Modlitwa o świat w obliczu koronawirusa

Kochający Boże,

Wydaje się, że wokół nas panuje spora niepewność.

  Tak wielu potrzebuje modlitwy.

Dlatego modlę się …

– za tych, których zdrowie jest zagrożone przez koronawirusa lub inne zdrowotne komplikacje.

– za tych, którzy cierpią finansowo z powodu wpływu wirusa na ich przychody w usługach transportowych, w produkcji, hotelarstwie, energetyce i w wielu innych branżach,

– za pracowników służby zdrowia i osoby udzielające pierwszej pomocy oraz za wszystkich, którzy narażają siebie, aby nieść pomóc innym,

– za przywódców świata i naszego kraju, różnych obszarów administracyjnych, miast i wsi, którzy starają się sprostać zaistniałym wyzwaniom

Boże, to, co się dzieje, przytłacza nas. Ale Ty ciągle na nowo przypominasz nam, żebyśmy się nie bali.

Pokaż mi, jak ci ufać.

Kiedy w czasie Wielkiego Postu zgłębiam swoją duchowość, pomóż mi odwrócić się od troski o siebie samego i zwróć moje serce, ręce i modlitwy ku potrzebom innych.

Proszę o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen

                                                                                                                                                                                                           ( tł. ks.dr E.Puślecki)

Modlitwa o świat