Ze smutkiem  zawiadamiamy, że  w sobotę ( 21 lipca 2018 r.))  odszedł do Wieczności po długiej chorobie  ks. Janusz Daszuta, wieloletni duszpasterz zboru ewangelicko-metodystycznego w Kielcach, od 2013 roku członek Rady Kościoła, były wieloletni przewodniczący Komitetu ds. Ewangelizacji i Misji.

Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się w sobotę, 28 lipca , o godz 12 w Ekumenicznej Świątyni Pokoju ul. Sienkiewicza 1 w Kielcach.    Urna z prochami będzie wystawiona od godz. 11.00 z możliwością wpisu do księgi kondolencyjnej.

Drogie nam prochy będą złożone  do grobu na Cmentarzu Parafialnym w Lisowie ok. godz. 14.30.

Zamiast kwiatów prosimy o składanie dobrowolnych ofiar na  Fundusz założonej przez Pastora Wioski Indiańskiej w Zaborzu .

Nr konta 37105014161000009080007538  z dopiskiem „kwiaty pamięci o pastorze Januszu Daszucie”.

Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. J 6,51.54

Zmarł ks. Daszuta