OBSADA AGEND KOŚCIELNYCH I LISTA NOMINACJI KOŚCIOŁA EWANGELICKO-METODYSTYCZNEGO W RP NA ROK KONFERENCYJNY 2023/2024

ZWIERZCHNIK KOŚCIOŁA

ks. sup. Andrzej Malicki

SUPERINTENDENCI OKRĘGOWI

Okręg Centralny ks. sup. Andrzej Malicki

Okręg Zachodni ks. sup. Sławomir Rodaszyński

Okręg Południowy ks. sup. Józef Bartos

Okręg Mazurski ks. supWaldemar Eggert

RADA SUPERINTENDENTÓW (GABINET)

Bp Stefan Zurcher, ks. Andrzej Malicki, ks. Sławomir Rodaszyński, ks. Józef Bartos, ks. Waldemar Eggert

RADA KOŚCIOŁA

Przewodniczący – Sup. Nacz. ks. Andrzej Malicki

– ks. sup. Sławomir Rodaszyński

– ks. sup. Józef Bartos

– ks. sup. Waldemar Eggert

– ks. Dariusz Zuber

– Bogumiła Dominiak-Kochanowska

OBSADA PARAFII

Prezbiterzy

  1. Bartos Józef – Kraków, filiał Chrzanów
  2. Bator Jarosław – Puławy, filiał Lublin
  3. Bestrzyński Sebastian – Koszalin, Słupsk

4. Dąbrowski Waldemar – Katowice

5. Eggert Waldemar – Ostróda, Łukta, Słonecznik, Lipowo

6. Kłusek Krzysztof – Łódź, Pabianice

7. Kopacz Krzysztof – Iława, Siemiany, Glaznoty

8. Lewicki Paweł – Bielsko- Biała, Wisła

9. Myśliński Adrian – Tarnów, filiał Lisia Góra

10. Niedźwiedziński Sebastian – Gdańsk, Elbląg,

11. Olszański Janusz – Bydgoszcz, Inowrocław

12. Ostrowski Wojciech – Warszawa

13. Ostryk Jan – do współpracy z superintendentem Okręgu Mazurskiego ks. Waldemarem Eggertem

14. Poganiacz Artur – Kraplewo, Olsztynek, Gierzwałd, Dąbrówno, Smykowo

15. Polak Jerzy – Chodzież, Czarnków

16. Rodaszyński Sławomir – Poznań, Międzyrzecz

17. Szatkowski Henryk – Gliwice, Bytom

18. Szczepańczyk Damian – Kielce

19. Wolnica Krzysztof – Wrocław, filiał Jawor, Ścinawka Średnia, filiał Ząbkowice Śląskie

20. Zuber Dariusz – Ełk, Piętki

21. Zuber Monika – Stare Juchy

Probatorzy

22. Daniel Kułakowski II rok – Grudziądz, pod opieką ks. Janusza Olszańskiego

Kaznodzieje miejscowi

23. Olszański Henryk – Przemyśl pod opieką ks. Adriana Myślińskiego

24. Sypytkowski Tadeusz – Szczecin pod opieką ks. sup. Sławomira Rodaszyńskiego

NOMINACJE SPECJALNE

Komitet Kobiet – Agata Myślińska

Komitet Młodzieży – Damian Szczepańczyk

Komitet Wychowania Chrześcijańskiego i Edukacji Dzieci – Anna Szczepańczyk

Komitet Ewangelizacji i Misji – ks. Adrian Myśliński

Komitet Diakonii – ks. Dariusz Zuber

Komitet ds. Społecznych ks. Jarosław Bator

Komitet ds. Uchodźców Wojennych – Szarlota Kamińska

Komisja Prawna – ks. A. Malicki – przewodniczący, członkowie: ks. Wojciech Ostrowski, ks. J. Olszański, B. Dominiak-Kochanowska, Daniel Bator, ks. Z. Kamiński

Komisja ds. Mediów: Redakcja Audycji Radiowych – ks. Jan Ostryk

Redakcja Audycji Telewizyjnych – ks. Monika Zuber

Redakcja Witryny Internetowej – ks. Józef Bartos

Komisja Liturgiczna – ks. Jan Ostryk

Komisja Teologiczna – ks. Józef Bartos

Komisja Historyczna – ks. Krzysztof Wolnica

Komisja Badawczo-Sądowa – Przewodniczący: ks. K. Kopacz,

członkowie: ks. K. Wolnica, ks. J. Polak

Inspektor Danych Osobowych – ks. Sławomir Rodaszyński

STAŁE AGENDY KEM

Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego – ks. sup. Józef Bartos

English Language College – ks. sup. Andrzej Malicki

INNE

Pielgrzym Polski” – Jolanta Bartos

Sekretarz ds. Wydawnictw ks. Zbigniew Kamiński

Obsada Agend