W dniach 21-23 czerwca 2019 r. obradować będzie w Ostródzie  98.  Konferencja Doroczna (Synod) Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.

.Przebiegać ona będzie pod  hasłem : „Otwarci wiarą,nadzieją i miłością”.   W Konferencji   uczestniczą  wszyscy duchowni oraz delegaci świeccy – po jednym z każdej parafii, a także osoby przewodniczące stałym Komitetom kościelnym, kaznodzieje miejscowi prowadzący zbory i osoby zaproszone imiennie przez Przewodniczącego Konferencji.    

 Inauguracyjne nabożeństwo odbędzie się w piątek (21.06.) o godz. 15.00 w ewangelicko-metodystycznym kościele przy ul. Sienkiewicza 22.

 

 

 

98. Konferencja Doroczna