Serdecznie witamy!

andrzej-malicki-superintendent-kosciol-metodystow-644x965Wiem, że internet jest dzisiaj podstawowym narzędziem komunikacji i informacji. Dlatego cieszę się, że odwiedzasz stronę Kościoła Ewangelicko–Metodystycznego. Mam nadzieję, że znajdziesz to, co Ciebie interesuje. Staramy się informować, edukować, a także dzielić tym co dla nas najważniejsze – Ewangelią o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Jako metodyści chcemy być Kościołem: Otwartych Serc, Otwartych Umysłów i Otwartych Drzwi. Wiem, że odwiedzając nas, nie tylko wirtualnie, możesz liczyć na naszą otwartość.

Zapraszam, poznawajcie nas i nasz Kościół. Z serca wszystkim błogosławię.

Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w RP, Ks. sup. Andrzej Malicki


Kim są Metodyści?

Metodyzm jest poreformacyjnym ruchem religijnym, który organizacyjnie wyłonił się z Kościoła Anglii w XVIII w. na fali przebudzenia i odrodzenia o charakterze ewangelicznym, co wiązało się z działalnością ks. Jana Wesleya (1703-1791), anglikańskiego duchownego, wychowanka, a następnie nauczyciela na uniwersytecie w Oksfordzie.

W odrębny Kościół metodyzm zorganizował się w 1784 r. w Ameryce Północnej – i to nie tyle z chęci oddzielenia się od macierzystego Kościoła Anglii, ile raczej w wyniku wydarzeń historycznych (powstanie Stanów Zjednoczonych), powodujących oczywiste oddzielenie się od Korony Brytyjskiej i tym samym od wpływów Kościoła państwowego. Przeczytaj więcej!

Aktualności

Słowo na Nowy Rok
- data: 2 stycznia 2019
Nowy kalendarz
- data: 28 grudnia 2018
Adwent i Boże Narodzenie
- data: 16 grudnia 2018
Nabożeństwo radiowe
- data: 11 grudnia 2018
Spotkania adwentowe
- data: 22 listopada 2018
Nowy Pielgrzym
- data: 21 listopada 2018
Szkoła Metodystycznej Służby
- data: 23 października 2018
Nowy Methodos
- data: 27 września 2018
Noc światyń
- data: 17 września 2018
Reportaż w TVP 2
- data: 18 sierpnia 2018
Program Dni Odnowy
- data: 30 lipca 2018
Zmarł ks. Daszuta
- data: 22 lipca 2018
Prośba o modlitwę
- data: 10 lipca 2018

Facebook

WieczernikLekcjonarz

Czytania liturgiczne przeznaczone na nabożeństwa.

Grudzień 2018 r.
Rok Liturgiczny “C”.

A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.
Ewangelia wg św. Jana 1,14 (Biblia Warszawska)


II Niedziela Adwentu – 9.12.18 r.

Ujrzeć zbawienie Boże

Hasło biblijne niedzieli: I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Łuk. 3, 6

Wersety wstępne: Psalm 74, 12. 20-21
Czytanie responsoryczne: Kantyk Benedictus (Kancjonał, s. 760)
Lekcja starotestamentowa: Malachiasz 3, 1-4
Lekcja nowotestamentowa: Filip. 1, 3-11
Ewangelia: Łuk. 3, 1-6

Intencja modlitewna niedzieli: O rodziny pastorskie i ich służbę w zborze i Kościele.


III Niedziela Adwentu – 16.12.18 r.

Owoce godne upamiętnia

Hasło biblijne niedzieli: Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie. Sof. 3, 17a

Wersety wstępne: Izaj. 12, 2-5
Czytanie responsoryczne: Psalm 5
Lekcja starotestamentowa: Sofoniasz 3, 14-20
Lekcja nowotestamentowa: Filip. 4, 4-7
Ewangelia: Łuk. 3, 7-18

Intencja modlitewna niedzieli: O bezdomnych i bezrobotnych.


IV Niedziela Adwentu – 23.12.18 r.

Dziecię Pokoju darem Ojca Niebieskiego

Hasło biblijne niedzieli: Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego! Łuk. 1, 42bc

Wersety wstępne: Micheasz 1, 2a. 3
Czytanie responsoryczne: Kantyk Magnificat (Kancjonał, s. 761)
Lekcja starotestamentowa: Micheasz 5, 1-4a
Lekcja nowotestamentowa: Hebr. 10, 5-10
Ewangelia: Łuk. 1, 39-45

Intencja modlitewna niedzieli: O zbory w Gdańsku i Elblągu.


Wigilia – 24.12.2018 r.

Dziś dzień wielkiej radości

Hasło biblijne święta: Nie bójcie się (…), gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan! Łuk. 2, 10-11

Wersety wstępne: Psalm 96, 1-3
Czytanie responsoryczne: Psalm 96
Lekcja starotestamentowa: Izajasz 9, 1-6
Lekcja nowotestamentowa: List do Tytusa 2, 11-14
Ewangelia: Łuk. 2, 1-20

Intencja modlitewna Święta: o Pastorowe, wierne współpracownice w zborowej służbie.


Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia – 25.12.2018 r.

Hasło biblijne święta: Nie bójcie się (…), gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan! Łuk. 2, 10-11

Wersety wstępne: Psalm 96, 1-3
Czytanie responsoryczne: Modlitwa na Boże Narodzenie (Kancjonał, s. 746) lub Psalm 98
Lekcja starotestamentowa: Izajasz 52, 7-10
Lekcja nowotestamentowa: Hebr. 1, 1-4 (5-12)
Ewangelia: Jan 1,1-14

Intencja modlitewna Święta: O szczęście, pokój i błogosławieństwo dla każdej rodziny.


Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia – 26.12.2018 r.

Czytanie responsoryczne: Psalm 96
Lekcja starotestamentowa: Mi 5,1-4a
Lekcja nowotestamentowa: Tt 3,4-7
Ewangelia: Łk 2,15-20

Intencja modlitewna Święta: O wszystkich opuszczonych i żyjących w samotności.


Niedziela po Święcie Narodzenia Pańskiego – 30.12.2018 r.

Źródła duchowego wzrostu

Hasło biblijne niedzieli: Wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa! Kol. 3, 17b

Wersety wstępne: Ezechiel 11, 19-20
Czytanie responsoryczne: Psalm 148
Lekcja starotestamentowa: I Ks. Samuela 2, 18-20. 26
Lekcja nowotestamentowa: Kol. 3, 12-17
Ewangelia: Łuk. 2, 41-52

Intencja modlitewna niedzieli: O zbór w Łodzi.


Zakończenie roku – 31.12.2018 r.

Czytanie responsoryczne: Psalm 121
Lekcja starotestamentowa: 2 M 13, 20-22
Lekcja nowotestamentowa: Rz 8,31b-39
Ewangelia: Łk 12,35-40

Intencja modlitewna dnia: Dziękczynienie za rok 2018, za wszystko, czego doświadczyliśmy.

Styczeń 2019 r.
Rok Liturgiczny “C”.

I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu.
List św. Pawła do Kolosan 3,17
(Biblia Warszawska)


Nowy rok – 01.01.2019 r.

Noworoczne zachęty, przestrogi i wyzwania

Hasło biblijne święta: Wszystko ma swój czas (…) Widziałem żmudne zadania, które Bóg zadał ludziom, aby się nimi trudzili. Kazn. Sal. 3, 1a. 10

Wersety wstępne: Iz. 54, 10
Czytanie responsoryczne: Psalm 8
Lekcja starotestamentowa: Kazn. Sal. 3, 1-13
Lekcja nowotestamentowa: Obj. 21, 1-6a
Ewangelia: Mat. 25, 31-46


Święto Epifanii – Objawienia Pańskiego – 06.01.2019 r.

Bóg objawia i odsłania swe tajemnice

Hasło biblijne święta: Zjawiła się twoja światłość. Iz. 60, 1

Wersety wstępne: Psalm 72, 3. 5
Czytanie responsoryczne: Pieśń Kościoła (Kancjonał,s. 752)
Lekcja starotestamentowa: Izajasz 60, 1-6
Lekcja nowotestamentowa: Efez. 3, 1-12
Ewangelia: Mat. 2, 1-12


1. Niedziela po Epifanii – Uroczystość Chrztu Pańskiego – 13.01.2019 r.

Chrzest wodą i Duchem Świętym

Hasło biblijne niedzieli: Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą! Izaj. 43, 2a

Wersety wstępne: Psalm 73, 25-26. 28
Czytanie responsoryczne: Psalm 29
Lekcja starotestamentowa: Izajasz 43, 1-7
Lekcja nowotestamentowa: Dz. Ap. 8, 14-17
Ewangelia: Łuk. 3, 15-17. 21-22


2. Niedziela po Epifanii – 20.01.2019 r.

Pan dobro czyni

Hasło biblijne niedzieli: Pan ma w tobie upodobanie. Izaj. 62, 4c

Wersety wstępne: Psalm 73, 1
Czytanie responsoryczne: Psalm 36, 5-10
Lekcja starotestamentowa: Izajasz 62, 1-5
Lekcja nowotesatmentowa: I Kor. 12, 1-11
Ewangelia: Jan 2, 1-11


3. Niedziela po Epifanii – 27.01.2019 r.

Radość wspólnotowego spotkania ze Słowem Pana

Hasło biblijne niedzieli: Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją! Neh. 8, 10c
Wersety wstępne: Psalm 89, 16-18
Czytanie responsoryczne: Psalm 19
Lekcja starotestamentowa: Nehemiasz 8, 1-3. 5-6. 8-10
Lekcja nowotestamentowa: I Kor. 12, 12-31a
Ewangelia: Łuk. 4, 14-21

Kościół w mediach

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń Kościoła w mediach.

Nabożeństwa
W niedzielę o godz. 8:00 zapraszamy do wysłuchania nabożeństwa w Programie II Polskiego Radia. Poniżej daty retransmisji:

6 stycznia
19 kwietnia (Wielki Piątek), godz. 18.00
5 maja
7 lipca
15 września
15 grudnia

 Zapraszamy!

SŁUCHAJ AUDYCJĘ ONLINE!

Kościoły w Polsce i na świecie
Dziesięciominutowa audycja radiowa z cyklu: “Kościoły w Polsce i na świecie” nadawana jest w sobotę, o godz. 19:15 w Programie I Polskiego Radia. Poniżej daty emisji:

26 stycznia
16 marca
25 maja
6 lipca
24 sierpnia
19 października
14 grudnia

 Zapraszamy!

SŁUCHAJ AUDYCJĘ ONLINE!

Pięć minut nad Biblią
Audycję radiową “Pięć minut nad Biblią” można wysłuchać w sobotę o godz. 7:40, w Programie II Polskiego Radia.
Poniżej daty emisji:

19 stycznia

9 marca

27 kwietnia

15 czerwca

 3 sierpnia

 21 września

9 listopada

 28 grudnia

 Zapraszamy!

SŁUCHAJ AUDYCJĘ ONLINE!

Polskie Radio Koszalin
Audycje Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP emitowane są w każdą trzecią niedzielę miesiąca na falach Polskiego Radia Koszalin o godz. 8:30.

SŁUCHAJ AUDYCJĘ ONLINE!

Radio Łódź
Audycja metodystyczna w ramach cyklu programów “Słowo – audycja Kościołów regionu łódzkiego zrzeszonych w PRE”, w niedzielę o godz. 7:45.

SŁUCHAJ AUDYCJĘ ONLINE!