18 listopada obradująca w Bazylei (Szwajcaria)  Konferencja Centralna Europy Środkowej i Południowej Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego wybrała nowego  biskupa. Został nim ks. dr  Stefan Zürcher, dotychczasowy superintendent okręgu północno-zachodniego.

Ks. Zürcher został wybrany przez 68 głosujących delegatów (duchownych i świeckich) z 13 krajów tworzących Konferencję Centralną. Konferencja rozciąga się od Algierii na południu po Polskę na północy i od Francji na zachodzie po Rumunię na wschodzie.

Nabożeństwo konsekracyjne odbyło się 20 listopada br. w katedrze Basel Minster.

 

Nowy biskup