STANOWISKO KONFERENCJI DOROCZNEJ W SPRAWIE LGBT+

Konferencja Doroczna KEM w RP z bólem i niepokojem przyjęła uchwałę Konferencji Centralnej Europy Środkowej i Południowej z 2022 r. dotyczącą spraw i problematyki osób LGBT+, ponieważ w naszym rozumieniu narusza ona biblijne zasady dotyczące małżeństwa i służby osób ordynowanych w Kościele.

Jest ona ponadto sprzeczna z obowiązującą w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym w Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą Konferencji Dorocznej z roku 1999, o treści: „… wsłuchując się w zgodny głos członków Kościoła, oświadcza, że propagowania i praktykowania homoseksualizmu nie można pogodzić z treścią Pisma Świętego oraz nauczaniem chrześcijańskim”.

Uchwała Konferencji Centralnej Europy Środkowej i Południowej rodzi obawy, że w przyszłości może dojść do eskalacji zmian zmierzających do reinterpretacji nauki biblijnej dotyczącej spraw etycznych i moralnych.

Świadomi swojej odpowiedzialności duszpasterskiej, otaczamy opieką wszystkich ludzi niezależnie od ich orientacji seksualnej.

Przekonani o słuszności zasad metodystycznego koneksjonalizmu i prawie każdego metodysty do wyrażania swojego stanowiska, nie chcemy zrywać naszych więzów ze światową rodziną metodystyczną. W duchu miłości i braterstwa chcemy utrwalać nasze więzy w ramach struktur Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego.

Z nadzieją oczekujemy na właściwe i rozważne decyzje najbliższej Konferencji Generalnej, które zachowają i utrwalą świadectwo Ojców Wiary oraz wielowiekową pragmatykę Kościoła wynikającą z Pisma Świętego.

102. Konferencja Doroczna KEM

Katowice, 3 czerwca 2023 roku

Uchwała