Serdecznie witamy!

andrzej-malicki-superintendent-kosciol-metodystow-644x965Wiem, że internet jest dzisiaj podstawowym narzędziem komunikacji i informacji. Dlatego cieszę się, że odwiedzasz stronę Kościoła Ewangelicko–Metodystycznego. Mam nadzieję, że znajdziesz to, co Ciebie interesuje. Staramy się informować, edukować, a także dzielić tym co dla nas najważniejsze – Ewangelią o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Jako metodyści chcemy być Kościołem: Otwartych Serc, Otwartych Umysłów i Otwartych Drzwi. Wiem, że odwiedzając nas, nie tylko wirtualnie, możesz liczyć na naszą otwartość.

Zapraszam, poznawajcie nas i nasz Kościół. Z serca wszystkim błogosławię.

Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w RP, Ks. sup. Andrzej Malicki


Kim są Metodyści?

Metodyzm jest poreformacyjnym ruchem religijnym, który organizacyjnie wyłonił się z Kościoła Anglii w XVIII w. na fali przebudzenia i odrodzenia o charakterze ewangelicznym, co wiązało się z działalnością ks. Jana Wesleya (1703-1791), anglikańskiego duchownego, wychowanka, a następnie nauczyciela na uniwersytecie w Oksfordzie.

W odrębny Kościół metodyzm zorganizował się w 1784 r. w Ameryce Północnej – i to nie tyle z chęci oddzielenia się od macierzystego Kościoła Anglii, ile raczej w wyniku wydarzeń historycznych (powstanie Stanów Zjednoczonych), powodujących oczywiste oddzielenie się od Korony Brytyjskiej i tym samym od wpływów Kościoła państwowego. Przeczytaj więcej!

Aktualności

Reportaż w TVP 2
- data: 16 sierpnia 2019
Nowy Pielgrzym
- data: 29 lipca 2019
Dni Odnowy
- data: 10 lipca 2019
Nabożeństwo w PR 2
- data: 4 lipca 2019
98. Konferencja Doroczna
- data: 17 czerwca 2019
Nabożeństwo w TVP 2
- data: 13 czerwca 2019
Nowy Pielgrzym
- data: 25 maja 2019
Dni Kościoła w Czarnkowie
- data: 24 maja 2019
Rejestracja na Dni Odnowy
- data: 6 maja 2019
Dla dzieci
- data: 29 kwietnia 2019
Reportaż w TVP 2
- data: 21 kwietnia 2019
Wielkanoc
- data: 18 kwietnia 2019

Facebook

WieczernikLekcjonarz

Czytania liturgiczne przeznaczone na nabożeństwa.

Lipiec 2019 r.
Rok Liturgiczny “C”.

Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu.
List Jakuba 1,19
(Biblia Warszawska)


4. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 7 lipca 2019 r.

Radości i bóle rozesłanych na Boże niwy

Hasło biblijne niedzieli:
Czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia! Gal 6, 9

Wersety wstępne: Oz 11, 9b – 11
Czytanie responsoryczne: Psalm 33, 13 – 22
Lekcja starotestamentowa: II Król 5, 1 – 14
Lekcja nowotestamentowa: Gal 6, (1 – 6) 7 – 16
Ewangelia: Łuk 10, 1 – 11. 16 – 20


5. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 14 lipca 2019 r.
Jak chrześcijanin powinien wierzyć i postępować?

Hasło biblijne niedzieli:
Abyście postępowali w sposób godny Pana (…) wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznanie Boga. Kol 1, 10

Wersety wstępne: Przyp 19, 16 – 17. 23
Czytanie responsoryczne: Psalm 82
Lekcja starotestamentowa: Am 7, 7 – 17
Lekcja nowotestamentowa: Kol 1, 1 – 14
Ewangelia: Łuk 10, 25 – 37


6. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 21 lipca 2019 r.
Tęsknota za Słowem pojednania

Hasło biblijne niedzieli:
Ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, ale słuchania słów Pana. Am 8, 11b

Wersety wstępne: Psalm 88, 2 – 3. 13 – 14
Czytanie responsoryczne: Psalm 43
Lekcja starotestamentowa: Am 8, 1 – 12
Lekcja nowotestamentowa: Kol 1, 15 – 28
Ewangelia: Łuk 10, 38 – 42


7. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 28 lipca 2019 r.
Trwanie w Panu wzmacniane modlitwą

Hasło biblijne niedzieli:
Jak przyjęliście Chrystusa (…) tak w nim chodźcie (…) składając nieustannie dziękczynienie. Kol 2, 6 – 7b

Wersety wstępne: Psalm 87, 1b – 2a. 5 – 7
Czytanie responsoryczne: Psalm 85
Lekcja starotestamentowa: Oz 1, 2 – 9
Lekcja nowotestamentowa: Kol 2, 6 – 15 (16 – 19)
Ewangelia: Łuk 11, 1 – 13

Sierpień 2019 r.
Rok Liturgiczny “C”.

Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać.
Ewangelia św. Łukasza 12,48
(Biblia Warszawska)


8. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 4 sierpnia 2019 r.
Życie ludzkie czasem ustawicznej odnowy

Hasło biblijne niedzieli:
W odnowieniu tym (…) Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Kol 3, 11ac

Wersety wstępne: Psalm 107, 10 – 15
Czytanie responsoryczne: Psalm 15
Lekcja starotestamentowa: Oz 11, 1 – 11
Lekcja nowotestamentowa: Kol 3, 1 – 11
Ewangelia: Łuk 12, 13 – 21


9. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 11 sierpnia 2019 r.
Wiara i jej objawy

Hasło biblijne niedzieli: Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy (…) Bez wiary nie można podobać się Bogu. Hebr 11, 1a. 6a

Wersety wstępne: Psalm 50, 14 – 15. 23
Czytanie responsoryczne: Kantyk: Ciebie Boże chwalimy (Kancjonał, s. 762)
Lekcja starotestamentowa: Iz 1, 1. 10 – 20
Lekcja nowotestamentowa: Hebr 11, 1 – 3. 8 – 16
Ewangelia: Łuk 12, 32 – 40


10. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 18 sierpnia 2019 r.
Błogosławione skutki wytrwałości w wierze

Hasło biblijne niedzieli:
Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary! Hebr 12, 1c. 2a

Wersety wstępne: Psalm 41, 11a. 12. 13b – 14
Czytanie responsoryczne: Psalm 110
Lekcja starotestamentowa: Iz 5, 1 – 7
Lekcja nowotestamentowa: Hebr 11, 29 – 12, 3
Ewangelia: Łuk 12, 49 – 56


11. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 25 sierpnia 2019 r.
Moc Boga Żywego

Hasło biblijne niedzieli:
Oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu to miłe: z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Hebr 12, 28b

Wersety wstępne: Iz 3, 8 – 10
Czytanie responsoryczne: Psalm 104, 1 – 10. 24
Lekcja starotestamentowa: Jer 1, 4 – 10
Lekcja nowotestamentowa: Hebr 12, 18 – 29
Ewangelia: Łuk 13, 10 – 17

Wrzesień 2019 r.
Rok Liturgiczny “C”.

Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko! Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu!
Księga Izajasza 55,6
(Biblia Warszawska)


12. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 1 września 2019 r.
Co jest miłe Bogu?

Hasło biblijne niedzieli:
Składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają jego imię.
Hebr 13, 15b

Wersety wstępne: Psalm 81, 12. 14. 17
Czytanie responsoryczne: Psalm 112
Lekcja starotestamentowa: Jer 2, 4 – 13
Lekcja nowotestamentowa: Hebr 13, 1 – 8. 15 – 16
Ewangelia: Łuk 14, 1. 7 – 14


13. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 8 września 2019 r.
Jak być uczniem Pana?

Hasło biblijne niedzieli:
Pokrzep me serce w Chrystusie! Filem 20b

Wersety wstępne: Obj 3, 10 – 12a
Czytanie responsoryczne: Psalm 139, 13 – 20
Lekcja starotestamentowa: Jer 18, 1 – 11
Lekcja nowotestamentowa: Filem 1 – 21
Ewangelia: Łuk 14, 25 – 35


14. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 15 września 2019 r.
Na drodze upamiętania

Hasło biblijne niedzieli:
Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. I Tym 1, 15b

Wersety wstępne: Psalm 14, 1b – 2
Czytanie responsoryczne: Psalm 34, 11 – 22
Lekcja starotestamentowa: Jer 4, 11 – 12. 22 – 28
Lekcja nowotestamentowa: I Tym 1, 12 – 17
Ewangelia: Łuk 15, 1 – 10


15. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 22 września 2019 r.
Postępowanie przed Bogiem znakiem wierności lub sprzeciwu

Hasło biblijne niedzieli:
Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny (…) Żaden sługa nie może dwóm panom służyć. Łuk 16, 10a. 13a

Wersety wstępne: Jer 10, 10. 12. 14
Czytanie responsoryczne: Psalm 4
Lekcja starotestamentowa: Jer 8, 18 – 9, 1
Lekcja nowotestamentowa: I Tym 2, 1 – 7
Ewangelia: Łuk 16, 1 – 13


16. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 22 września 2019 r.
Prawdziwe bogactwo

Hasło biblijne niedzieli:
Niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też wynieść nie możemy. I Tym 6, 7

Wersety wstępne: Przyp 18, 23 i 19, 1. 22 – 23
Czytanie responsoryczne: Psalm 91
Lekcja starotestamentowa: Jer 32, 1 – 3a. 6 – 15
Lekcja nowotestamentowa: I Tym 6, 6 – 19
Ewangelia: Łuk 16, 19 – 31

Październik 2019 r.
Rok Liturgiczny “C”.

Nie braknie ubogich na tej ziemi, i dlatego nakazuję ci: W ziemi swojej otwieraj szczodrze swoją rękę przed swoim bratem, przed nędzarzem i biedakiem.
V Księga Mojżeszowa 15,11
(Biblia Warszawska)


ŚWIĘTO ŻNIWNO – DZIĘKCZYNNE – 6 październik 2019 r.
Wspólnota chleba

Hasło biblijne święta:
Chleb Boży, to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Jan 6, 33

Wersety wstępne: Psalm 147, 1. 5. 8
Czytanie responsoryczne: Psalm 100
Lekcja starotestamentowa: Deuteronomium (V Mojż) 26, 1 – 11
Lekcja nowotestamentowa: Fil 4, 4 – 9
Ewangelia: Jan 6, 25 – 35


18. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 13 październik 2019 r.
Słowa pociechy

Hasło biblijne niedzieli:
Ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć
nadzieją. Jer 29, 11

Wersety wstępne: Psalm 94, 19. 22
Czytanie responsoryczne: Psalm 66, 1 – 12
Lekcja starotestamentowa: Jer 29, 1. 4 – 7
Lekcja nowotestamentowa: II Tym 2, 8 – 15
Ewangelia: Łuk 17, 11 – 19


19. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 20 październik 2019 r.
Bóg wiedzie swój lud w prawdzie i miłości

Hasło biblijne niedzieli:
Wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód drogą prostą, na której się nie potkną.
Jer 31, 9b

Wersety wstępne: Jer 31, 3b – 4a. 25
Czytanie responsoryczne: Psalm 19
Lekcja starotestamentowa: Jer 31, 27 – 34
Lekcja nowotestamentowa: II Tym 3, 14 – 4, 5
Ewangelia: Łuk 18, 1 – 8


20. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 27 październik 2019 r.
Pan ratuje pokornych, służących mu modlitwą i zwiastowaniem

Hasło biblijne niedzieli:
Każdy, kto będzie wzywał imienia Boga, będzie wybawiony. Joel 3, 5a

Wersety wstępne: Psalm 69, 14. 17. 30
Czytanie responsoryczne: Psalm 65
Lekcja starotestamentowa: Joel 2, 23 – 3,2
Lekcja nowotestamentowa: II Tym 4, 6 – 8. 16 – 18
Ewangelia: Łuk 18, 9 – 14


ŚWIĘTO REFORMACJI – 31 październik 2019 r.
Usprawiedliwieni darmo z łaski Jego

Hasło biblijne święta:
Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,
ale są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego. Rzym 3, 23 – 24a

Wersety wstępne: I Kor 3,11
Czytanie responsoryczne: Psalm 46
Lekcja starotestamentowa: Iz 62, 6 – 7. 10 – 12
Lekcja nowotestamentowa: Rzym 3, 21 – 28
Ewangelia: Mat 10, 26b – 33

Listopad 2019 r.
Rok Liturgiczny “C”.

Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni, On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń; I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga,

List św. Pawła do Efezjan 2,14 – 19
(Biblia Warszawska)


DZIEŃ WSPOMNIENIA ŚWIĘTYCH PAŃSKICH – 1 listopada 2019 r.
W Królestwie Boga, Baranka i Świętych Najwyższego

Hasło biblijne święta:
Święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą je na wieki, na wieki wieczne. Dan 7, 18

Wersety wstępne: Psalm 149, 1. 4
Czytanie responsoryczne: Psalm 150
Lekcja starotestamentowa: Dan 7, 1 – 3. 15 – 18
Lekcja nowotestamentowa: Efez 1, 11 – 23
Ewangelia: Łuk 6, 20 – 31


21. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 3 listopada 2019 r.
Przez trud i cierpienie do zwycięstwa w Panu

Hasło biblijne niedzieli:
Chlubimy się waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach (…) że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. II Tes 1, 4. 5b

Wersety wstępne: Psalm 119, 142 – 145a
Czytanie responsoryczne: Psalm 135
Lekcja starotestamentowa: Hab 1, 1 – 5; 2, 1 – 4
Lekcja nowotestamentowa: II Tes 1, 1 – 4. 11 – 12
Ewangelia: Łuk 19, 1 – 10


22. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 10 listopada 2019 r.
Czynne życie poświęcone Bogu

Hasło biblijne niedzieli:
Do dzieła, bo ja jestem z wami! – mówi Pan Zastępów. Ag 2, 4c

Wersety wstępne: Psalm 68, 19 – 21
Czytanie responsoryczne: Psalm 145, 1 – 12
Lekcja starotestamentowa: Ag 2, 1 – 9
Lekcja nowotestamentowa: II Tes 2, 1 – 5. 13 – 17
Ewangelia: Łuk 20, 27 – 38


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – 11 listopada 2019 r.
Dar wolności

Hasło biblijne niedzieli:
Bo wy do wolności powołani zostaliście (…), służcie jedni drugim w miłości! Gal 5, 13ac

Wersety wstępne: Gal 5, 1 lub Psalm 72, 3. 16
Czytanie responsoryczne: Kantyk Benedictus (Kancjonał, s. 760)
Lekcja starotestamentowa: Deuteronomium (V Mojż) 10, 12 – 13. 17 – 21
Lekcja nowotestamentowa: Gal 5, 13 – 26
Ewangelia: Jan 8, 31 – 36


23. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 17 listopada 2019 r.
W oczekiwaniu nowego nieba i nowej ziemi

Hasło biblijne niedzieli:
A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. A wy, bracia, nie ustawajcie czynić dobrze!
II Tes 3, 3. 13

Wersety wstępne: Iz 66, 20a. 22
Czytanie responsoryczne: Psalm 121
Lekcja starotestamentowa: Iz 65, 17 – 25
Lekcja nowotestamentowa: II Tes 3, 6 – 13
Ewangelia: Łuk 21, 5 – 19


NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA (NIEDZIELA WIECZNOŚCI) – 24 listopada 2019 r.
W Królestwie Syna umiłowanego

Hasło biblijne niedzieli:
Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego! Łuk 23, 42

Wersety wstępne: Psalm 72, 1 – 2. 17
Czytanie responsoryczne: Kantyk Błogosławiony niech będzie Pan (Kancjonał, s. 760)
Lekcja starotestamentowa: Jer 23, 1 – 6
Lekcja nowotestamentowa: Kol 1, 11 – 20
Ewangelia: Łuk 23, 33 – 43

Grudzień 2019 r.
Rok Liturgiczny “A”.

Powiedzcie córce syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. Poszli więc uczniowie i uczynili, jak im rozkazał Jezus, Przywiedli oślicę i źrebię i włożyli na nie szaty, i posadzili go na nich. A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały, mówiąc: Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Hosanna na wysokościach!

Ewangelia św. Mateusza 21,5-9
(Biblia Warszawska)


1. NIEDZIELA ADWENTU – 1 grudnia 2019 r.
Coraz bliżej

Hasło biblijne niedzieli:
Postępujmy w światłości Pana! Iz 2. 5b

Wersety wstępne: Psalm 122, 1. 6 – 9
Czytanie responsoryczne: Psalm 125
Lekcja starotestamentowa: Iz 2, 1 – 5
Lekcja nowotestamentowa: Rz 13, 11 – 14
Ewangelia: Mat 24, 36 – 44


2. NIEDZIELA ADWENTU – 8 grudnia 2019 r.
Pokój i sprawiedliwość Królestwa Pana

Hasło biblijne niedzieli:
Wydawajcie więc owoc godny upamiętania! Mat 3, 8

Wersety wstępne: Psalm 72, 1819
Czytanie responsoryczne: Psalm 111
Lekcja starotestamentowa: Iz 11, 1 – 10
Lekcja nowotestamentowa: Rzym 15, 4 – 13
Ewangelia: Mat 3, 1 – 12


3. NIEDZIELA ADWENTU – 15 grudnia 2019 r.
Nagroda cierpliwego oczekiwania

Hasło biblijne niedzieli:
Wrócą odkupieni przez Pana (…), dostąpią wesela i radości. Iz 35, 10

Wersety wstępne: Zach 2, 14 – 15a
Czytanie responsoryczne: Magnificat – Wielbi dusza moja Pana (Kancjonał, s. 761)
Lekcja starotestamentowa: Iz 35, 1 – 10
Lekcja nowotestamentowa: Jak 5, 7 – 10
Ewangelia: Mat 11, 2 – 11


4. NIEDZIELA ADWENTU – 22 grudnia 2019 r.
Syn Boży z domu Dawidowego

Hasło biblijne niedzieli:
Nadadzą mu imię Emanuel, co się wykłada: Bóg z nami. Mat 1, 23b

Wersety wstępne: Psalm 80, 18 – 20
Czytanie responsoryczne: Psalm 24
Lekcja starotestamentowa: Iz 7, 10 – 16
Lekcja nowotestamentowa: Rzym 1, 1 – 7
Ewangelia: Mat 1, 18 – 25


W budowie.

Kościół w mediach

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń Kościoła w mediach.

Nabożeństwa
W niedzielę o godz. 8:00 zapraszamy do wysłuchania nabożeństwa w Programie II Polskiego Radia. Poniżej daty retransmisji:

6 stycznia
19 kwietnia (Wielki Piątek), godz. 18.00
5 maja
7 lipca
15 września
15 grudnia

 Zapraszamy!

SŁUCHAJ AUDYCJĘ ONLINE!

Kościoły w Polsce i na świecie
Dziesięciominutowa audycja radiowa z cyklu: “Kościoły w Polsce i na świecie” nadawana jest w sobotę, o godz. 19:15 w Programie I Polskiego Radia. Poniżej daty emisji:

26 stycznia
16 marca
25 maja
6 lipca
24 sierpnia
19 października
14 grudnia

 Zapraszamy!

SŁUCHAJ AUDYCJĘ ONLINE!

Pięć minut nad Biblią
Audycję radiową “Pięć minut nad Biblią” można wysłuchać w sobotę o godz. 7:40, w Programie II Polskiego Radia.
Poniżej daty emisji:

19 stycznia

9 marca

27 kwietnia

15 czerwca

 3 sierpnia

 21 września

9 listopada

 28 grudnia

 Zapraszamy!

SŁUCHAJ AUDYCJĘ ONLINE!

Polskie Radio Koszalin
Audycje Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP emitowane są w każdą trzecią niedzielę miesiąca na falach Polskiego Radia Koszalin o godz. 8:30.

SŁUCHAJ AUDYCJĘ ONLINE!

Radio Łódź
Audycja metodystyczna w ramach cyklu programów “Słowo – audycja Kościołów regionu łódzkiego zrzeszonych w PRE”, w niedzielę o godz. 7:45.

SŁUCHAJ AUDYCJĘ ONLINE!