Pozdrowienia bp. Stefana Zürchera z Konferencji Generalnej.

Drodzy,
Pozdrawiam was serdecznie z Karoliny Północnej. Imponującym nabożeństwem otworzyliśmy Konferencję Generalną Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego, która potrwa  do 3 maja.
Nasza delegacja z Konferencji Centralnej Europy Środkowej i Południowej składa się z 14 osób, a z Europy jest nas w sumie 35 osób.
W tych dniach zostaną podjęte ważne i przełomowe decyzje. Chciałbym wspomnieć tylko o dwóch.
Jedną z nich jest budżet, który przewiduje ogromne cięcia.
Druga to plan regionalizacji. Z jednej strony umożliwi to Stanom Zjednoczonym pracę nad wewnętrznymi sprawami Stanów Zjednoczonych na ich własnej konferencji regionalnej zamiast na Konferencji Generalnej, jak to miało miejsce wcześniej.
Po drugie, plan ten pozwoli naszemu Kościołowi we wszystkich częściach świata jeszcze lepiej dostosować naszą misję i posługę do okoliczności i potrzeb każdego miejsca.
Mamy w sumie ponad 1000 petycji do rozpatrzenia. Jest więc sporo do zrobienia.

Nasza delegacja z Konferencji Centralnej jest tutaj od piątku. Od czasu do czasu spotykamy się, aby porozmawiać o naszych doświadczeniach, podzielić się radosnymi, a czasem trudnymi przeżyciami, zachęcać się nawzajem i wspierać, a także wspólnie się modlić.
Modlitwa jest dla nas tutaj bardzo ważna i zapraszamy do niej również Was. Za Konferencję Generalną, za nas. Prosimy o obecność Bożego Ducha i o Jego mądrość, o Jego prowadzenie w naszych dyskusjach, debatach i decyzjach. Prosimy o Jego prowadzenie.
Prosimy o Jego nieprzemieniającą miłość. Prosimy, abyśmy podjęli dobre decyzje, które pomogą naszemu Kościołowi uczestniczyć w misji, którą Bóg wykonuje na tym świecie, być owocnym, nieść pokój i błogosławieństwo. Prosimy o wasze modlitwy. Będziemy wdzięczni, jeśli będziecie nam towarzyszyć w ten sposób.
Jesteśmy pełni nadziei, że w tym czasie Bóg wykorzysta nas do tworzenia Jego nowego świata na tym świecie.
„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój”. Z tą obietnicą pozdrawiamy was z głębi naszych serc – wszystkich Was w naszej Konferencji Centralnej, we wszystkich krajach, które do niej należą.

Pozdrowienia