Zapraszamy do wysłuchania najbliższego nabożeństwa Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP,

w niedzielę 15 stycznia  o godz. 8.00 w Drugim Programie Polskiego Radia.

 

Będzie to retransmisja nabożeństwa  z parafii ewangelicko-metodystycznej w Warszawie. 

Nabożeństwo w PR 2