Ukazały się 2 nowe publikacje  Wydawnictwa ‚Pielgrzym Polski” . Pierwsza, pt. „To powinniśmy czynić”, autorstwa Mariusza Orłowskiego, która jest oparta na dysertacji doktorskiej pt. „To powinniśmy czynić. Ewangelicka etyka w ujęciu ks. Witolda Benedyktowicza  (1921-1997)” obronionej w tym roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

       Praca ta to interesujące studium badawcze prezentujące wkład twórczości naukowej ks. prof. W. Benedyktowicza do rozwoju etyki teologicznej i irenologii chrześcijańskiej. Cena 39,90 zł.

        Druga publikacja, pt. „Zwiastowanie łaski i wolności”, to wybór pism ks. prof. dr. hab. Witolda Benedyktowicza opublikowanych w latach 1945-1996 na łamach różnych czasopism kościelnych. Zawiera ona teksty zgrupowane w 5. działach tematycznych. Są to: kazania, historia i teologia metodyzmu, miscellanea theologica, teologia i historia reformacji.

        Prace te pochodzą z różnych okresów działalności kościelnej i naukowej ks. Witolda Benedyktowicza i odzwierciedlają bogatą paletę jego zainteresowań i badań naukowych. Cena 59,90 zł.

Książki do nabycia w parafiach  lub w Wydawnictwie 

Nowe publikacje