Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi tekstami, które pomogą poznać Kościół Ewangelicko – Metodystyczny.

Zarys historyczny
Geneza
Doktryna
Artykuły wiary
Zasady Ogólne
Częste pytania
Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP
Prawo Wewnętrzne Kościoła