Serdecznie witamy!

andrzej-malicki-superintendent-kosciol-metodystow-644x965Wiem, że internet jest dzisiaj podstawowym narzędziem komunikacji i informacji. Dlatego cieszę się, że odwiedzasz stronę Kościoła Ewangelicko–Metodystycznego. Mam nadzieję, że znajdziesz to, co Ciebie interesuje. Staramy się informować, edukować, a także dzielić tym co dla nas najważniejsze – Ewangelią o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Jako metodyści chcemy być Kościołem: Otwartych Serc, Otwartych Umysłów i Otwartych Drzwi. Wiem, że odwiedzając nas, nie tylko wirtualnie, możesz liczyć na naszą otwartość.

Zapraszam, poznawajcie nas i nasz Kościół. Z serca wszystkim błogosławię.

Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w RP, Ks. sup. Andrzej Malicki


Kim są Metodyści?

Metodyzm jest poreformacyjnym ruchem religijnym, który organizacyjnie wyłonił się z Kościoła Anglii w XVIII w. na fali przebudzenia i odrodzenia o charakterze ewangelicznym, co wiązało się z działalnością ks. Jana Wesleya (1703-1791), anglikańskiego duchownego, wychowanka, a następnie nauczyciela na uniwersytecie w Oksfordzie.

W odrębny Kościół metodyzm zorganizował się w 1784 r. w Ameryce Północnej – i to nie tyle z chęci oddzielenia się od macierzystego Kościoła Anglii, ile raczej w wyniku wydarzeń historycznych (powstanie Stanów Zjednoczonych), powodujących oczywiste oddzielenie się od Korony Brytyjskiej i tym samym od wpływów Kościoła państwowego. Przeczytaj więcej!

Aktualności

Nabożeństwo w TVP 2
- data: 13 czerwca 2019
Nowy Pielgrzym
- data: 25 maja 2019
Dni Kościoła w Czarnkowie
- data: 24 maja 2019
Rejestracja na Dni Odnowy
- data: 6 maja 2019
Dla dzieci
- data: 29 kwietnia 2019
Reportaż w TVP 2
- data: 21 kwietnia 2019
Wielkanoc
- data: 18 kwietnia 2019
Ewangelicy w Niepodległej
- data: 29 marca 2019
Dla młodzieży
- data: 15 marca 2019
Spotkanie z Burmistrzem
- data: 15 marca 2019
Nowy Pielgrzym
- data: 15 marca 2019
Audycja w PR 2
- data: 2 marca 2019

Facebook

WieczernikLekcjonarz

Czytania liturgiczne przeznaczone na nabożeństwa.

Styczeń 2019 r.
Rok Liturgiczny “C”.

I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu.
List św. Pawła do Kolosan 3,17
(Biblia Warszawska)


Nowy rok – 01.01.2019 r.

Noworoczne zachęty, przestrogi i wyzwania

Hasło biblijne święta: Wszystko ma swój czas (…) Widziałem żmudne zadania, które Bóg zadał ludziom, aby się nimi trudzili. Kazn. Sal. 3, 1a. 10

Wersety wstępne: Iz. 54, 10
Czytanie responsoryczne: Psalm 8
Lekcja starotestamentowa: Kazn. Sal. 3, 1-13
Lekcja nowotestamentowa: Obj. 21, 1-6a
Ewangelia: Mat. 25, 31-46


Święto Epifanii – Objawienia Pańskiego – 06.01.2019 r.

Bóg objawia i odsłania swe tajemnice

Hasło biblijne święta: Zjawiła się twoja światłość. Iz. 60, 1

Wersety wstępne: Psalm 72, 3. 5
Czytanie responsoryczne: Pieśń Kościoła (Kancjonał,s. 752)
Lekcja starotestamentowa: Izajasz 60, 1-6
Lekcja nowotestamentowa: Efez. 3, 1-12
Ewangelia: Mat. 2, 1-12


1. Niedziela po Epifanii – Uroczystość Chrztu Pańskiego – 13.01.2019 r.

Chrzest wodą i Duchem Świętym

Hasło biblijne niedzieli: Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą! Izaj. 43, 2a

Wersety wstępne: Psalm 73, 25-26. 28
Czytanie responsoryczne: Psalm 29
Lekcja starotestamentowa: Izajasz 43, 1-7
Lekcja nowotestamentowa: Dz. Ap. 8, 14-17
Ewangelia: Łuk. 3, 15-17. 21-22


2. Niedziela po Epifanii – 20.01.2019 r.

Pan dobro czyni

Hasło biblijne niedzieli: Pan ma w tobie upodobanie. Izaj. 62, 4c

Wersety wstępne: Psalm 73, 1
Czytanie responsoryczne: Psalm 36, 5-10
Lekcja starotestamentowa: Izajasz 62, 1-5
Lekcja nowotesatmentowa: I Kor. 12, 1-11
Ewangelia: Jan 2, 1-11


3. Niedziela po Epifanii – 27.01.2019 r.

Radość wspólnotowego spotkania ze Słowem Pana

Hasło biblijne niedzieli: Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją! Neh. 8, 10c
Wersety wstępne: Psalm 89, 16-18
Czytanie responsoryczne: Psalm 19
Lekcja starotestamentowa: Nehemiasz 8, 1-3. 5-6. 8-10
Lekcja nowotestamentowa: I Kor. 12, 12-31a
Ewangelia: Łuk. 4, 14-21

Luty 2019 r.
Rok Liturgiczny “C”.

Panie, Boże mój, wysłuchaj wołania i modlitwy, jaką twój sługa zanosi dziś do ciebie.
Niechaj twoje oczy będą otwarte nad tym domem nocą i dniem, nad tym miejscem, o którym powiedziałeś: Tam będzie imię moje, abyś wysłuchał modlitwy, jaką twój sługa będzie zanosić na tym miejscu.

I Księga Królewska 8,28b-29
(Biblia Warszawska)


4. Niedziela po Epifanii – 03.02.2019 r.

Posłani z miłości

Hasło biblijne niedzieli: Największa jest miłość! I Kor 13, 13b

Wersety wstępne: Psalm 52, 10 – 11
Czytanie responsoryczne: Suma Zakonu (Kancjonał, s. 759)
Lekcja starotestamentowa: Jer 1, 4 – 10
Lekcja nowotestamentowa: I Kor 13, 1 – 13
Ewangelia: Łuk 4, 21 – 30


5. Niedziela po Epifanii – 10.02.2019 r.

Powołani i posłani

Hasło biblijne niedzieli: Opuścili wszystko i poszli za nim. Łuk 5, 11b

Wersety wstępne: Psalm 56, 10b – 14
Czytanie responsoryczne: Psalm 138
Lekcja starotestamentowa: Iz 6, 1 – 8
Lekcja nowotestamentowa: I Kor 15, 1 – 11
Ewangelia: Łuk 5, 1 – 11


6. Niedziela po Epifanii – 17.02.2019 r.

Pan naszą jedyną nadzieją

Hasło biblijne niedzieli: Błogosławiony człowiek, który polegał na Panu, którego ufnością jest Pan! Jer 17, 7

Wersety wstępne: Psalm 44, 7 – 9
Czytanie responsoryczne: Psalm 1
Lekcja starotestamentowa: Jer 17, 5 – 10
Lekcja nowotestamentowa: I Kor 15, 12 – 20
Ewangelia: Łuk 6, 17 – 26


7. Niedziela po Epifanii – 24.02.2019 r.

Czas miłosierdzia

Hasło biblijne niedzieli: Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest ojciec wasz! Łuk 6, 36

Wersety wstępne: Psalm 81, 7 – 8a. 11
Czytanie responsoryczne: Psalm 37, 1 – 11
Lekcja starotestamentowa: Genesis (I Mojż) 45, 3 – 11. 15
Lekcja nowotestamentowa: I Kor 15, 35 – 38. 42 – 50
Ewangelia: Łuk 6, 27 – 38

Marzec 2019 r.
Rok Liturgiczny “C”.

Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.
Ewangelia św. Jana 14,6
(Biblia Warszawska)


UROCZYSTOŚĆ PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO – OSTATNIA NIEDZIELA PO EPIFANII – 03.03.2019 r.

Odblask chwały Przemienienia i nam udzielony

Hasło biblijne niedzieli: Zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę… II Kor 3, 18b

Wersety wstępne: Psalm 18, 29 – 30. 32
Czytanie responsoryczne: Psalm 99
Lekcja starotestamentowa: Exodus (II Mojż) 34, 29 – 35
Lekcja nowotestamentowa: II Kor 3, 12 – 4,2
Ewangelia: Łuk 9, 28 – 36 (37 – 43)


OKRES PASYJNY – ŚRODA POPIELCOWA – 06.03.2019 r.

Czas upamiętania

Hasło biblijne święta: Rozdzierajcie swoje serca (…) i nawróćcie się do Pana, swojego Boga! Joel 2, 13

Wersety wstępne: Psalm 123, 1 – 3a
Czytanie responsoryczne: Psalm 51
Lekcja starotestamentowa: Joel 2, 1 – 2. 12 – 17
Lekcja nowotestamentowa: II Kor 5, 20 – 6, 10
Ewangelia: Mat 6, 1 – 6. 16 – 21


1. NIEDZIELA OKRESU PASYJNEGO – 10.03.2019 r.

Sercem i ustami

Hasło biblijne niedzieli: Każdy, kto używa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Rzym. 10, 13

Wersety wstępne: Neh 1, 7 – 8a i 2, 1ab
Czytanie responsoryczne: Psalm 91
Lekcja starotestamentowa: Deuteronomium (V Mojż) 26, 1 – 11
Lekcja nowotestamentowa: Rzym 10, 8 – 13
Ewangelia: Łuk 4, 1 – 13


2. NIEDZIELA OKRESU PASYJNEGO – 17.03.2019 r.

Trudna droga

Hasło biblijne niedzieli: Nasza ojczyzna jest w niebie (…), trwajcie w Panu! Fil 3,20a; 4,1c

Wersety wstępne: Psalm 79, 8 – 9. 13
Czytanie responsoryczne: Psalm 27
Lekcja starotestamentowa: Genesis (I Mojż) 15, 1 – 12. 17 – 18
Lekcja nowotestamentowa: Fil 3, 17 – 4,1
Ewangelia: Łuk 13, 31 – 35


3. NIEDZIELA OKRESU PASYJNEGO – 24.03.2019 r.

Poważne ostrzeżenie

Hasło biblijne niedzieli: Nie kuśmy Pana (…), kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł! I Kor 10, 9a. 12

Wersety wstępne: Psalm 68, 33 – 35a
Czytanie responsoryczne: Psalm 63, 1 – 8
Lekcja starotestamentowa: Iz 55, 1 – 9
Lekcja nowotestamentowa: I Kor 10, 1 – 13
Ewangelia: Łuk 13, 1 – 9


4. NIEDZIELA OKRESU PASYJNEGO – 31.03.2019 r.

Nowe życie pojednanego z Bogiem

Hasło biblijne niedzieli: Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe! II Kor 5, 17

Wersety wstępne: Psalm 70, 2. 5 – 6
Czytanie responsoryczne: Psalm 32
Lekcja starotestamentowa: Joz 5, 9 – 12
Lekcja nowotestamentowa: II Kor 5, 16 – 21
Ewangelia: Łuk 15, 1 – 3. 11b – 32

Kwiecień 2019 r.
Rok Liturgiczny “C”.

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.
Ewangelia św. Jana 3,16
(Biblia Warszawska)


5. NIEDZIELA OKRESU PASYJNEGO – 07.04.2019 r.

Osobiste świadectwo

Hasło biblijne niedzieli: Wy jesteście moimi świadkami. Iz 43, 10a

Wersety wstępne: Psalm 126, 1 – 3
Czytanie responsoryczne: Psalm 57
Lekcja starotestamentowa: Iz 43, 16 – 21
Lekcja nowotestamentowa: Fil 3, 4b – 14
Ewangelia: Jan 12, 1 – 8


6. NIEDZIELA OKRESU PASYJNEGO – PALMOWA – 14.04.2019 r.

Mój Pan i Król

Hasło biblijne niedzieli: Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Fil 2, 11b

Wersety wstępne: Psalm 118, 1 – 2. 19 – 21
Czytanie responsoryczne: Psalm 31, 1 – 14
Lekcja starotestamentowa: Iz 50, 4 – 9a
Lekcja nowotestamentowa: Fil 2, 5 – 11
Ewangelia: Łuk 19, 28 – 40


WIELKI CZWARTEK – 18.04.2019 r.

Miłujący Chrystus – nasz Baranek paschalny

Hasło biblijne święta: Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Jan 13, 34

Wersety wstępne: Iz 51, 14 i 52, 2 – 3
Czytanie responsoryczne: Psalm 116
Lekcja starotestamentowa: Exodus (II Mojż.) 12, 1 – 4 (5 – 10). 11 – 14
Lekcja nowotestamentowa: I Kor 11, 23 – 26
Ewangelia: Jan 13, 1 – 17. 31b – 35


WIELKI PIĄTEK – 19.04.2019 r.

Spiesz do krzyża, gdyś w niedoli, gdy cię dręczy ból!

Hasło biblijne święta: Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Iz 53, 5b

Wersety wstępne: Mich 7, 18 – 19
Czytanie responsoryczne: Psalm 22
Lekcja starotestamentowa: Iz 52,13 – 53,12
Lekcja nowotestamentowa: Hebr 10, 16 – 25
Ewangelia: Jan 18,1 – 19,42


OKRES WIELKANOCY – ŚWIĘTO ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 21.04.2019 r.

Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy i radujmy się w nim!

Hasło biblijne niedzieli: Bóg wzbudził Go trzeciego dnia! Dz 10, 40a

Wersety wstępne: Psalm 118, 14 – 17. 22 – 24
Czytanie responsoryczne: Pieśń Paschalna (Kancjonał, s. 749)
Lekcja nowotestamentowa:
Dz 10, 34 – 43
Kol 3,1 – 4a
Ewangelia: Jan 20, 1 – 18 lub Mat 28,1 – 10


OKRES WIELKANOCY – ŚWIĘTO ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 22.04.2019 r.

Pusty grób znakiem pełni życia

Hasło biblijne niedzieli: Pan jest mocą i pieśnią moją, i stał się zbawieniem moim. Exodus (II Mojż) 15, 2a

Wersety wstępne: Psalm 114, 7 – 8
Czytanie responsoryczne: Psalm 115
Lekcja starotestamentowa: Exodus (II Mojż) 15, 1 – 18
Lekcja nowotestamentowa: Rzym 6, 3 – 11
Ewangelia: Mar 16, 9 – 16


2. NIEDZIELA WIELKANOCNA – 28.04.2019 r.

Wielkie posłuszeństwo

Hasło biblijne niedzieli: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Dz 5, 29b

Wersety wstępne: Iz 46, 9 – 13a
Czytanie responsoryczne: Psalm 150
Lekcja nowotestamentowa:
Dz 5, 27 – 32
Obj 1, 4 – 8
Ewangelia: Jan 20, 19 – 31

Czerwiec 2019 r.
Rok Liturgiczny “C”.

wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.
List do Hebrajczyków 11,1
(Biblia Warszawska)


7. NIEDZIELA WIELKANOCNA – 2 czerwca 2019 r.

Jezus wstąpił na niebiosa – Jezus powróci po swoich

Hasło biblijne niedzieli: Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną ( Ap 22, 12a)

Wersety wstępne: Psalm 97, 1. 6
Czytanie responsoryczne: Psalm 93
Lekcja nowotestamentowa:
Dz 16, 16 – 34
Obj 22, 12 – 17. 20 – 21
Ewangelia:  J 17, 20 – 26


 ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – ZIELONE ŚWIĘTA  –  9 czerwca 2019 r.

Zstępuje Duch Święty

Hasło biblijne niedzieli: I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym (Dz 2, 4a)

Wersety wstępne: Psalm 104, 24. 30 – 31. 35b
Czytanie responsoryczne: Pieśń Zielonoświątkowa (Kancjonał, s. 750) lub Veni, Creator Spiritus (Kancjonał, s. 751)
Lekcja nowotestamentowa:
Dz  2, 1 – 21
Rz 8, 14 – 17
Ewangelia: J  14, 8 – 17 (25 – 27)


NIEDZIELA ŚWIĘTEJ TRÓJCY – 16 czerwca 2019 r.

Mądrość, prawda i miłość – u Boga naszego

Hasło biblijne niedzieli: Błogosławieni ci, którzy się trzymają moich dróg! (Przyp. 8, 32b)

Wersety wstępne: Neh 9, 17c

Czytanie responsoryczne: Psalm 8

Lekcja starotestamentowa: Przyp 8, 1 – 4. 22 – 32

Lekcja nowotestamentowa:Rzym. 5, 1 – 5 

Ewangelia: J 16, 12 – 15


 2. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO- 23 czerwca 2019 r.

O Boże prawa do ludzi

Hasło biblijne niedzieli: 

Gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga Zastępów! ( I Król. 19, 10b)

Wersety wstępne: Psalm 107, 40-43

Czytanie responsoryczne: Psalm 42

Lekcja starotestamentowa: I  Krl 19, 1-15a

Lekcja nowotestamentowa: Ga 3, 23-29

Ewangelia: Łk 8, 26-39  


 3. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO- 23 czerwca 2019 r.

Jakiego ducha jesteśmy?

Hasło biblijne niedzieli: 

Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujemy! (Ga 5, 25)

Wersety wstępne: Psalm  77, 13-16a. 20-21

Czytanie responsoryczne: Psalm 2

Lekcja starotestamentowa: 2  Krl 2, 1-2. 6-14

Lekcja nowotestamentowa: Ga 5,1. 13-26 

Ewangelia: Łk 9, 51-62

Kościół w mediach

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń Kościoła w mediach.

Nabożeństwa
W niedzielę o godz. 8:00 zapraszamy do wysłuchania nabożeństwa w Programie II Polskiego Radia. Poniżej daty retransmisji:

6 stycznia
19 kwietnia (Wielki Piątek), godz. 18.00
5 maja
7 lipca
15 września
15 grudnia

 Zapraszamy!

SŁUCHAJ AUDYCJĘ ONLINE!

Kościoły w Polsce i na świecie
Dziesięciominutowa audycja radiowa z cyklu: “Kościoły w Polsce i na świecie” nadawana jest w sobotę, o godz. 19:15 w Programie I Polskiego Radia. Poniżej daty emisji:

26 stycznia
16 marca
25 maja
6 lipca
24 sierpnia
19 października
14 grudnia

 Zapraszamy!

SŁUCHAJ AUDYCJĘ ONLINE!

Pięć minut nad Biblią
Audycję radiową “Pięć minut nad Biblią” można wysłuchać w sobotę o godz. 7:40, w Programie II Polskiego Radia.
Poniżej daty emisji:

19 stycznia

9 marca

27 kwietnia

15 czerwca

 3 sierpnia

 21 września

9 listopada

 28 grudnia

 Zapraszamy!

SŁUCHAJ AUDYCJĘ ONLINE!

Polskie Radio Koszalin
Audycje Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP emitowane są w każdą trzecią niedzielę miesiąca na falach Polskiego Radia Koszalin o godz. 8:30.

SŁUCHAJ AUDYCJĘ ONLINE!

Radio Łódź
Audycja metodystyczna w ramach cyklu programów “Słowo – audycja Kościołów regionu łódzkiego zrzeszonych w PRE”, w niedzielę o godz. 7:45.

SŁUCHAJ AUDYCJĘ ONLINE!