Bliższych informacji udziela Rektor Seminarium:
ks. sup. Józef Bartos
ul. Długa 3
31-147 Kraków
tel. 692 159 175
Email: bartos1@poczta.onet.pl

Od 1995 roku Metodystyczne Seminarium posiada status Szkoły Wyższej z prawem do nadawania tytułu licencjata teologii metodystycznej (Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego z dn. 30.06.1995). Otwiera to absolwentom Wyższego Seminarium Teologicznego drogę do wszystkich państwowych uniwersytetów i wyższych szkół

Obecnie Seminarium prowadzi różne rodzaje kursów. Absolwenci piszą prace licencjackie pod nadzorem profesorów wybranych specjalności. Oferta Seminarium została ostatnio poszerzona o eksternistyczne kursy dla wszystkich pragnących pogłębić swą metodystyczną wiedzę teologiczną. Dodatkowo uruchomiono kurs katechetyczny dla osób pragnących zajmować się nauczaniem dzieci w Szkołach Niedzielnych. Prowadzone są kursy dla kaznodziejów miejscowych oraz Korespondencyjny Kurs Biblijny. Ponadto Seminarium przygotowuje i prowadzi konferencje teologiczne dla pastorów. Celem tych konferencji jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji wszystkich duchownych i świeckich pracowników. Szczególny nacisk w pracy Seminarium położony jest na przedmioty ściśle związane z metodyzmem (historia, teologia, struktura).

Zarys historyczny

Wyższe Seminarium im. Jana Łaskiego jest najstarszą szkołą teologiczną Konferencji Centralnej Europy Środkowej i Południowej, a jedną z najstarszych metodystycznych instytucji edukacyjnych w tej części Europy. Swymi korzeniami sięga lat dwudziestych naszego wieku. Została powołana do życia w sierpniu 1922 roku przez biskupa Williama B. Beauchampa pod nazwą Szkoła Biblijna. Została zorganizowana przez amerykańskich misjonarzy z Południowego Episkopalnego Kościoła Metodystycznego oraz niemieckiego pastora z Północnonienieckiej Konferencji Dorocznej Episkopalnego Kościoła Metodystycznego. Pierwszymi wykładowcami byli: ks. dr G.W. Twynham (USA), ks. dr H.K. King (USA), ks. dr J. Rasmussen, senior (Niemcy). Przed II Wojną Światową Metodystyczne Seminarium działało w różnych miejscach, takich jak: Warszawa, Skolimów, Klarysew i Konstancin. W czasie II Wojny Światowej nasze Seminarium funkcjonowało jako podziemna Szkoła Biblijna, w której metodystycznych studentów uczyli m.in. profesorowie Katedry Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego: ks. prof. Jan Szeruda (Stary Testament), ks. prof. Adolf Suess (Nowy Testament), ks. dr Emil Jelinek (teologia systematyczna).

Po II Wojnie Światowej Seminarium otwarto ponownie w 1946 w budynku Kościoła w Warszawie. Stało się to z inicjatywy ks. superintendenta Wernera T. Wickstroma (Szwecja). Nawet w najtrudniejszych komunistycznych czasach, mimo trudności i krótkich przerw, Seminarium kontynuowało swoją misję kształcenia pastorów i świeckich aktywistów kościelnych.

W 1972 roku superintendent Kościoła Metodystycznego, ks. prof. Witold Benedyktowicz i Komitet Wykonawczy reaktywował pracę Seminarium. Ks. prof. Benedyktowicz był w tym czasie kierownikiem katedry teologii systematycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Należał on do najsłynniejszych polskich teologów protestanckich po II Wojnie Światowej.

W 1983 roku Seminarium zostało zreorganizowane. Rektorem został mianowany ks. Adam Kleszczyński, który pełnił tę funkcję do 2009 roku. Następnie ks.bp dr Edward Puślecki., a od 2012 roku ks. Józef Bartos. W 2013 r. nastąpiła zmiana , rektorem został ponownie ks.dr Edward Puślecki.

W 2016 roku Rektorem ponownie został ks. sup. Józef Bartos z Krakowa, email: bartos1@poczta.onet.pl

Wyższe Seminarium Teologiczne
im Jana Łaskiego w Warszawie
ul. Mokotowska 12
00 – 561 Warszawa
Tel./fax: 22 628 53 28
E-mail: kancelaria@metodysci.pl

Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj audycji o WST!