Serdecznie witamy!

andrzej-malicki-superintendent-kosciol-metodystow-644x965Wiem, że internet jest dzisiaj podstawowym narzędziem komunikacji i informacji. Dlatego cieszę się, że odwiedzasz stronę Kościoła Ewangelicko–Metodystycznego. Mam nadzieję, że znajdziesz to, co Ciebie interesuje. Staramy się informować, edukować, a także dzielić tym co dla nas najważniejsze – Ewangelią o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Jako metodyści chcemy być Kościołem: Otwartych Serc, Otwartych Umysłów i Otwartych Drzwi. Wiem, że odwiedzając nas, nie tylko wirtualnie, możesz liczyć na naszą otwartość.

Zapraszam, poznawajcie nas i nasz Kościół. Z serca wszystkim błogosławię.

Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w RP, Ks. sup. Andrzej Malicki


Kim są Metodyści?

Metodyzm jest poreformacyjnym ruchem religijnym, który organizacyjnie wyłonił się z Kościoła Anglii w XVIII w. na fali przebudzenia i odrodzenia o charakterze ewangelicznym, co wiązało się z działalnością ks. Jana Wesleya (1703-1791), anglikańskiego duchownego, wychowanka, a następnie nauczyciela na uniwersytecie w Oksfordzie.

W odrębny Kościół metodyzm zorganizował się w 1784 r. w Ameryce Północnej – i to nie tyle z chęci oddzielenia się od macierzystego Kościoła Anglii, ile raczej w wyniku wydarzeń historycznych (powstanie Stanów Zjednoczonych), powodujących oczywiste oddzielenie się od Korony Brytyjskiej i tym samym od wpływów Kościoła państwowego. Przeczytaj więcej!

Aktualności

Spotkania adwentowe
- data: 26 listopada 2019
Nowy Pielgrzym
- data: 16 listopada 2019
Indianin z Zaborza
- data: 21 października 2019
Zmarła L. Kuczma
- data: 5 października 2019
Pielgrzym Polski
- data: 30 września 2019
SMS
- data: 18 września 2019
Reportaż w TVP 2
- data: 15 września 2019
Nowa książka
- data: 3 września 2019
Reportaż w TVP 2
- data: 16 sierpnia 2019
Nowy Pielgrzym
- data: 29 lipca 2019
Dni Odnowy
- data: 10 lipca 2019
Nabożeństwo w PR 2
- data: 4 lipca 2019

Facebook

WieczernikLekcjonarz

Czytania liturgiczne przeznaczone na nabożeństwa.

Sierpień 2019 r.
Rok Liturgiczny “C”.

Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać.
Ewangelia św. Łukasza 12,48
(Biblia Warszawska)


8. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 4 sierpnia 2019 r.
Życie ludzkie czasem ustawicznej odnowy

Hasło biblijne niedzieli:
W odnowieniu tym (…) Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Kol 3, 11ac

Wersety wstępne: Psalm 107, 10 – 15
Czytanie responsoryczne: Psalm 15
Lekcja starotestamentowa: Oz 11, 1 – 11
Lekcja nowotestamentowa: Kol 3, 1 – 11
Ewangelia: Łuk 12, 13 – 21


9. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 11 sierpnia 2019 r.
Wiara i jej objawy

Hasło biblijne niedzieli: Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy (…) Bez wiary nie można podobać się Bogu. Hebr 11, 1a. 6a

Wersety wstępne: Psalm 50, 14 – 15. 23
Czytanie responsoryczne: Kantyk: Ciebie Boże chwalimy (Kancjonał, s. 762)
Lekcja starotestamentowa: Iz 1, 1. 10 – 20
Lekcja nowotestamentowa: Hebr 11, 1 – 3. 8 – 16
Ewangelia: Łuk 12, 32 – 40


10. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 18 sierpnia 2019 r.
Błogosławione skutki wytrwałości w wierze

Hasło biblijne niedzieli:
Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary! Hebr 12, 1c. 2a

Wersety wstępne: Psalm 41, 11a. 12. 13b – 14
Czytanie responsoryczne: Psalm 110
Lekcja starotestamentowa: Iz 5, 1 – 7
Lekcja nowotestamentowa: Hebr 11, 29 – 12, 3
Ewangelia: Łuk 12, 49 – 56


11. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 25 sierpnia 2019 r.
Moc Boga Żywego

Hasło biblijne niedzieli:
Oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu to miłe: z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Hebr 12, 28b

Wersety wstępne: Iz 3, 8 – 10
Czytanie responsoryczne: Psalm 104, 1 – 10. 24
Lekcja starotestamentowa: Jer 1, 4 – 10
Lekcja nowotestamentowa: Hebr 12, 18 – 29
Ewangelia: Łuk 13, 10 – 17

Wrzesień 2019 r.
Rok Liturgiczny “C”.

Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko! Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu!
Księga Izajasza 55,6
(Biblia Warszawska)


12. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 1 września 2019 r.
Co jest miłe Bogu?

Hasło biblijne niedzieli:
Składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają jego imię.
Hebr 13, 15b

Wersety wstępne: Psalm 81, 12. 14. 17
Czytanie responsoryczne: Psalm 112
Lekcja starotestamentowa: Jer 2, 4 – 13
Lekcja nowotestamentowa: Hebr 13, 1 – 8. 15 – 16
Ewangelia: Łuk 14, 1. 7 – 14


13. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 8 września 2019 r.
Jak być uczniem Pana?

Hasło biblijne niedzieli:
Pokrzep me serce w Chrystusie! Filem 20b

Wersety wstępne: Obj 3, 10 – 12a
Czytanie responsoryczne: Psalm 139, 13 – 20
Lekcja starotestamentowa: Jer 18, 1 – 11
Lekcja nowotestamentowa: Filem 1 – 21
Ewangelia: Łuk 14, 25 – 35


14. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 15 września 2019 r.
Na drodze upamiętania

Hasło biblijne niedzieli:
Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. I Tym 1, 15b

Wersety wstępne: Psalm 14, 1b – 2
Czytanie responsoryczne: Psalm 34, 11 – 22
Lekcja starotestamentowa: Jer 4, 11 – 12. 22 – 28
Lekcja nowotestamentowa: I Tym 1, 12 – 17
Ewangelia: Łuk 15, 1 – 10


15. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 22 września 2019 r.
Postępowanie przed Bogiem znakiem wierności lub sprzeciwu

Hasło biblijne niedzieli:
Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny (…) Żaden sługa nie może dwóm panom służyć. Łuk 16, 10a. 13a

Wersety wstępne: Jer 10, 10. 12. 14
Czytanie responsoryczne: Psalm 4
Lekcja starotestamentowa: Jer 8, 18 – 9, 1
Lekcja nowotestamentowa: I Tym 2, 1 – 7
Ewangelia: Łuk 16, 1 – 13


16. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 22 września 2019 r.
Prawdziwe bogactwo

Hasło biblijne niedzieli:
Niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też wynieść nie możemy. I Tym 6, 7

Wersety wstępne: Przyp 18, 23 i 19, 1. 22 – 23
Czytanie responsoryczne: Psalm 91
Lekcja starotestamentowa: Jer 32, 1 – 3a. 6 – 15
Lekcja nowotestamentowa: I Tym 6, 6 – 19
Ewangelia: Łuk 16, 19 – 31

Październik 2019 r.
Rok Liturgiczny “C”.

Nie braknie ubogich na tej ziemi, i dlatego nakazuję ci: W ziemi swojej otwieraj szczodrze swoją rękę przed swoim bratem, przed nędzarzem i biedakiem.
V Księga Mojżeszowa 15,11
(Biblia Warszawska)


ŚWIĘTO ŻNIWNO – DZIĘKCZYNNE – 6 październik 2019 r.
Wspólnota chleba

Hasło biblijne święta:
Chleb Boży, to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Jan 6, 33

Wersety wstępne: Psalm 147, 1. 5. 8
Czytanie responsoryczne: Psalm 100
Lekcja starotestamentowa: Deuteronomium (V Mojż) 26, 1 – 11
Lekcja nowotestamentowa: Fil 4, 4 – 9
Ewangelia: Jan 6, 25 – 35


18. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 13 październik 2019 r.
Słowa pociechy

Hasło biblijne niedzieli:
Ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć
nadzieją. Jer 29, 11

Wersety wstępne: Psalm 94, 19. 22
Czytanie responsoryczne: Psalm 66, 1 – 12
Lekcja starotestamentowa: Jer 29, 1. 4 – 7
Lekcja nowotestamentowa: II Tym 2, 8 – 15
Ewangelia: Łuk 17, 11 – 19


19. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 20 październik 2019 r.
Bóg wiedzie swój lud w prawdzie i miłości

Hasło biblijne niedzieli:
Wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód drogą prostą, na której się nie potkną.
Jer 31, 9b

Wersety wstępne: Jer 31, 3b – 4a. 25
Czytanie responsoryczne: Psalm 19
Lekcja starotestamentowa: Jer 31, 27 – 34
Lekcja nowotestamentowa: II Tym 3, 14 – 4, 5
Ewangelia: Łuk 18, 1 – 8


20. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 27 październik 2019 r.
Pan ratuje pokornych, służących mu modlitwą i zwiastowaniem

Hasło biblijne niedzieli:
Każdy, kto będzie wzywał imienia Boga, będzie wybawiony. Joel 3, 5a

Wersety wstępne: Psalm 69, 14. 17. 30
Czytanie responsoryczne: Psalm 65
Lekcja starotestamentowa: Joel 2, 23 – 3,2
Lekcja nowotestamentowa: II Tym 4, 6 – 8. 16 – 18
Ewangelia: Łuk 18, 9 – 14


ŚWIĘTO REFORMACJI – 31 październik 2019 r.
Usprawiedliwieni darmo z łaski Jego

Hasło biblijne święta:
Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,
ale są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego. Rzym 3, 23 – 24a

Wersety wstępne: I Kor 3,11
Czytanie responsoryczne: Psalm 46
Lekcja starotestamentowa: Iz 62, 6 – 7. 10 – 12
Lekcja nowotestamentowa: Rzym 3, 21 – 28
Ewangelia: Mat 10, 26b – 33

Listopad 2019 r.
Rok Liturgiczny “C”.

Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni, On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń; I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga,

List św. Pawła do Efezjan 2,14 – 19
(Biblia Warszawska)


DZIEŃ WSPOMNIENIA ŚWIĘTYCH PAŃSKICH – 1 listopada 2019 r.
W Królestwie Boga, Baranka i Świętych Najwyższego

Hasło biblijne święta:
Święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą je na wieki, na wieki wieczne. Dan 7, 18

Wersety wstępne: Psalm 149, 1. 4
Czytanie responsoryczne: Psalm 150
Lekcja starotestamentowa: Dan 7, 1 – 3. 15 – 18
Lekcja nowotestamentowa: Efez 1, 11 – 23
Ewangelia: Łuk 6, 20 – 31


21. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 3 listopada 2019 r.
Przez trud i cierpienie do zwycięstwa w Panu

Hasło biblijne niedzieli:
Chlubimy się waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach (…) że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. II Tes 1, 4. 5b

Wersety wstępne: Psalm 119, 142 – 145a
Czytanie responsoryczne: Psalm 135
Lekcja starotestamentowa: Hab 1, 1 – 5; 2, 1 – 4
Lekcja nowotestamentowa: II Tes 1, 1 – 4. 11 – 12
Ewangelia: Łuk 19, 1 – 10


22. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 10 listopada 2019 r.
Czynne życie poświęcone Bogu

Hasło biblijne niedzieli:
Do dzieła, bo ja jestem z wami! – mówi Pan Zastępów. Ag 2, 4c

Wersety wstępne: Psalm 68, 19 – 21
Czytanie responsoryczne: Psalm 145, 1 – 12
Lekcja starotestamentowa: Ag 2, 1 – 9
Lekcja nowotestamentowa: II Tes 2, 1 – 5. 13 – 17
Ewangelia: Łuk 20, 27 – 38


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – 11 listopada 2019 r.
Dar wolności

Hasło biblijne niedzieli:
Bo wy do wolności powołani zostaliście (…), służcie jedni drugim w miłości! Gal 5, 13ac

Wersety wstępne: Gal 5, 1 lub Psalm 72, 3. 16
Czytanie responsoryczne: Kantyk Benedictus (Kancjonał, s. 760)
Lekcja starotestamentowa: Deuteronomium (V Mojż) 10, 12 – 13. 17 – 21
Lekcja nowotestamentowa: Gal 5, 13 – 26
Ewangelia: Jan 8, 31 – 36


23. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 17 listopada 2019 r.
W oczekiwaniu nowego nieba i nowej ziemi

Hasło biblijne niedzieli:
A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. A wy, bracia, nie ustawajcie czynić dobrze!
II Tes 3, 3. 13

Wersety wstępne: Iz 66, 20a. 22
Czytanie responsoryczne: Psalm 121
Lekcja starotestamentowa: Iz 65, 17 – 25
Lekcja nowotestamentowa: II Tes 3, 6 – 13
Ewangelia: Łuk 21, 5 – 19


NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA (NIEDZIELA WIECZNOŚCI) – 24 listopada 2019 r.
W Królestwie Syna umiłowanego

Hasło biblijne niedzieli:
Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego! Łuk 23, 42

Wersety wstępne: Psalm 72, 1 – 2. 17
Czytanie responsoryczne: Kantyk Błogosławiony niech będzie Pan (Kancjonał, s. 760)
Lekcja starotestamentowa: Jer 23, 1 – 6
Lekcja nowotestamentowa: Kol 1, 11 – 20
Ewangelia: Łuk 23, 33 – 43

Grudzień 2019 r.
Rok Liturgiczny “A”.

Powiedzcie córce syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. Poszli więc uczniowie i uczynili, jak im rozkazał Jezus, Przywiedli oślicę i źrebię i włożyli na nie szaty, i posadzili go na nich. A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały, mówiąc: Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Hosanna na wysokościach!

Ewangelia św. Mateusza 21,5-9
(Biblia Warszawska)


1. NIEDZIELA ADWENTU – 1 grudnia 2019 r.
Coraz bliżej

Hasło biblijne niedzieli:
Postępujmy w światłości Pana! Iz 2. 5b

Wersety wstępne: Psalm 122, 1. 6 – 9
Czytanie responsoryczne: Psalm 125
Lekcja starotestamentowa: Iz 2, 1 – 5
Lekcja nowotestamentowa: Rz 13, 11 – 14
Ewangelia: Mat 24, 36 – 44


2. NIEDZIELA ADWENTU – 8 grudnia 2019 r.
Pokój i sprawiedliwość Królestwa Pana

Hasło biblijne niedzieli:
Wydawajcie więc owoc godny upamiętania! Mat 3, 8

Wersety wstępne: Psalm 72, 1819
Czytanie responsoryczne: Psalm 111
Lekcja starotestamentowa: Iz 11, 1 – 10
Lekcja nowotestamentowa: Rzym 15, 4 – 13
Ewangelia: Mat 3, 1 – 12


3. NIEDZIELA ADWENTU – 15 grudnia 2019 r.
Nagroda cierpliwego oczekiwania

Hasło biblijne niedzieli:
Wrócą odkupieni przez Pana (…), dostąpią wesela i radości. Iz 35, 10

Wersety wstępne: Zach 2, 14 – 15a
Czytanie responsoryczne: Magnificat – Wielbi dusza moja Pana (Kancjonał, s. 761)
Lekcja starotestamentowa: Iz 35, 1 – 10
Lekcja nowotestamentowa: Jak 5, 7 – 10
Ewangelia: Mat 11, 2 – 11


4. NIEDZIELA ADWENTU – 22 grudnia 2019 r.
Syn Boży z domu Dawidowego

Hasło biblijne niedzieli:
Nadadzą mu imię Emanuel, co się wykłada: Bóg z nami. Mat 1, 23b

Wersety wstępne: Psalm 80, 18 – 20
Czytanie responsoryczne: Psalm 24
Lekcja starotestamentowa: Iz 7, 10 – 16
Lekcja nowotestamentowa: Rzym 1, 1 – 7
Ewangelia: Mat 1, 18 – 25


W budowie.

Kościół w mediach

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń Kościoła w mediach.

Nabożeństwa
W niedzielę o godz. 8:00 zapraszamy do wysłuchania nabożeństwa w Programie II Polskiego Radia. Poniżej daty retransmisji:

6 stycznia
19 kwietnia (Wielki Piątek), godz. 18.00
5 maja
7 lipca
15 września
15 grudnia

 Zapraszamy!

SŁUCHAJ AUDYCJĘ ONLINE!

Kościoły w Polsce i na świecie
Dziesięciominutowa audycja radiowa z cyklu: “Kościoły w Polsce i na świecie” nadawana jest w sobotę, o godz. 19:15 w Programie I Polskiego Radia. Poniżej daty emisji:

26 stycznia
16 marca
25 maja
6 lipca
24 sierpnia
19 października
14 grudnia

 Zapraszamy!

SŁUCHAJ AUDYCJĘ ONLINE!

Pięć minut nad Biblią
Audycję radiową “Pięć minut nad Biblią” można wysłuchać w sobotę o godz. 7:40, w Programie II Polskiego Radia.
Poniżej daty emisji:

19 stycznia

9 marca

27 kwietnia

15 czerwca

 3 sierpnia

 21 września

9 listopada

 28 grudnia

 Zapraszamy!

SŁUCHAJ AUDYCJĘ ONLINE!

Polskie Radio Koszalin
Audycje Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP emitowane są w każdą trzecią niedzielę miesiąca na falach Polskiego Radia Koszalin o godz. 8:30.

SŁUCHAJ AUDYCJĘ ONLINE!

Radio Łódź
Audycja metodystyczna w ramach cyklu programów “Słowo – audycja Kościołów regionu łódzkiego zrzeszonych w PRE”, w niedzielę o godz. 7:45.

SŁUCHAJ AUDYCJĘ ONLINE!