakcja Audycji Radiowych                     – ks. Jan Ostryk

                                   Redakcja Audycji Telewizyjnych           – ks. Monika Zuber

Redakcja Witryny Internetowej                                                  – ks. Józef Bartos

Komisja Liturgiczna                                                                 – ks. Jan Ostryk

Komisja Teologiczna                                                                 – ks. Józef Bartos

Komisja Historyczna                                                                – ks. Krzysztof Wolnica

Komisja Badawczo-Sądowa                                                      – Przewodniczący: ks. K. Kopacz,

                                                                                      członkowie: ks. K. Wolnica, ks. J. Polak

Inspektor Danych Osobowych                                          – ks. Sławomir Rodaszyński

STAŁE  AGENDY KEM

Wyższe Seminarium Teologiczne  im. Jana Łaskiego        – ks. sup. Józef Bartos

English Language College                                              – ks. sup. Andrzej Malicki

INNE

„Pielgrzym Polski”                                                                    – Jolanta Bartos

Sekretarz ds. Wydawnictw                                                        ks. Zbigniew Kamiński      

 

 

Konferencja Doroczna