Tegoroczny  Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia)  przebiega  pod hasłem:   „Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego jak siebie samego”
Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj

Tydzień Modlitw