Interwencja kryzysowa. Motywacja do podjęcia leczenia, lecznictwo odwykowe w Polsce – ks. Paweł Lewicki

Zostaną poruszone następujące zagadnienia:

– diagnoza uzależnienia

– interwencja kryzysowa

– możliwości leczenia w Polsce

Nasza metodystyczna tożsamość – ks. Ullas Tankler

Reformacja – życie i dzieło Jana Łaskiego – ks. sup. Józef Bartos

Geneza reformacji, tezy M. Lutra, reformatorzy . Postać Jana Łaskiego.

Wiara i uczynki z perspektywy metodystycznej reformy– ks. Edward Puślecki

Jak ma się wiara do uczynków a czyny do wiary ? Być wierzącym pasywistą czy niewierzącym aktywistą? Czy można obie wartości zintegrować? Czy wiara bez uczynków jest martwa a dobre uczynki bez wiary wyzwalają? Czy istnieje trzecia droga w pojmowaniu tego zagadnienia? Na te i podobne pytania zamierzam odpowiedzieć w swym wystąpieniu z uwzględnieniem tradycji luterańskiej i wesleyańskiej.

Biblia “Neofity” – ks. Zbigniew Kamiński

Tematy poruszane podczas tych warsztatów będą dotyczyły Pisma Świętego Starego Testamentu w języku aramejskim. Przypomnę historię powstania języka aramejskiego, tego dialektu, którym posługiwał się Jezus oraz właśnie w tym języku napisanych tekstów odczytywanych i komentowanych przez Jezusa w Świątyni, a następnie w synagogach żydowskich przez uczniów Jezusa.

Śpiewaj Panu nową pieśń – Kamila Pałasz

Uczestnicy warsztatów chóralnych zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami emisji głosu ( „rozruszają” struny głosowe) oraz nauczą się nowej pieśni.

Kobieta i mężczyzna czyli wojna światów – Małgorzata i Wiesław Grabowscy

Bóg stworzył nas jako mężczyzn i kobiety. Wynikające stąd różnice z pewnością ubarwiają nasze życie, ale bywają też powodem napięć między nami. Podczas seminarium pokusimy się o dostrzeżenie zasadniczych różnic między kobietami i mężczyznami i zobaczymy w jaki sposób manifestują się one w różnych naszych działaniach. Zastanowimy się tez, jak sobie z nimi radzić i jakie mieć do nich podejście.

„Zagrożenia dla jedności małżeńskiej”

W naszych małżeństwach pragniemy być w jedności i harmonii, ale nie jest to łatwe. Spotykamy szereg zagrożeń dla naszej jedności. Podczas seminarium określimy najważniejsze z tych zagrożeń i zastanowimy się jak stawiać im czoła, by móc cieszyć się naszym związkiem.

Relacje rodzice – dzieci na nasz obraz Boga – Monika Zuber

Doświadczenie więzi między rodzicami a dziećmi mają kluczowy wpływ na nasze postrzeganie Boga. Jak pogłębiać więź z Bogiem mimo trudnych doświadczeń z dzieciństwa? Jak budować obraz Boga kiedy nasze więzi z rodzicami przywołują wiele ran i bólu?

Szkoła Metodystycznej Służby – jak efektywnie dbać o rozwój zboru

  1. sup. Andrzej Malicki

Warsztaty są dla osób świeckich, które chcą być zaangażowane w służbie swojej parafii. Podczas zajęć SMS, uczestnicy będą poznawać metody efektywnej służby na rzecz rozwoju swego zboru.

Open Doors – sytuacja chrześcijan w Iraku

Dla każdego z nas niby oczywiste jest, ze nasza nadzieja jest w naszym Panu, Jezusie Chrystusie. Ale co to znaczy w ogóle? Co to znaczy dla chrześcijan w Iraku, którzy stanęli twarzą w twarz z największym dylematem: „zostać w Iraku, czy wyjechać?”. Jak my możemy im pomóc w tak beznadziejnej sytuacji?