Zalecenia dotyczące epidemii koronawirusa.

Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie !

Przede wszystkim proszę o modlitwy za wszystkich chorych w kraju i zagranicą. Módlmy się o Boże zmiłowanie i pomoc. O lekarzy i system zdrowia, by sprostał niełatwemu zadaniu leczenia zainfekowanych, o skuteczną prewencję i naszą odpowiedzialność.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie zalecam, aby:

Nabożeństwa odbywały się bez zmian. Przy wejściu do kaplic i kościołów należy zdezynfekować ręce i w miarę możliwości pozostawać od siebie w odpowiedniej odległości. Należy zachęcić osoby starsze i chore do pozostania w domach do czasu ustąpienia zagrożenia koronawirusem.  Osoby nie uczestniczące w nabożeństwach zachęcam do duchowej łączności z Kościołem poprzez transmisje internetowe.

W czasie sprawowania Wieczerzy Pańskiej należy przestrzegać następujących zasad:

  1. Komunię podajemy w sterylnych małych kieliszkach (rezygnujemy ze wspólnego kielicha).
  2. Chleb względnie komunikant podajemy na rękę (duchowny powinien zdezynfekować ręce przed sprawowaniem sakramentu).
  3. Nie podajemy rąk podczas przekazywania „znaku pokoju”, jak równie nie witamy i nie żegnamy się.

Ponadto należy zachować szczególną ostrożności podczas odwiedzin duszpasterskich u osób starszych oraz zaniechanie takich odwiedzin przez osoby z podejrzeniem zainfekowania oraz przybyłe niedawno z zagranicy.

Należy także ograniczyć do niezbędnego minimum wszelkie inne spotkania parafialne.

Proszę wszystkich o rozwagę i odpowiedzialność. Osoby pozostające w domach zachęcam do pogłębionej lektury Pisma Świętego i indywidualnej modlitwy.

Superintendent Naczelny

Ks. Andrzej Malicki

Zalecenia Zwierzchnika Kościoła