Wydawnictwo Pielgrzym Polski zaprasza do  prenumeraty dwumiesięcznika Pielgrzym Polski w cenie 10,00 zł za sztukę. Zamówienia można dokonać drogą e-mail, podając dane do wysyłki. Czasopismo „Pielgrzym Polski” do nabycia jest również w Wydawnictwie lub w parafiach.

Zapraszamy osoby chętne do publikowania w Pielgrzymie Polskim i przesyłanie swoich tekstów:

Redakcja „Pielgrzyma Polskiego”
ul. Długa 3
31 – 146 Kraków
Tel.: + 48 796 222 636
E-mail: pielgrzym@vp.pl

Lipiec-sierpień 2024

Maj-czerwiec 2024

Marzec-kwiecień 2024 

Styczeń-luty 2024

Listopad-grudzień 2023

Wrzesień -październik 2023

Lipiec-sierpień 2023

 

 

Maj-czerwiec 2023

 

Marzec-kwiecień 2023

Styczeń-Luty 2023 r.

Listopad-grudzień 2022 r.

Wrzesień-październik 2022 r.

 

Lipiec-sierpnień 2022 r.

Maj-czerwiec 2022 r.

Marzec-kwiecień 2022 r.

Styczeń-luty 2022 r.

Listopad-grudzień 2021 r.

Wrzesień-październik 2021 r.

Lipiec-sierpień 2021 r.

Maj-czerwiec 2021 r.

Marzec-kwiecień 2021 r.

Styczeń-luty 2021

Listopad- Grudzień 2020

Wrzesień-październik 2020

Maj-sierpień 2020

 

Marzec-kwiecień 2020

Styczeń-luty 2020

Listopad -grudzień 2019

Wrzesień-październik 2019

 

 

Lipiec- sierpień 2019

Maj-czerwiec 2019

Marzec-kwiecień 2019

Styczeń-luty 2019

 

Listopad-grudzień 2018

Wrzesień -październik 2018

 

Lipiec – sierpień 2018 r.