Nakładem Wydawnictwa Pielgrzym Polski ukazała się książka Timothy B. Brittain'a :" W co wierzą metodyści i dlaczego?" Jest to drugie wydanie tej książki. Autor książki jest metodystycznym pastorem, pracującym w Konferencji Północno-Zachodniej Karoliny. Swą pracę opub­likował po raz pierwszy w 1986 roku. Autor opisuje w przystępny sposób podstawowe zagadnienia teologiczne, z którymi musi zetknąć się każdy wierzący chrześcijanin. Biblijna perspektywa przedstawiona przez metodystycznego teologa i duchownego, może być pomocna we wszelkiego rodzaju pracy kościelnej. Dr Timothy B. Brittain, oma­wiając ważne zagadnienia nauczania metodystycznego, osa­dza je bardzo mocno w Słowie Bożym. Czytelnik, który dopiero od niedawna czyta i rozważa Pismo Święte, znajdzie w tej książce wielce pomocny materiał, który systematyzuje wiedzę biblijną. Nadaje się on też wspaniale do pracy grupowej, na obozach młodzieżowych i w grupach domowych czy na godzi­nach biblijnych. książka do nabycia w Wydawnictwie Pielgrzym Polski

w co wierzą

 


W co wierzą metodyści i dlaczego?