Ukazał się drukiem nowy tom „Methodosa”. Jest to 6. z kolei zeszyt ukazujący się pod auspicjami Wyższego Seminarium Teologicznego im. Jana Łaskiego w Warszawie. Przynosi on w zdecydowanej większości artykuły napisane przez autorów ściśle powiązanych z polskim środowiskiem metodystycznym. Są nimi głównie wykładowcy Seminarium jak również obecni lub byli słuchacze tej metodystycznej uczelni w Polsce.

      Treść rocznika została skomponowana w następujący sposób: najpierw artykuły historyczne dotyczące polskiego metodyzmu, następnie materiały związane z doktryną metodystyczną, biblistyką i filozofią, a także recenzja książki Robina Bury’ego pt. Buried Lives. The Protestants of Southern Ireland Zeszyt zamyka relacja z jubileuszowej sesji w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z okazji 100. rocznicy urodzin śp. ks. prof. Witolda Benedyktowicza.

Cena pojedynczego egzemplarza rocznika 75,00 zł.

Publikację można nabyć osobiście w Kancelarii Głównej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego  w RP, 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 12 ,od poniedziałku-do czwartku w godz. 9.00-13.00 lub zamówić drogą pocztową, a także elektronicznie pod adresem: kancelaria@metodysci.pl

Przy wysyłce doliczana jest opłata według taryfy dostawcy.

Methodos