Pieśń dziękczynienia (wyk. ks. A. Myśliński)

Modlitwa poranna Dni Odnowy

Duszo ma… (wyk. S. Eggert)

Pan jest Pasterzem… (wyk. S.Eggert)

Wykład Roy’a Crowforda cz. 1 ( Dni Odnowy)

Wykład Roy’a Crowforda  cz. 2 (Dni Odnowy)

Wykład Roy’a Crowforda cz. 3 (Dni Odnowy)

Wykład Roy’a Crowforda cz. 4 (Dni Odnowy)

Za rękę weź… (wyk. A. Myśliński)