Zapraszamy  na spotkania Szkoły Metodystycznej Służby (SMS) dla osób świeckich, pragnących więcej zaangażować się w służbę Kościoła :

  • 7 marca 2020 r. w Warszawie dla okręgu centralnego i mazurskiego,
  • 18 kwietnia 2020 r. w Chodzieży dla okręgu zachodniego,
  • 25 kwietnia 2020 r. w Katowicach dla okręgu południowego

             Osoby zainteresowane powinny zgłaszać chęć uczestnictwa swoim pastorom.

SMS