– Musimy działać jako siła przemiany społecznej, wspierając sprawiedliwość, pokój i prawa człowieka. Wspólnie jako chrześcijanie możemy być głosem dla tych, którzy są uciskani, bez względu na ich wyznanie czy pochodzenie. Szczególnie dzisiaj, w dobie ksenofobii i rodzącego się nacjonalizmu – powiedział podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Andrzej Malicki. Wyraził również sprzeciw wobec wojen i antysemickiej agresji. Więcej…

Spotkanie noworoczne